Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter om Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området

Nyheter om Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)

Vad är det för vits med litteraturstudier i skolan?
Publicerad: 08 apr, 2021

I en ny avhandling av Gustav Borsgård diskuteras vilken roll litteraturundervisningen ska spela i skolan.

Mätbara mål och elever i centrum för litteraturundervisning
Publicerad: 13 jan, 2021

Två vanligt förekommande syften med litteraturläsning i gymnasieskolan är språkutveckling och läsförståelse.

Hur rättvist är högskoleprovet?
Publicerad: 07 dec, 2020

Gynnas eller missgynnas vissa grupper av högskoleprovets utformning?

Sofie Areljung förstärker forskarskolans ledningsgrupp
Publicerad: 13 nov, 2020

Vi hälsar Sofie välkommen till ledningsgruppen för forskarskolan inom utbildningsvetenskap

Avhandling om matematik utsedd till Skolportens favorit
Publicerad: 15 sep, 2020

Helena Vennbergs avhandling har valts till favorit av Skolportens lärarpanel. Grattis!

Lärare är viktiga för att stödja elevernas motivation
Publicerad: 24 aug, 2020

Att sträva efter personlig utveckling är bättre än att försöka överglänsa sina klasskamrater skriver Anders.

Skolresor och den framtida medborgaren
Publicerad: 18 maj, 2020

I en ny avhandling granskas hur skolresor i Portugal använts för att forma medborgarna och nationen.

Att räkna med alla elever
Publicerad: 01 apr, 2020

Ny avhandling ger kunskap om förskoleklasslärares förmåga att följa elevers lärande i matematik.

Digital lek i förskolan - möjligheter och utmaningar
Publicerad: 30 mar, 2020

Ny avhandling om förskollärares erfarenhet av att använda surfplattor i undervisningen.

22 doktorander till Forskarskolan i utbildningsvetenskap
Publicerad: 27 feb, 2020

Sök senast den 27 mars!

Vilka kompetenser behöver en polis?
Publicerad: 11 feb, 2020

Thomas Bäcks avhandling visar hur polisstudenter och yrkesverksamma poliser värderar kompetenser inom yrket.

Ett smalare kunskapsbegrepp utmanar bildämnet
Publicerad: 13 jan, 2020

Ny studie undersöker vilka normer och värderingar som skapas och reproduceras i bildundervisning.

Återkommande smärta kan ge barn lägre skolbetyg
Publicerad: 07 jan, 2020

Barn med återkommande smärta går ut grundskolan med lägre betyg och sämre självkänsla än andra barn.

Fokus på läsupplevelsen kan ha betydelse för svenskundervisningen
Publicerad: 18 nov, 2019

Ny studie från Umeå universitet undersöker gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet.

Vad definierar en ”bra” skola?
Publicerad: 30 sep, 2019

Ny avhandling vill starta en diskussion om vilka värden som bör genomsyra svensk skola.