"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om forskarskolan

Forskarskolan ska stärka framväxten av en sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Den inkluderar både forskarstuderande som är direkt delfinansierade via Lärarhögskolan och forskarstuderande med utbildnings-vetenskaplig inriktning som har annan finansiering. Den inbjuder till nätverkande för handledare och forskarstuderande och till samarbete med institutioner och fakulteter.

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området ska

  • erbjuda en mångvetenskaplig, dynamisk och sammanhållen forskarutbildningsmiljö inom det utbildningsvetenskapliga området,
  • bidra till förstärkning av utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå universitet,
  • samarbeta med institutioner, enheter och fakulteter vid Umeå universitet samt med skolhuvudmän i regionen,
  • samarbeta med internationella och nationella utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer,
  • genomsyras av ett internationellt perspektiv.

Här hittar du programförklaringen för forskarskolan.

Forskarskolans ledningsgrupp

Björn Norlin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 29
Carina Rönnqvist
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 10
Boel Elmroth
Fakultetssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 37
Senast uppdaterad: 2023-04-05