Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biobanksforskning - för forskare och företag

Enheten för biobanksforskning erbjuder service till forskare och företag. Här koordineras uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar. Servicen är öppen för såväl nationella som internationella forskare.

Serviceorganisationen bistår med information och hjälp vid ansökningar, etikprövningar och expertgruppsutlåtanden.

Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS

NSHDS är ett samlingsnamn för tre provsamlingar: VIP, MONICA och mammografiscreeningsprojektet. Den största är VIP med prover och/eller enkäter från mer än 115 000 personer. Här finns biologiska prover samt uppgifter om längd, vikt, blodfetter, blodsocker och blodtryck. Här finns också uppgifter om rökning, fysisk aktivitet, kostvanor och annan livsstil.

Läs mer: Enheten för biobanksforskning