Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning

Medicinsk forskning i Umeå har en stark tradition inom genetik, molekylärbiologi och neurologi. Här finns också goda kunskaper om exempelvis sällsynta norrlandssjukdomar och svåra men mer sällsynta sjukdomar som ALS.

Här bedrivs framgångsrik forskning om botemedel mot diabetes och prostatacancer. Global hälsa och infektionsbiologi är starka forskningsmiljöer liksom den omfattande forskningen inom åldrande. Wallenberg centrum för molekylär medicin strävar efter att erbjuda förutsättningar för en världsledande molekylär och translationell forskning inom life science-området.

Forskare berättar om sin forskning

Farliga smittämnen gör entré när jorden värms upp
Farliga smittämnen gör entré när jorden värms upp

I klimatförändringens spår lurar både kända och okända infektionssjukdomar och vi människor måste vara redo.

Allas rätt till sin prostata inte självklar
Allas rätt till sin prostata inte självklar

Katarina Tomic forskar om jämlikhet i vården. Trots att alla ska ha samma rättigheter finns stora skillnader.

Utbildning på forskarnivå och forskaraspiranter

Bild från arbete i lab
Utbildning på forskarnivå

Utbildningen ger grunden för en framtid som självständig och kritiskt tänkande forskare.

Studenter kan prova på forskning under studietiden
Prova på att forska

Studenterna kan prova på forskning parallellt med sina studier på fakulteten.

Senaste forskningsnyheten

Nya forskningsmiljoner till medicin och naturvetenskap
Nya forskningsmiljoner till medicin och naturvetenskap

Vetenskapsrådet beviljar drygt 60 nya miljoner kronor till projekt vid Umeå universitet.

Strategiska forskningsområden
Strategiska forskningsområden

Strategiska forskningsområden är regeringens satsning på utvalda områden.

Nyheter forskning

2018 års mottagare av Pris för internationalisering utsedd
Publicerad: 27 apr, 2018

Priset för internationalisering 2018 tillfaller Lars Hagander, docent vid pediatrik, Lunds universitet.

Att se ultraljud av halskärl minskar sjukdomsrisk
Publicerad: 04 dec, 2018

Personer som ser ultraljud på sina åderförkalkade halskärl får minskade riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.

Blockering av protein möjlig väg hindra biverkningar
Publicerad: 20 nov, 2018

Skador vid strålbehandling mot cancer kan förebyggas genom att blockera aktiviteten hos ett plasmaprotein.

Bukfetma vanligt bland kvinnor på Indonesiens landsbygd
Publicerad: 24 okt, 2018

Bukfetma är sju gånger vanligare bland kvinnor än bland män på den indonesiska landsbygden.

Ekonomi och utbildning viktiga faktorer vid njursvikt hos typ 1-diabetiker
Publicerad: 27 nov, 2018

Risken att drabbas av njursvikt vid diabetes är fem gånger så stor för den som inte har gått ut gymnasiet.