Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Medicinsk forskning i Umeå har en stark tradition inom genetik, molekylärbiologi och neurologi. Här finns också goda kunskaper om exempelvis sällsynta norrlandssjukdomar och svåra men mer sällsynta sjukdomar som ALS.

Här bedrivs framgångsrik forskning om botemedel mot diabetes och prostatacancer, global hälsa, infektionsbiologi och den omfattande forskningen inom åldrande. Wallenberg centrum för molekylär medicin strävar efter att erbjuda förutsättningar för en världsledande molekylär och translationell forskning inom life science-området.

Porträtt och reportage

Fler porträtt och reportage finns under våra forskningsområden.
Cellens väggar nyckeln i kampen mot många sjukdomar

Virus skapar egna rum i cellens väggar, där de i hemlighet kan kopiera sin arvsmassa och göra stor skada.

Anders vill reducera skräp och störningar i röntgenbilder

Anders Garpebring vill med AI få ut skarpare och tydligare resultat från magnetkamerabilder av cancertumörer.

Oskar Hemmingsson om att ta docentur, undervisa och höstens utmaningar

Oskar Hemmingsson om att ta docentur, undervisa och höstens utmaningar.

Jag vill visa att deras egna vingar bär

Maria Sandström som i våras tilldelades terminens ros får studenterna att känna sig välkomna.

Psykiatriska läkemedel till unga kan ge hjärtrubbningar

ADHD-läkemedel är testade på barn och unga, men inte i kombination med andra läkemedel.

Högintensiv intervallträning kan ge personer med KOL bättre liv

Andre Nyberg vill se om högintensiv kortvarig intervallträning ger goda hälsoeffekter för personer med KOL.

Utbildning på forskarnivå och forskaraspiranter

Senaste forskningsnyheten

Fem frågor till Lena Maria Nilsson on konferensen Nunamed

Vid månadsskiftet samlas arktiska hälsoforskare i Nuuk, Grönland för att återuppta kontakter och skapa nya.

Enheten för biobanksforskning

Enheten för biobanksforskning koordinerar uttag av registerdata och prover från ett 50-tal provsamlingar.

Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning

UFBI undersöker hjärnans struktur och funktion i relation till både grundläggande och kliniska frågor.

Forskningssatsningar

PREDICT

PREDICT är en strategisk satsning som syftar till att hitta biomarkörer i biobanksprover.

Medicinska fakultetens råd för AI och autonoma system

Rådet har i uppdrag att synliggöra och samordna AI-forskning vid Medicinska fakulteten.

Arcum

Umeå universitet har en rik och tvärvetenskaplig arktisk forskningsagenda som innefattar samtliga fakulteter.

Nyheter forskning

Nätverk kring arktisk hälsoforskning möts på Grönland
Publicerad: 2022-09-23

Vid månadsskiftet samlas arktiska hälsoforskare i Nuuk, Grönland för att återuppta kontakter och skapa nya.

Nya excellenta och meriterade lärare på institutionen
Publicerad: 2022-09-20

Institutionen för klinisk vetenskap har sex nya meriterade eller excellenta lärare.

Covid-19:s effekter på nervsystemet studeras i nytt projekt
Publicerad: 2022-09-16

Neurologiska och psykiatriska långtidseffekter av covid-19 ska studeras i europeiskt projekt där Umeå ingår.

Hållbar hälsa startar två nya EU-projekt, IDAlert och BEPREP
Publicerad: 2022-09-16

Forskning med syfte att bättre förstå framtida pandemier.

Uggla kan ge räddning för hörselskadad
Publicerad: 2022-09-14

Hörselbenet hos hornugglan kan bli förebild för utveckling av proteser till hörselskadade människor.

Vill förstå hur vi kan skapa inre bilder
Publicerad: 2022-09-12

David Bäckström, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, har precis släppt boken Fantasi.

Spikning Andy Dernstedt
Publicerad: 2022-09-12

PhD student Andy Dernstedt ska spika examensarbetet !

Kalender forskning

januari

Mittseminarium
ons
20
jan
Mittseminarium
Tid 13:00 - 15:00 20 januari 13:00 - 15:00
Plats Zoom

Seminarium. Titel: “Sensorimotor function after anterior cruciate ligament injury – functional assessments and neuropsychological perspectives”

Mittseminarium: Adam Grinberg
ons
20
jan
Mittseminarium: Adam Grinberg
Tid 13:00 - 15:00 20 januari 13:00 - 15:00
Plats Zoom

Seminarium. Sensorimotorisk funktion efter främre korsbandsskada – funktionella mätningar och neuropsykologiska perspektiv.

AI-baserad teknik för barn
fre
22
jan
AI-baserad teknik för barn
Tid 12:00 - 13:00 22 januari 12:00 - 13:00
Plats Zoom

Seminarium. Lunchseminarium: Hur kan AI hjälpa och stödja svårt sjuka barn?

Läkarprogrammet på 4 studieorter
mån
25
jan
Läkarprogrammet på 4 studieorter
Tid 12:00 - 13:00 25 januari 12:00 - 13:00
Plats Zoom

Seminarium. Läkarprogrammet på 4 studieorter vid Umeå universitet fyller 10 år! Välkommen att delta vid högtidlighållandet av 10-årsjubileum!

Karin Jonsson – Omvårdnad
fre
29
jan
Karin Jonsson – Omvårdnad
Tid 09:00 - 12:00 29 januari 09:00 - 12:00
Plats Aula Biolgogica, Biologihuset

Disputation. Att veta vad som pågår – situationsmedvetenhet och teamprestation i interprofessionella team

Åsa Karlsson - fysioterapi
fre
29
jan
Åsa Karlsson - fysioterapi
Tid 09:00 - 12:00 29 januari 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset samt digitalt via Zoom

Disputation. Teambaserad hemrehabilitering efter höftfraktur bland äldre människor – effekter, upplevelser och påverkan av demens på utfallen

februari

Hur lyckas jag med studierna?
mån
1
feb
Hur lyckas jag med studierna?
Tid 09:00 - 09:30 1 februari 09:00 - 09:30
Plats Online

Föreläsning. Tar bland annat upp om faktorer för framgångsrika studier, vad som förväntas av dig som student, om rutiner och om vikten av att repetera.

Hur kan jag planera för ett mer hållbart pluggande?
tis
2
feb
Hur kan jag planera för ett mer hållbart pluggande?
Tid 09:00 - 09:30 2 februari 09:00 - 09:30
Plats Online

Föreläsning. Ger konkreta tips på hur du kan planera och strukturera dina studier.