"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-21

Nya regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

NYHET Rektor har fastställt ett nytt regelverk för studieadministration på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-340-16) som gäller från och med den 15 augusti 2016. Detta ersätter Regler och riktlinjer för studieadministration (dnr 500-5-05). De nya reglerna handlar bland annat om registrering av studenter, studieuppehåll, inrapportering av resultat och anmälan om studieavbrott.

Viktigt att känna till är att studieuppehåll utan platsgaranti inte längre kan beviljas, eftersom det inte är förenligt med Högskoleförordningen. Ett beslut om beviljat studieuppehåll innebär alltså att studenten är garanterad en plats på utbildningen efter uppehållet.

Om du ansöker om och inte får beviljat studieuppehåll kan du istället välja att anmäla ett studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år. I sådant fall ingår du i en prioriterad urvalsgrupp. Regeln om urval för denna grupp finns i antagningsordningen för 2016-2017.

I och med de nya reglerna har blanketter för ansökan om studieuppehåll och anmälan om studieavbrott tagits fram och ska användas för alla utbildningar. Detta innebär att alla lokala (vid institution, fakultet eller motsvarande) ansökningsblanketter för studieuppehåll inte ska användas efter 15 augusti 2016. Blanketter som gäller från och med 15 augusti finns på www.student.umu.se/under-studietiden/vidare-i-studierna/ansokningsblanketter

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå finns i Regelverket

Både reglerna och blanketterna kommer att finnas översatta till engelska inom kort. Regler och rutiner för välkomstbrev kommer att utarbetas under hösten.

För mer information, kontakta Thomas Wahlström, Studentcentrum

Redaktör: Annica Höglund