"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-28 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:37

15 miljoner till forskningsinfrastruktur för framtidens utmaningar

NYHET Linda Sandblad, forskare på Kemiska institutionen vid Umeå universitet har utsetts till Research Infrastructure Fellows av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. Hon erhåller 15 miljoner under fem år för projektet Centrum för Elektronmikroskopi i Umeå.

Text: Ingrid Söderbergh

För att nå framgång inom forskningen krävs ständigt bättre instrumentering och datahantering. Och framför allt behövs skickliga experter som utvecklar metoder.

– Det känns fantastiskt kul att kunna satsa mer på metodutvecklingen inom elektronmikroskopi, det blir en riktigt stark tillgång för våra forskningsprojekt, säger Linda Sandblad, forskare på Kemiska institutionen vid Umeå universitet och anknuten till Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS.

Hon fortsätter:

– Att SSF delar ut bidrag till oss är ett bra kvitto på att vi byggt upp en infrastruktur i rätt riktning, precis vad dagens forskning efterfrågar, med stort nationellt och internationellt värde.

På forskningsinfrastrukturen Umeå Centrum för elektronmikroskopi, UCEM, vid Umeå universitet analyserar forskarna strukturer med mycket hög upplösning, på Ångströmnivå vilket innebär en hundramiljondels centimeter, Infrastrukturen används inom all vetenskaplig forskning, främst medicin, biologi och materialvetenskap.

– Vi kommer att använda anslaget till att förbättra och effektivisera möjligheterna att visualisera celler och mikroorganismer i 3D. Det handlar ofta om grundläggande forskning för att få mer kunskap om hur celler och organismer fungerar. Exempel på projekt kan vara studier om bakteriers tillväxt och om hur antibiotika kan produceras, användas och fungerar. Projekten är viktiga för både ekologi och infektionsmedicin, säger Linda Sandblad.

Totalt tilldelas sju projekt 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod.

Research Infrastructure Fellows 2

Stiftelsen för Strategisk Forsknings program Research Infrastructure Fellows 2 vänder sig till personer som har valt en annan karriärväg än den klassiska akademiska och som har avgörande betydelse för forskarsamhället. Syftet är att bidra till karriärvägar för nyckelpersoner som arbetar med utveckling och drift av forskningsinfrastruktur vid svenska universitet inom SSF:s verksamhetsområden: naturvetenskap, medicin och teknik.

För mer information, kontakta gärna: