"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Linda Sandblad lab

Forskargrupp Studerar skelettproteiner och proteinkomplex på nanonivå för att förstå hur celler är organiserade, växer och stabiliseras i form och polaritet.

För att celler med olika funktioner ska fungera i en organism behöver de en specifik form och funktion, ofta är cellens polaritet avgörande. Även encelliga organismer kan röra sig i en speciell riktning och anpassa sig till sin omgivning, de har en specifik form och polaritet. Alla celler har en inre organisation i både tid och rum, ett välorganiserat ”nano-universum”.

För att förstå hur celler är organiserade, hur de växer, hur dess form och polaritet stabiliseras, studerar vi skelettproteiner och proteinkomplex med nanometerupplösning. Vi använder oss av elektronmikroskopi för att visualisera skelettproteiners uppbyggnad och struktur.

Vi studerar skelettproteinet FilP hos bakterien Streptomyces coelicolorStreptomyces är en modellorganism och vanlig vatten- och jordbakterie som växer i långa hyfer med förgreningar med tydlig polaritet. FilP är ett bakteriellt protein, som utgör en komponent av bakteriens cellskelett, proteinets uppbyggnad och struktur kan förklara hur celler fungerar mekaniskt, hur de skapar stabilitet och elasticitet. FilP har många likheter med skelettproteiner hos människa och djur.

Kunskaper om bakteriers tillväxt kommer även att leda till ökad förståelse för infektionssjukdomar. Samtidigt är bakterien en viktig producent av antimikrobiella substanser, genom att studera Strepromyces livscykel kan vi identifiera ännu okänd och avgörande antibiotika.

Keratin är ett viktigt skelettprotein i epitelvävnad, till exempel i vår hud. Keratin ger huden stabilitet och elasticitet, vilket är avgörande för att huden ska fungera som en barriär, en reglerad barriär mellan kroppens inre och omvärlden som hindra oss från uttorkning och skyddar oss mot infektioner. Vi studerar keratinets uppbyggnad med cryo-elektrontomografi.

Tubulin filament utgör alla eukaryota cellers essentiella maskineri för cellulär rörelse och organisation. Vi studerar hur proteindimeren alpha- och beta-tubulin bildar mikrotuber, det är en dynamisk process av kontinuerlig polymerisering och sönderfall. Med hjälp av elektronmikroskopi kan proteinkomplexets struktur visualiseras och vi kan på så vis studera hur tubulinbindande proteiner påverkar polymeriserings dynamik och interaktioner med andra cytoskelettsystem och cellulära membran.

Student?

Studenter intresserade av examensarbete eller projektkurser inom molekylärbiologi är välkomna att kontakta oss!

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Molekylär medicin, Molekylärbiologi och genetik
 • Medlemmar

  Niklas Söderholm
  Staff scientist
  E-post
  E-post
  Suresh Banjara
  Postdoktor
  E-post
  E-post
  Lorene Gonnin
  Postdoktor
  E-post
  E-post
  Irina Gutsche
  Gästprofessor
  E-post
  E-post
  Thanat Chookajorn
  Första forskningsingenjör, övrig/annan befattning
  E-post
  E-post

  Externa gruppmedlemmar

  UCEM/SSF-research infrastructure fellow

  johan.unge@umu.se  - staff scientist
  “Tapu" tanvir.shaikh@umu.se  - staff scientist

  UCEM

  sara.sandin@umu.se - staff scientist
  sara.henriksson@umu.se - staff scientist
  narin.mohamad@umu.se - project assistant
  agnieszka.ziolkowska@umu.se - staff scientist
  erin.schexnaydre@umu.se - staff scientist
  michael.hall@umu.se - staff scientist
  nils.hauff@umu.se - staff scientist

Rena rama cirkusen när SciLifeLab Site Umeå firar!

Den 11 september firar SciLifeLab site Umeå med ett heldagsevenemang kring infrastrukturer och life science.

Nya SciLifeLab gruppledare från Umeå

Som gruppledare har man tillgång till ett starkt nätverk inom life science och skräddarsydda aktiviteter.

Livsvetenskap i framkant

SciLifeLab Umeå har avancerad utrustning och andra resurser som hjälper forskare, sjukhus och företag.

Senast uppdaterad: 2024-02-02