Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Sandblad lab

Forskargrupp Studerar skelettproteiner och proteinkomplex på nanonivå för att förstå hur celler är organiserade, växer och stabiliseras i form och polaritet.

För att celler med olika funktioner ska fungera i en organism behöver de en specifik form och funktion, ofta är cellens polaritet avgörande. Även encelliga organismer kan röra sig i en speciell riktning och anpassa sig till sin omgivning, de har en specifik form och polaritet. Alla celler har en inre organisation i både tid och rum, ett välorganiserat ”nano-universum”.

För att förstå hur celler är organiserade, hur de växer, hur dess form och polaritet stabiliseras, studerar vi skelettproteiner och proteinkomplex med nanometerupplösning. Vi använder oss av elektronmikroskopi för att visualisera skelettproteiners uppbyggnad och struktur.

Vi studerar skelettproteinet FilP hos bakterien Streptomyces coelicolorStreptomyces är en modellorganism och vanlig vatten- och jordbakterie som växer i långa hyfer med förgreningar med tydlig polaritet. FilP är ett bakteriellt protein, som utgör en komponent av bakteriens cellskelett, proteinets uppbyggnad och struktur kan förklara hur celler fungerar mekaniskt, hur de skapar stabilitet och elasticitet. FilP har många likheter med skelettproteiner hos människa och djur.

Kunskaper om bakteriers tillväxt kommer även att leda till ökad förståelse för infektionssjukdomar. Samtidigt är bakterien en viktig producent av antimikrobiella substanser, genom att studera Strepromyces livscykel kan vi identifiera ännu okänd och avgörande antibiotika.

Keratin är ett viktigt skelettprotein i epitelvävnad, t.ex. i vår hud. Keratin ger huden stabilitet och elasticitet, vilket är avgörande för att huden ska fungera som en barriär, en reglerad barriär mellan kroppens inre och omvärlden som hindra oss från uttorkning och skyddar oss mot infektioner. Vi studerar keratinets uppbyggnad med cryo-elektrontomografi.

Tubulin filament utgör alla eukaryota cellers essentiella maskineri för cellulär rörelse och organisation. Vi studerar hur proteindimeren alpha- och beta-tubulin bildar mikrotuber, det är en dynamisk process av kontinuerlig polymerisering och sönderfall. Med hjälp av elektronmikroskopi kan proteinkomplexets struktur visualiseras och vi kan på så vis studera hur tubulinbindande proteiner påverkar polymeriserings dynamik och interaktioner med andra cytoskelettsystem och cellulära membran.

Studenter intresserade av examensarbete eller projektkurser inom molekylärbiologi är välkomna att kontakta oss!

Labbmedlemmar

Niklas Söderholm, Postdoc
Birendra Singh, Postdoc
Ala Javadi, Doktorand
Berit Sondén, Forskar-AT

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Infektionsbiologi, Molekylär medicin, Molekylärbiologi och genetik
Avancerat mikroskop ger frusna ögonblicksbilder på atomnivå

Umeås kryoelektronmikroskop lockar studenter och forskare från hela världen.

15 miljoner till forskningsinfrastruktur för framtidens utmaningar

Linda Sandblad, utses till Research Infrastructure Fellows av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.

Avbildar när protein bildar trådar och skapar 3D-nätverk

För första gången visar Umeåforskare tredimensionellt hur streptomyces-protein bildar filament.