"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-19

9 miljoner till cancerforskning från Sjöbergstiftelsen

NYHET Forskarna Per Fransson och Daniel Öhlund, Umeå universitet, får totalt 9 miljoner kronor från Sjöbergstiftelsen till forskning som rör cancer i bukspottkörteln.

Sjöbergstiftelsen stödjer cancerforskning, och delar under 2018 ut anslag till forskningsprojekt av hög kvalitet inom några specifika områden: lungcancer och bukspottkörtelcancer, samt omvårdnad och komplementära behandlingsmetoder vid cancerbehandling.

Vid Medicinska fakulteten tilldelas två forskningsprojekt vardera 4,5 miljoner kronor, fördelade över 3 år.

Per Fransson, sjuksköterska, forskare och docent vid Institutionen för omvårdnad, får anslag för projektet: MISTRAL – Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtelcancer.

Komplementärmedicin är metoder och preparat som används på eget bevåg parallellt med vanlig onkologisk behandling. Det kan vara exempelvis yoga, vitaminer och mineraler, akupunktur, massage.

I Sverige finns preparat godkända för "individualiserad palliativ cancervård som adjuvans till gängse terapi". Projektet MISTRAL undersöker om patienter kan leva längre och må bättre med komplementär medicin, syftet är alltså både att förbättra resultatet av behandling och att lindra.

Läs mer om Per Fransson

Daniel Öhlund, forskare vid Wallenberg centrum för molekylär medicin samt ST-läkare och biträdande lektor vid Institutionen för strålningsvetenskaper, får anslag för projektet: Targeting tumor-stomal interactions in pancreatic cancer.

Det har skett en stor utveckling vad gäller onkologisk behandling generellt under de senaste decennierna, men för cancer i bukspottkörteln (pankreascancer) finns få effektiva behandlingsmetoder.

Vid denna form av cancer finns det mycket bindväv och bindvävsproducerande celler, fibroblaster, som omger cancercellerna. Det finns olika sorters fibroblaster – en del av dem är bra och fungerar som försvar mot tumören, medan andra bidrar till en tillväxt av cancerceller.

Syftet med detta forskningsprojekt - som sker i samarbete med forskare i Lund - är att hitta och kategorisera de olika typerna av fibroblaster för att sedan kunna utveckla läkemedel som riktar sig mot den sort som specifikt bidrar till cancertillväxten.

Läs mer om Daniel Öhlunds forskargrupp