Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Per Fransson

Per Fransson

Jag är docent i onkologisk omvårdnad med förenad anställning hos Cancercentrum, NUS. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Onkologi

Hej! Jag heter Per och jag är lektor vid institutionen för omvårdnad och jag är även docent i onkologi. Jag har även en förenad anställning på Cancercentrum, Norrlands universitets sjukhus, Umeå. Min bakgrund inom vården är som onkologisjuksköterska inom strålbehandling. Jag:
• undervisar i flera av institutionens program/kurser, företrädesvis om onkologisk omvårdnad men också inom radiografi och kvantitativ metod
• forskar bland annat om livskvalitet och behandlingsrelaterade biverkningar vid onkologisk behandling.

Min kliniska erfarenhet som sjuksköterska har jag från onkologisk vård men framförallt från strålbehandling. Mitt avhandlingsarbete handlade om livskvalitet och biverkningar hos patienter som fått strålbehandling mot prostatacancer. Jag disputerade i november 2000 och har därefter fortsatt med företrädesvis kvantitativ forskning inom onkologi. I januari 2012 blev jag utsedd till docent i onkologisk omvårdnad.

Utbildningsområde:
Onkologi på avancerad nivå, radiografi, patientprocessen inom cancervården.

Forskningsområde:
PCSS
, prospektiv biverknings- och livskvalitetsstudie hos män som behandlats för prostatacancer. SPCG7/SFUO3, prospektiv RCT studie om livskvalitet efter endokrin eller kombinerad behandling, endokrin+ strålbehandling, hos män med prostatacancer. HYPO-biverkningar, prospektiv RCT studie om livskvalitet hos män som behandlats med konventionell strålbehandling vs extrem hypofraktionerad strålbehandling. PROCORT- Patientrapporterade utfallsmått och en kostnadseffektivitetsanalys av hypofraktionerad strålbehandling i jämförelse med konventionell strålbehandling mot prostatacancer PROCEED, studie om mäns upplevelser i samband med livsförlängande behandling vid metastaserad prostatacancer som inte längre är känslig för hormonbehandling. PROTONCARE, undersökning av patientrapporterad toxicitet, livskvalitet hos patienter med cancersjukdom som genomgått protonterapi. NPCR-biverkningar, nationella prostatacancerregistrets uppföljning av biverkningar hos män som behandlats med kirurgi eller strålbehandling. Ultraljuds-baserad shear wave elastografi- en non-invasiv metod för gradering av leverfibros.

2020
European Journal of Oncology Nursing, Elsevier 2020, Vol. 49
Doveson, Sandra; Holm, Maja; Axelsson, Lena; et al.
2020
Cancer Nursing, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 43, (2) : E79-E86
Langegård, Ulrica; Ahlberg, Karin; Björk-Eriksson, Thomas; et al.
2020
Nursing Open, John Wiley & Sons 2020, Vol. 7, (4) : 1157-1163
Möllerberg, Marie-Louise; Langegård, Ulrica; Ohlsson-Nevo, Emma; et al.
2020
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2020, Vol. 107, (1) : 143-151
Rasmusson, Elisabeth; Gunnlaugsson, Adalsteinn; Wieslander, Elinore; et al.
2020
World journal of urology, Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 38 : 1397-1411
Stranne, J.; Axen, E.; Franck-Lissbrant, I.; et al.
2020
Laryngoscope Investigative Otolaryngology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 5, (6) : 1125-1132
Tuomi, Lisa; Fransson, Per; Wennerberg, Johan; et al.
2020
European Journal of Cancer Care
Ullgren, Helena; Sharp, Lena; Olofsson, Anna; et al.
2020
European Journal of Cancer Care
Ullgren, Helena; Sharp, Lena; Olofsson, Anna; et al.
2019
Ultrasound in Medicine and Biology, Elsevier 2019, Vol. 45, (2) : 411-428
Byenfeldt, Marie; Elvin, Anders; Fransson, Per
2019
Supportive Care in Cancer, Springer 2019, Vol. 27, (7) : 2679-2691
Langegård, Ulrica; Ahlberg, Karin; Fransson, Per; et al.
2019
Oncology Nursing Forum, Vol. 46, (3) : 349-363
Langegård, Ulrica; Johansson, Birgitta; Bjork-Eriksson, Thomas; et al.
2019
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2019, Vol. 105, (1) : S133-S134
Rasmusson, E.; Gunnlaugsson, A.; Wieslander, E.; et al.
2019
BMC Urology, BioMed Central 2019, Vol. 19
Rönningås, Ulrika; Fransson, Per; Holm, Maja; et al.
2019
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 394, (10196) : 385-395
Widmark, Anders; Gunnlaugsson, Adalsteinn; Beckman, Lars; et al.
2018
Ultrasound in Medicine and Biology, Elsevier 2018, Vol. 44, (8) : 1606-1615
Byenfeldt, Marie; Elvin, Anders; Fransson, Per
2018
BMC Palliative Care, BMC 2018, Vol. 17
Holm, Maja; Doveson, Sandra; Lindqvist, Olav; et al.
2016
BJU International, John Wiley & Sons 2016, Vol. 117, (6B) : E36-E45
Carlsson, Sigrid; Drevin, Linda; Loeb, Stacy; et al.
2016
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Vol. 96, (2) : E413-E414
Degerfält, J. E.; Sjöstedt, S.; Fransson, Per; et al.
2016
Open Journal of Nursing, Vol. 6, (5) : 365-375
Hajdarevic, Senada; Rasmussen, Birgit H; Fransson, Per
2016
Supportive Care in Cancer, Springer-Verlag New York 2016, Vol. 24, (1) : 205-213
Isaksson, Joakim; Wilms, Torben; Laurell, Göran; et al.
2016
Radiotherapy and Oncology, Vol. 118, (2) : 335-341
Nyqvist, Johanna; Fransson, Per; Laurell, Göran; et al.
2016
Acta Oncologica, Oxon: Taylor & Francis 2016, Vol. 55, (8) : 1016-1021
Rasmusson, Elisabeth; Gunnlaugsson, Adalsteinn; Kjellén, Elisabeth; et al.
2016
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2016, Vol. 96, (5) : 938-939
Widmark, Anders; Gunnlaugsson, A.; Beckman, L.; et al.
2015
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis 2015, Vol. 49, (1) : 58-69
Sveistrup, Joen; Widmark, Anders; Fransson, Per; et al.
2014
Supportive Care in Cancer, Springer 2014, Vol. 22, (6) : 1673-1678
Lehuluante, Abraraw; Fransson, Per
2014
Journal of Sexual Medicine, Elsevier 2014, Vol. 11, (8) : 2100-2108
Plym, Anna; Folkvaljon, Yasin; Garmo, Hans; et al.
2013
The open nursing journal, Bentham Open 2013, Vol. 7 : 165-173
Jakobsson, Liselotte; Fransson, Per
2013
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2013, Vol. 52, (4) : 727-735
Lund, Jo-Å; Kaasa, Stein; Wibe, Arne; et al.
2013
International Journal of Epidemiology, Oxford: Oxford University Press 2013, Vol. 42, (4) : 956-967
Van Hemelrijck, Mieke; Wigertz, Annette; Sandin, Fredrik; et al.
2010
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2010, Vol. 77, (3) : 793-804
Reidunsdatter, Randi J.; Lund, Jo-AÅmund; Fransson, Per; et al.
2010
Journal of Urology, Elsevier 2010, Vol. 184, (2) : 525-531
Steinsvik, E Andreas Svaboe; Fosså, Sophie D; Axcrona, Karol; et al.
2009
Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, Taylor & Francis 2009, Vol. 43, (2) : 119-126
Fransson, Per; Damber, Jan-Erik; Widmark, Anders
2009
The Lancet, Elsevier 2009, Vol. 373, (9660) : 301-308
Widmark, Anders; Klepp, Olbjørn; Solberg, Arne; et al.
2008
Cancer Nursing, Lippincott Williams & Wilkins 2008, Vol. 31, (1) : 23-31
Fransson, Per
2007
International Journal of Palliative Nursing, Mark Allen Group company 2007, Vol. 13, (12) : 610-616
Baba, Kerstin; Fransson, Per; Lindh, Jack
2006
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2006, Vol. 66, (2) : 430-438
Fransson, Per; Bergström, Per; Löfroth, Per-Olov; et al.
2005
Acta Oncology, Taylor & Francis 2005, Vol. 44, (4) : 355-361
Fransson, Per
2001
Cancer, American Cancer Society 2001, Vol. 92, (12) : 3111-3119
Fransson, Per; Damber, Jan-Erik; Tomic, Radisa; et al.
2001
Supportive Care in Cancer, Springer 2001, Vol. 9, (3) : 187-198
Fransson, Per; Tavelin, Björn; Widmark, Anders
1999
Cancer, John Wiley & Sons 1999, Vol. 85, (3) : 678-688
Fransson, Per; Widmark, Anders
1996
Cancer, John Wiley & Sons 1996, Vol. 78, (5) : 1066-1078
Fransson, Per; Widmark, Anders