Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Per Fransson

Per Fransson

Jag är docent i onkologisk omvårdnad med förenad anställning hos Cancercentrum, NUS. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för strålningsvetenskaper Enhet: Onkologi

Hej! Jag heter Per och jag är lektor vid institutionen för omvårdnad och jag är även docent i onkologi. Jag har även en förenad anställning på Cancercentrum, Norrlands universitets sjukhus, Umeå. Min bakgrund inom vården är som onkologisjuksköterska inom strålbehandling. Jag:
• undervisar i flera av institutionens program/kurser, företrädesvis om onkologisk omvårdnad men också inom radiografi och kvantitativ metod
• forskar bland annat om livskvalitet och behandlingsrelaterade biverkningar vid onkologisk behandling.

Min kliniska erfarenhet som sjuksköterska har jag från onkologisk vård men framförallt från strålbehandling. Mitt avhandlingsarbete handlade om livskvalitet och biverkningar hos patienter som fått strålbehandling mot prostatacancer. Jag disputerade i november 2000 och har därefter fortsatt med företrädesvis kvantitativ forskning inom onkologi. I januari 2012 blev jag utsedd till docent i onkologisk omvårdnad.

Utbildningsområde:
Onkologi på avancerad nivå, radiografi, patientprocessen inom cancervården.

Forskningsområde:
PCSS
, prospektiv biverknings- och livskvalitetsstudie hos män som behandlats för prostatacancer. SPCG7/SFUO3, prospektiv RCT studie om livskvalitet efter endokrin eller kombinerad behandling, endokrin+ strålbehandling, hos män med prostatacancer. HYPO-biverkningar, prospektiv RCT studie om livskvalitet hos män som behandlats med konventionell strålbehandling vs extrem hypofraktionerad strålbehandling. PROCORT- Patientrapporterade utfallsmått och en kostnadseffektivitetsanalys av hypofraktionerad strålbehandling i jämförelse med konventionell strålbehandling mot prostatacancer PROCEED, studie om mäns upplevelser i samband med livsförlängande behandling vid metastaserad prostatacancer som inte längre är känslig för hormonbehandling. PROTONCARE, undersökning av patientrapporterad toxicitet, livskvalitet hos patienter med cancersjukdom som genomgått protonterapi. NPCR-biverkningar, nationella prostatacancerregistrets uppföljning av biverkningar hos män som behandlats med kirurgi eller strålbehandling. Ultraljuds-baserad shear wave elastografi- en non-invasiv metod för gradering av leverfibros.

Technical Innovations and Patient Support in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 17 : 5-17
Langegård, Ulrica; Fransson, Per; Bjork-Eriksson, Thomas; et al.
Technical Innovations and Patient Support in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 19 : 11-17
Möllerberg, Marie-Louise; Langegård, Ulrica; Johansson, Birgitta; et al.
PLOS ONE, Vol. 16, (7)
Ullgren, Helena; Fransson, Per; Olofsson, Anna; et al.
European Journal of Cancer Care, John Wiley & Sons 2021, Vol. 30, (2)
Ullgren, Helena; Sharp, Lena; Olofsson, Anna; et al.
European Journal of Oncology Nursing, Elsevier 2020, Vol. 49
Doveson, Sandra; Holm, Maja; Axelsson, Lena; et al.
Cancer Nursing, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 43, (2) : E79-E86
Langegård, Ulrica; Ahlberg, Karin; Björk-Eriksson, Thomas; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2020, Vol. 7, (4) : 1157-1163
Möllerberg, Marie-Louise; Langegård, Ulrica; Ohlsson-Nevo, Emma; et al.
Technical Innovations & Patient Support in Radiation Oncology, Elsevier 2020, Vol. 13 : 11-16
Olausson, Kristina; Sharp, Lena; Fransson, Per; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2020, Vol. 107, (1) : 143-151
Rasmusson, Elisabeth; Gunnlaugsson, Adalsteinn; Wieslander, Elinore; et al.
World journal of urology, Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 38 : 1397-1411
Stranne, J.; Axen, E.; Franck-Lissbrant, I.; et al.
Laryngoscope Investigative Otolaryngology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 5, (6) : 1125-1132
Tuomi, Lisa; Fransson, Per; Wennerberg, Johan; et al.
Ultrasound in Medicine and Biology, Elsevier 2019, Vol. 45, (2) : 411-428
Byenfeldt, Marie; Elvin, Anders; Fransson, Per
Supportive Care in Cancer, Springer 2019, Vol. 27, (7) : 2679-2691
Langegård, Ulrica; Ahlberg, Karin; Fransson, Per; et al.
Oncology Nursing Forum, Vol. 46, (3) : 349-363
Langegård, Ulrica; Johansson, Birgitta; Bjork-Eriksson, Thomas; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2019, Vol. 105, (1) : S133-S134
Rasmusson, E.; Gunnlaugsson, A.; Wieslander, E.; et al.
BMC Urology, BioMed Central 2019, Vol. 19
Rönningås, Ulrika; Fransson, Per; Holm, Maja; et al.
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 394, (10196) : 385-395
Widmark, Anders; Gunnlaugsson, Adalsteinn; Beckman, Lars; et al.
Ultrasound in Medicine and Biology, Elsevier 2018, Vol. 44, (8) : 1606-1615
Byenfeldt, Marie; Elvin, Anders; Fransson, Per
BMC Palliative Care, BMC 2018, Vol. 17
Holm, Maja; Doveson, Sandra; Lindqvist, Olav; et al.
BJU International, John Wiley & Sons 2016, Vol. 117, (6B) : E36-E45
Carlsson, Sigrid; Drevin, Linda; Loeb, Stacy; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Vol. 96, (2) : E413-E414
Degerfält, J. E.; Sjöstedt, S.; Fransson, Per; et al.
Open Journal of Nursing, Vol. 6, (5) : 365-375
Hajdarevic, Senada; Rasmussen, Birgit H; Fransson, Per
Supportive Care in Cancer, Springer-Verlag New York 2016, Vol. 24, (1) : 205-213
Isaksson, Joakim; Wilms, Torben; Laurell, Göran; et al.
Radiotherapy and Oncology, Vol. 118, (2) : 335-341
Nyqvist, Johanna; Fransson, Per; Laurell, Göran; et al.
Acta Oncologica, Oxon: Taylor & Francis 2016, Vol. 55, (8) : 1016-1021
Rasmusson, Elisabeth; Gunnlaugsson, Adalsteinn; Kjellén, Elisabeth; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2016, Vol. 96, (5) : 938-939
Widmark, Anders; Gunnlaugsson, A.; Beckman, L.; et al.
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis 2015, Vol. 49, (1) : 58-69
Sveistrup, Joen; Widmark, Anders; Fransson, Per; et al.
Supportive Care in Cancer, Springer 2014, Vol. 22, (6) : 1673-1678
Lehuluante, Abraraw; Fransson, Per
Journal of Sexual Medicine, Elsevier 2014, Vol. 11, (8) : 2100-2108
Plym, Anna; Folkvaljon, Yasin; Garmo, Hans; et al.
The open nursing journal, Bentham Open 2013, Vol. 7 : 165-173
Jakobsson, Liselotte; Fransson, Per
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2013, Vol. 52, (4) : 727-735
Lund, Jo-Å; Kaasa, Stein; Wibe, Arne; et al.
International Journal of Epidemiology, Oxford: Oxford University Press 2013, Vol. 42, (4) : 956-967
Van Hemelrijck, Mieke; Wigertz, Annette; Sandin, Fredrik; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2010, Vol. 77, (3) : 793-804
Reidunsdatter, Randi J.; Lund, Jo-AÅmund; Fransson, Per; et al.
Journal of Urology, Elsevier 2010, Vol. 184, (2) : 525-531
Steinsvik, E Andreas Svaboe; Fosså, Sophie D; Axcrona, Karol; et al.
Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, Taylor & Francis 2009, Vol. 43, (2) : 119-126
Fransson, Per; Damber, Jan-Erik; Widmark, Anders
The Lancet, Elsevier 2009, Vol. 373, (9660) : 301-308
Widmark, Anders; Klepp, Olbjørn; Solberg, Arne; et al.
Cancer Nursing, Lippincott Williams & Wilkins 2008, Vol. 31, (1) : 23-31
Fransson, Per
International Journal of Palliative Nursing, Mark Allen Group company 2007, Vol. 13, (12) : 610-616
Baba, Kerstin; Fransson, Per; Lindh, Jack