"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per Fransson

Professor i omvårdnad med förenad anställning som sjuksköterska på Cancercentrum, NUS. 

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Onkologi

Hej! Jag heter Per, jag är professor i onkologisk omvårdnad och lektor vid institutionen för omvårdnad. Jag har även en förenad anställning på Cancercentrum, Norrlands universitets sjukhus, Umeå. Min bakgrund inom vården är som onkologisjuksköterska inom strålbehandling. Jag:
• undervisar i flera av institutionens program/kurser, företrädesvis om onkologisk omvårdnad men också inom radiografi och kvantitativ metod
• forskar bland annat om livskvalitet och behandlingsrelaterade biverkningar vid onkologisk behandling.

Min kliniska erfarenhet som sjuksköterska har jag från onkologisk vård men framförallt från strålbehandling. Mitt avhandlingsarbete handlade om livskvalitet och biverkningar hos patienter som fått strålbehandling mot prostatacancer. Jag disputerade i november 2000 och har därefter fortsatt med företrädesvis kvantitativ forskning inom onkologi. År 2022 blev jag professor i onkologisk omvårdnad.

Utbildningsområde:
Onkologi på avancerad nivå, radiografi, patientprocessen inom cancervården.

Forskningsområde:
PCSS
, prospektiv biverknings- och livskvalitetsstudie hos män som behandlats för prostatacancer. SPCG7/SFUO3, prospektiv RCT studie om livskvalitet efter endokrin eller kombinerad behandling, endokrin+ strålbehandling, hos män med prostatacancer. HYPO-biverkningar, prospektiv RCT studie om livskvalitet hos män som behandlats med konventionell strålbehandling vs extrem hypofraktionerad strålbehandling. PROCORT- Patientrapporterade utfallsmått och en kostnadseffektivitetsanalys av hypofraktionerad strålbehandling i jämförelse med konventionell strålbehandling mot prostatacancer PROCEED, studie om mäns upplevelser i samband med livsförlängande behandling vid metastaserad prostatacancer som inte längre är känslig för hormonbehandling. PROTONCARE, undersökning av patientrapporterad toxicitet, livskvalitet hos patienter med cancersjukdom som genomgått protonterapi. NPCR-biverkningar, nationella prostatacancerregistrets uppföljning av biverkningar hos män som behandlats med kirurgi eller strålbehandling. Ultraljuds-baserad shear wave elastografi- en non-invasiv metod för gradering av leverfibros.

European Urology Oncology
Corsini, Christian; Bergengren, Oskar; Carlsson, Stefan; et al.
BMC Palliative Care, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 23, (1)
Rönningås, Ulrika; Holm, Maja; Fransson, Per; et al.
BJUI Compass, John Wiley & Sons 2023, Vol. 4, (1) : 114-122
Al-Zaidi, Zinah; Lindam, Anna; Fransson, Per; et al.
Radiation Oncology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 18, (1)
Björeland, Ulrika; Notstam, Kristina; Fransson, Per; et al.
Palliative & Supportive Care, Cambridge University Press 2023, Vol. 21, (2) : 230-238
Doveson, Sandra E.; Holm, Maja; Fransson, Per; et al.
BMC Cancer, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Sjövall, K.; Langegård, U.; Fransson, Per; et al.
European Journal of Health Economics, Springer 2023, Vol. 24 : 237-246
Sun, Sun; Jonsson, Håkan; Sahlen, Klas-Göran; et al.
BMC Nursing, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 22, (1)
Tegenborg, Sussi; Fransson, Per; Martinsson, Lisa
Nursing Open, John Wiley & Sons 2023, Vol. 10, (3) : 1367-1374
Tegenborg, Sussi; Fransson, Per; Martinsson, Lisa
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2023, Vol. 62, (8) : 953-960
Tegenborg, Sussi; Fransson, Per; Martinsson, Lisa
Integrative Cancer Therapies, Sage Publications 2023, Vol. 22
Widgren, Ylva; Silén, Marit; Wåhlin, Ingrid; et al.
The Oncologist, Oxford University Press 2023, Vol. 28, (9) : e774-e783
Wode, Kathrin; Sharp, Lena; Fransson, Per; et al.
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 56, (4) : 278-284
Bratt, Ola; Carlsson, Stefan; Fransson, Per; et al.
Scandinavian journal of urology, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 56, (4) : 265-273
Bratt, Ola; Carlsson, Stefan; Fransson, Per; et al.
Supportive Care in Cancer, Springer-Verlag New York 2022, Vol. 30 : 6163-6173
Granström, Brith; Holmlund, Thorbjörn; Laurell, Göran; et al.
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (9-10) : 1216-1227
Hajdarevic, Senada; Fallbjörk, Ulrika; Fransson, Per; et al.
European Journal of Cancer Care, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (4)
Rönningås, Ulrika; Holm, Maja; Doveson, Sandra; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (23)
Ullgren, Helena; Sharp, Lena; Fransson, Per; et al.
Integrative Cancer Therapies, Sage Publications 2022, Vol. 21
Ylva, Widgren; Fransson, Per; Anna, Efverman
Technical Innovations and Patient Support in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 17 : 5-17
Langegård, Ulrica; Fransson, Per; Bjork-Eriksson, Thomas; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 35, (3) : 796-804
Langegård, Ulrica; Fransson, Per; Johansson, Birgitta; et al.
Technical Innovations and Patient Support in Radiation Oncology, Elsevier 2021, Vol. 19 : 11-17
Möllerberg, Marie-Louise; Langegård, Ulrica; Johansson, Birgitta; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 60, (11) : 1459-1465
Ullgren, Helena; Camuto, Angela; Rosas, Sumy; et al.
PLOS ONE, Vol. 16, (7)
Ullgren, Helena; Fransson, Per; Olofsson, Anna; et al.
European Journal of Cancer Care, John Wiley & Sons 2021, Vol. 30, (2)
Ullgren, Helena; Sharp, Lena; Olofsson, Anna; et al.
European Journal of Oncology Nursing, Elsevier 2020, Vol. 49
Doveson, Sandra; Holm, Maja; Axelsson, Lena; et al.
Cancer Nursing, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2020, Vol. 43, (2) : E79-E86
Langegård, Ulrica; Ahlberg, Karin; Björk-Eriksson, Thomas; et al.
Nursing Open, John Wiley & Sons 2020, Vol. 7, (4) : 1157-1163
Möllerberg, Marie-Louise; Langegård, Ulrica; Ohlsson-Nevo, Emma; et al.
Technical Innovations & Patient Support in Radiation Oncology, Elsevier 2020, Vol. 13 : 11-16
Olausson, Kristina; Sharp, Lena; Fransson, Per; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2020, Vol. 107, (1) : 143-151
Rasmusson, Elisabeth; Gunnlaugsson, Adalsteinn; Wieslander, Elinore; et al.
World journal of urology, Springer Berlin/Heidelberg 2020, Vol. 38 : 1397-1411
Stranne, J.; Axen, E.; Franck-Lissbrant, I.; et al.
Laryngoscope Investigative Otolaryngology (LIO), John Wiley & Sons 2020, Vol. 5, (6) : 1125-1132
Tuomi, Lisa; Fransson, Per; Wennerberg, Johan; et al.
Ultrasound in Medicine and Biology, Elsevier 2019, Vol. 45, (2) : 411-428
Byenfeldt, Marie; Elvin, Anders; Fransson, Per
Supportive Care in Cancer, Springer 2019, Vol. 27, (7) : 2679-2691
Langegård, Ulrica; Ahlberg, Karin; Fransson, Per; et al.
Oncology Nursing Forum, Vol. 46, (3) : 349-363
Langegård, Ulrica; Johansson, Birgitta; Bjork-Eriksson, Thomas; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2019, Vol. 105, (1) : S133-S134
Rasmusson, E.; Gunnlaugsson, A.; Wieslander, E.; et al.
BMC Urology, BioMed Central (BMC) 2019, Vol. 19
Rönningås, Ulrika; Fransson, Per; Holm, Maja; et al.
The Lancet, Elsevier 2019, Vol. 394, (10196) : 385-395
Widmark, Anders; Gunnlaugsson, Adalsteinn; Beckman, Lars; et al.
Ultrasound in Medicine and Biology, Elsevier 2018, Vol. 44, (8) : 1606-1615
Byenfeldt, Marie; Elvin, Anders; Fransson, Per
BMC Palliative Care, BMC 2018, Vol. 17
Holm, Maja; Doveson, Sandra; Lindqvist, Olav; et al.
BMC Research Notes, BioMed Central (BMC) 2017, Vol. 10, (1)
Degerfält, Jan; Sjöstedt, Staffan; Fransson, Per; et al.
BJU International, John Wiley & Sons 2016, Vol. 117, (6B) : E36-E45
Carlsson, Sigrid; Drevin, Linda; Loeb, Stacy; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Vol. 96, (2) : E413-E414
Degerfält, J. E.; Sjöstedt, S.; Fransson, Per; et al.
Open Journal of Nursing, Vol. 6, (5) : 365-375
Hajdarevic, Senada; Rasmussen, Birgit H; Fransson, Per
Supportive Care in Cancer, Springer-Verlag New York 2016, Vol. 24, (1) : 205-213
Isaksson, Joakim; Wilms, Torben; Laurell, Göran; et al.
Radiotherapy and Oncology, Vol. 118, (2) : 335-341
Nyqvist, Johanna; Fransson, Per; Laurell, Göran; et al.
Per Fransson om cancerdiagnoser