"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-06

AI för att hjälpa svårt sjuka barn att interagera och känna

NYHET Thomas Mejtoft, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, har tillsammans med Eva Mårell-Ohlsson, Pedagogiska institutionen, beviljats 400 000 kr av Vetenskapsrådet (VR). De kommer tillsammans att undersöka och utveckla AI-baserad teknik för att hjälpa och stödja svårt sjuka barn som vistas på sjukhus under längre behandlingsperioder.

Projektet syftar till att undersöka och utveckla AI-baserad teknik (Artificiell Intelligens) för att hjälpa och stödja svårt sjuka barn, som på grund av sitt sjukdomstillstånd måste vistas på sjukhus under längre behandlingsperioder, detta ofta långt från hemorten.

Målet med projektet är att använda ny teknik för att dessa barn ska få en möjlighet att känna sig mer delaktiga i den normala vardagen. Denna typ av avancerad teknik kan ge barnen möjlighet att interagera virtuellt med sina klasskamrater och lärare, samt få en möjlighet att känna sig inkluderade i sitt vardagliga sociala skolsammanhang trots långvariga sjukhusvistelser.

Projektet fokuserar på den icke medicinska delen av svårt sjuka barns tillfälliga vardagsliv och hur de med stöd av AI-baserad teknik ska kunna interagera virtuellt med sina klasskamrater och lärare för att öka en känsla av närvaro och inkludering trots att de inte befinner sig i skolan utan på sjukhus eller tillfälliga boenden.

Pengarna är medel för att genomföra exploratory workshops som ska stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom detta område. Pengarna beviljades inom ramen för VRs utlysning inom utbildningsvetenskap.

En tidigare pilotstudie visar att svårt sjuka barn, med exempelvis cancer eller svåra hjärtproblem, och som befinner sig under långa behandlingsperioder på sjukhus, ofta upplever att de är isolerade och har förlorat sin skolkontext. De får svårt att hänga med i skolan och behålla kontakten med sina klasskamrater och lärare. Detta påverkar deras upplevda livskvalité, vilken är mycket viktig för deras tillfrisknande, samt perioden när de kommer tillbaka till skolan igen.

Thomas Mejtoft
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 33
Eva Mårell-Olsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 32