"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-16

AI-modell underlättar snabb genomgång av texter

NYHET Om du frågar vad det kostar att bygga järnvägen Norrbotniabanan så kan du få svar direkt, av datorn! Det är bara ett av många användningsområden för den AI-teknik som utvecklats i ett samarbete mellan Umeå universitet, Trafikverket och Sweco.

Text: Ingrid Söderbergh

Det som är unikt är att vi inte matat in någon mer information än rådokumenten.

Projektet som är det första i Sverige i sitt slag inleddes år 2020 och syftar till att förenkla arbetet med järnvägsplanprocessen.

– Trafikverket försöker bidra till digitaliseringen och en effektivare hantering av alla våra textdokument, säger Jonas Jonsson, projektledare på Trafikverket.

Chat-boten är alltså en dator som med hjälp av artificiell intelligens ger användarna svar på frågor som annars måste hanteras manuellt. Man kan med enklare ord kalla det en digital textsökhjälpreda.

– Det som är unikt är att vi dels inte matat in någon mer information än rådokumenten, till exempel en pdf eller en webbsida, som datorn analyserar på egen hand, dels att svarstiderna bara är cirka 20 sekunder för 300 sidor, säger Kalle Prorok, universitetsadjunkt på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

Han fortsätter:

– Med tidigare teknik hade datorn behövt ”tänka” i minst en timme för att tröska igenom alla sidorna och molntjänster och superdatorer har ofta uppstartstider på flera minuter eller ibland veckor.

AI-modellen härstammar från Googles BERT, vilket är en språkmodell som lär sig ordföljder och har tränats om till svensk version av Kungliga biblioteket. Tekniken kallas Natural Language Processing, NLP. Programmeringsbiblioteket PyTorch från Facebooks AI lab underlättar användandet.

Forskaren Kalle Prorok har i samarbete med Trafikverket och Sweco tagit fram en prototyp med en allmänt åtkomlig server som har stått till tjänst under några veckor för tester av frågemekanismerna. I chat-boten har han lagt in testdokument om Norrbotniabanan (typiskt miljökonsekvensbeskrivningar), Ostlänken samt några äldre böcker, bland annat Röda rummet och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.

Om chat-boten:

Testa chat-boten här

Se instruktionsfilm om chat-boten

Läs en rapport av Frank Drewes och Kalle Prorok vid Umeå universitet