"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-28

AI-projekt som förbättrar behandling av barncancer får tre miljoner

NYHET Tommy Löfstedt på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet är en av forskarna som beviljas medel av Barncancerfonden till forskning inom medicinteknik.

Text: Ingrid Söderbergh

Tommy Löfstedt beviljas tre miljoner kronor under tre år för att med hjälp av AI automatisera strålbehandling inom barnonkologi. Inför en strålbehandling markerar en onkolog eller radiolog strukturer i anatomiska bilder av det område som skall behandlas. Läkaren markerar tumören, men även de omgivande organ som måste undvikas för att inte skadas av behandlingen.

Det här är en tidskrävande procedur när den sker manuellt och de programvaror som i dag finns till hjälp är främst utvecklade för vuxna patienter.

– Vi vill ta fram automatiska segmenteringsmetoder för barn, metoder som automatiskt hittar de områden i en bild som utgör en tumör eller ett riskorgan, som ska hålla tillräckligt hög kvalitet för att kunna fungera för klinisk användning, säger Tommy Löfstedt, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Det är fyra forskare vid Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Linköpings universitet och Umeå universitet som nu beviljas forskningsmedel om totalt sju miljoner kronor.

Läs en artikel på Barncancerfondens webbplats om Tommy Löfstedts projekt

Läs mer om Tommy Löfstedts projekt vid Umeå universitet, här

 

För mer information, kontakta gärna:

Tommy Löfstedt
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post