"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-20

Allt fler söker till Umeå universitet i första hand

NYHET Söktrycket till högskolor i Sverige slog rekord igen inför höstterminen 2021. Till Umeå universitet ökade antalet förstahandssökande till program och kurser med 4,5 procent jämfört med fjolåret. – Det är roligt att vi fortsätter att öka och att människor väljer att satsa på utbildning, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

När anmälningsperioden stängde natten till den 16 april hade drygt 419 000 personer anmält sig till höstens högskoleutbildningar i Sverige. Det är en ökning med 3 procent, eller 12 000 personer, jämfört med ansökningarna till föregående hösttermin, som var ett rekordresultat. 
– Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbets­marknad påverkas av pandemin, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, UHR, i ett pressmeddelande. 

Fler söker i första hand

Av de sökande har sammanlagt 31239 personer i första hand sökt till Umeå universitets program och kurser. Av dessa är det 11113 personer som har sökt programutbildning, vilket är en ökning med 4,4 procent jämfört med föregående år.
Även vicerektor Heidi Hanssons analys är att pandemin ligger till grund för att fler väljer att studera nu.
– Pandemin begränsar unga människor att göra något annat. Det går inte att resa och det är svårt att få enklare jobb som inte kräver utbildning, säger hon.  

Av de förstahandssökande till Umeå universitet har ungefär 25 procent sökt ett utbildningsprogram som ges på distans i någon form. 
Umeå universitet har länge haft en framstående plats när det gäller distansstudier. De senaste åren har antalet utbildningar på distans ökat stadigt och inför denna ansökningsomgång har universitetet satsat särskilt för att lyfta fram distansutbildning. 

Solklar förstaplats

Om man tittar på ökat intresse för specifika utbildningar så är det även där en distansutbildning som sticker ut. 
Socionomprogrammet på distans ökade med 140 ansökningar jämfört med förra året och hamnar på en solklar förstaplats på listan över program med störst ökning av antal förstahandssökande vid Umeå universitet.
– Jag tror att det beror på att det finns en god arbetsmarknad och att utbildningen som är helt på distans lockar studenter från hela landet, säger Heidi Hansson.

Heidi Hansson tycker också att det är särskilt glädjande att se att intresset för sjuksköterskeprogram på distans har ökat.
En nästan 50-procentig ökning av ansökningar finns på sjuksköterskeprogrammet med verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i Lycksele med omnejd. Programmet förändrades för några år sedan, från att vara en utbildning som startade vart tredje år till att nu starta varje termin, men i mindre skala.
– Där kan vi se ett stort intresse av att läsa på distans med VFU på hemmaplan eller i närheten av hemmet. Det är väldigt positivt att den här förändringen har slagit så väl ut. Vi ska hålla ett extra öga på det här och undersöka möjligheter för fortsatt utveckling, säger Heidi Hansson. 

Ökade med 150 procent

Högskoleprogrammet till processoperatör sticker ut på listan över program med störst ökning i procent bland förstahandssökande vid Umeå universitet. Intresset har ökat med drygt 150 procent. Heidi Hansson tror att efterfrågan av den kompetensen kommer med industrietableringar som exempelvis batterifabriken Northvolt i Skellefteå.

I jämförelse med landets alla universitet behåller Göteborgs universitet sin ställning som det mest populära universitetet bland förstahandsvalen. Umeå universitet ligger kvar på femte plats.
– Vi är förstahandsvalet för de flesta studenter som läser i de norra delarna av Sverige. Dessutom lockar vi en hel del studenter från storstadsregionerna. Femte plats är en god placering då de som ligger före är landets största universitet, säger Heidi Hansson. 

Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49