"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-04-12

Fler studenter än någonsin vid Umeå universitet

NYHET År 2020 toppnoterades antalet studenter vid Umeå universitet. – Det är framför allt en coronaeffekt, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

Enligt Umeå universitets årsredovisning 2020 registrerades 35 452 individer på grundnivå och avancerad nivå under fjolåret, inklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning. Det är drygt 2000 fler individer än året innan och ett rekord i universitetets 55-åriga historia.

– Jag tänkte från början att jag skulle jobba ett år efter gymnasiet, men sen kom corona och då tänkte jag att det var smartare att börja plugga direkt.

Det säger Moa Hjorth, 20 år, som började läsa Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Umeå universitet hösten 2020. 

Enligt statistiken från Universitets- och högskolerådet, UHR, är hon ett tydligt exempel på det uppsving av antal studenter som sökt och registrerat sig vid såväl Umeå universitet som många andra universitet i Sverige under 2020. Majoriteten av de nya studenterna är personer i den lägsta åldersgruppen, 19–22 år, framför allt i den grupp som kommer direkt från gymnasiet.

Läs mer om Moa Hjorth och andra Umeåstudenters val att börja plugga.

Svårare att få jobb

Vicerektor Heidi Hansson ser framför allt två anledningar till att många valde att börja studera under 2020. 

– Det blev svårare att få enklare jobb som inte kräver utbildning och det blev inte möjligt att resa, som många annars gör direkt efter gymnasiet, säger hon.

Ökning jämfört med tidigare år

Totalt registrerade individer på grundnivå och avancerad nivå* år 2020: 35 452
Jämfört med:
2019: +2045
2018: +2385
2017: +1582
2016: +4429
2010: +17 (som var det tidigare toppåret)

Total antal helårsstudenter år 2020: 18 218
Jämfört med:
2019: +734
2018: +1225
2017: +939
2016: +1456
2010: +304 (som var det tidigare toppåret)

*Forskarstuderande ej inräknade

Det faktum att undervisningen bedrivs på distans kan också vara en anledning till att det blivit ett uppsving detta år.

– Det kan ha kostat mindre att påbörja utbildning för att man det här året har kunnat göra det utan att behöva flytta. Man har kunnat chansa lite grann, säger Heidi Hansson, som även hoppas att debatten kring att utbildning lönar sig i det långa loppet ska ha nått målgruppen. 

Pandemin har bland annat visat att det är de yrken som inte kräver utbildning som har drabbats hårdast.  

– Men vi kan bara spekulera i att utbildningsviljan har blivit högre. Det vet vi inte.

Befolkningsmängden påverkar

Tidigare toppnotering av antalet studenter registrerades år 2010. Det året nådde nästan upp till 2020 års resultat, endast 17 personer färre. Även då var det en rejäl ökning från föregående år.

Anledningen till den stora ökningen 2010 berodde på att det föddes många barn i Sverige under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, barn som vuxit upp och gått ut gymnasiet under 2010-talet. Därefter har antalet studenter dalat en del, vilket också kan härledas till storleken på ungdomskullarna.

35 000 år 2020 är fler än 35 000 år 2010.

I dag är befolkningsmängden 15 procent mindre än den var 2010.

– Om man gör den jämförelsen är det anmärkningsvärt många som sökte förra året, säger Heidi Hansson:

– 35 000 år 2020 är fler än 35 000 år 2010.

Hon är däremot lite förvånad över att det inte var fler i de äldre målgrupperna som valde att studera under 2020, men tror att det är möjligt att det kommer att blir en ökning av äldre studenter framöver. De som sökte till höstterminen 2020 skickade in sin anmälan i april samma år. Vid den tidpunkten anade inte många att coronapandemin skulle pågå så här länge. När det nu har gått ett år är det troligtvis fler äldre som är benägna att ställa om och börja studera.

– Marknaden med jobb som inte kräver utbildningar har lite svårt att återhämta sig, säger Heidi Hansson. 

Även antalet helårsstudenter nådde en toppnotering år 2020 – 18 218 registrerade, vilket är en ökning med drygt 700 jämfört med året innan och drygt 300 jämfört med tidigare toppåret 2010. 

Det betyder att man upptäckt vikten av högre studier oavsett hur man läser dem.

Att antalet helårsstudenter ökar är positivt, menar Heidi Hansson. Men att den totala mängden ökar är särskilt viktigt ur universitetets målsättning att kunna erbjuda ett flexibelt utbildningsutbud som möter behovet hos dem som vill utbilda sig och utvecklas anpassat till det liv man lever.

– Det betyder att man upptäckt vikten av högre studier oavsett hur man läser dem. Ökat antal deltagare totalt sett tyder på att vi lyckas nå ut när det gäller erbjudandet om livslångt lärande, säger Heidi Hansson. 

Antalet antagna ökade

Antalet antagna till Umeå universitet ökade med 8,1 procent mot rikets 8,7 procent hösten 2020.

Umeå universitet hade 2,0 reserver per antagen student (2019: 1,5), vilket är något högre än riket i övrigt som hade 1,8 reserv per antagen.

Antalet nybörjare* 2020 uppgick till 14 384 vilket är en ökning med 1 175 individer jämfört med föregående år.
Av det totala antalet nybörjare var 66 procent kvinnor och 34 procent män.

*Med nybörjare avses här studenter som aldrig tidigare varit registrerade vid Umeå universitet, studenten kan dock tidigare ha varit registrerad vid annan högskola.
Källa: Umeå universitets årsredovisning 2020 

Detta är helårsstudent
En student som studerar på heltid i ett år, det vill säga läser 60 högskolepoäng på ett år.
Många studenter läser dock bara enstaka kurser varför antalet individer på universitetet är större än antalet helårsstudenter.
Skillnaden brukar vara cirka 20 procent.
Om Anna läser 15 högskolepoäng , Barbro läser 15 högskolepoäng och Anton läser 30 högskolepoäng på ett år blir de tillsammans 1 helårsstudent.
Källa: Luleå tekniska universitet