"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-07

Andas Sverige – allt du vill veta om astma och allergi

NYHET Hur vanligt är astma, vad orsakar KOL, har hund- och kattägare ökad risk för att drabbas av allergi? Det är några av de frågor som den nya webbplatsen Andas Sverige försöker svara på, där forskare vid Umeå universitet medverkar.

Text: Nina Raun/Ola Nilsson

– Vi vill överbrygga klyftan mellan forskare och allmänheten. Genom att skapa Andas Sverige vill vi ge alla samma möjlighet att få tillgång till den information som vi forskare har.

Vi vill överbrygga klyftan

– Så fort vi publicerar en ny vetenskaplig publikation lägger vi upp en populärvetenskaplig sammanfattning på webben, säger Bright Nwaru, forskargruppsledare.

Andas Sverige är ny satsning på en populärvetenskaplig webbplats med fokus på lung- och allergiforskning. Satsningen drivs av Bright Nwarus forskargrupp vid Krefting Research Centre vid Institutionen för medicin på Göteborgs universitet tillsammans med Helena Backman från Umeå Universitet, Region Norrbotten och finansieras av Vetenskapsrådet.

På webbplatsen presenteras information om astma, allergi, KOL och covid-19 på ett enkelt och överskådligt sätt. Här kan man läsa om de olika sjukdomarna, hur forskningen har utvecklats genom åren och vad som är på gång just nu. Det finns även möjlighet att fördjupa sig för den som vill veta mer.

Varför behövs Andas Sverige?

– Under pandemin har vi i forskargruppen förfärats över all desinformation som sprids om covid-19. Vi har insett hur viktigt det är att det finns korrekt information tillgänglig för att minska ryktesspridningen. Men informationen får inte vara för krånglig, utan den måste vara anpassad så att även de utan förkunskaper kan förstå, säger Bright Nwaru.

Varför är ni så engagerade att sprida kunskap?

–  Genom åren har tusentals människor runt om i Sverige deltagit i våra Olin- och WSAS-studier om astma, allergi och lungsjukdom. Det är vi otroligt tacksamma för! Nu är det dags för oss att ge tillbaka och göra något för dem, säger Helena Backman.

Vilka är de vanligaste myterna om astma, allergi och luftvägssjukdomar som ni stött på?

– Under lång tid trodde man att katt- och hundägare löpte större risk att drabbas av allergi. Men det är precis tvärtom - istället kan det ge ett skydd mot allergi. Olin-studierna och en forskargrupp i Göteborg var de första som påvisade det här sambandet, säger Helena Backman.

– En av de konstigaste myterna jag har stött på är att allergi sprids från människa till människa genom nysningar, säger Bright Nwaru.

Vad forskar ni på just nu?

– Vi studerar bland annat hur astma påverkar kvinnor och män olika. Bland små barn drabbas pojkar i större utsträckning än flickor, men efter puberteten drabbas istället unga kvinnor i högre grad. Varför det är så undersöker vi just nu, säger Bright Nwaru.

Vad är på gång framöver?

– Vi håller på att utveckla ”Breathe Sweden”, en systerwebbplats till Andas Sverige som vänder sig till andra forskare. Vår förhoppning är att skapa ett nordiskt samarbete inom astma, allergi och luftvägsforskning, där vi kan samarbeta över gränserna med stora befolkningsstudier, säger Helena Backman.

Till Andas Sverige
Läs mer om Olin-studien, Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten

Fakta om Andas Sverige

Andas Sverige är en ny populärvetenskaplig webbplats som vänder sig mot allmänheten, patienter, beslutsfattare, finansiärer och deltagare i forskningsstudier. Satsningen leds av forskargruppsledaren Bright Nwaru och är ett samarbete mellan Krefting Research Centre, vid Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, Umeå Universitet, Region Norrbotten och finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontakt

Helena Backman
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post