"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Helena Backman

Forskare och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå, Region Norrbotten Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag är Docent och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985. Forskningen omfattar företrädesvis klassisk epidemiologi om astma, KOL och lungfunktion. Under senare tid har forskningen även inkluderat koppling av klinisk epidemiologi med data från olika nationella register, för att utvärdera prognos för obstruktiva lungsjukdomar och deras olika fenotyper. Eftersom OLIN-studierna omfattar kliniska data sedan mer än 35 år finns det unika möjligheter att utvärdera långtidsprognos för astma och KOL i termer av exempelvis sjukhusinläggningar och mortalitet.

Min forskning finansieras huvudsakligen av:

 • Hjärt-Lung fonden
 • ALF
 • Region Norrbotten
 • NordForsk
 • VR
 • FORTE

Jag innehar även följande positioner:

 • Ledamot i OLIN studiernas ledningsgrupp
 • Projektledare för OLIN:s forskningslinje om Astma och allergi bland vuxna
 • Co-project manager för Nordic EpiLung Study och STELLAR
 • Ledamot i ledningsgruppen för Andas Sverige och Breathe Sweden
 • Medlem i Nordic Severe Asthma Network (NSAN)
 • Partner till ERS CRC CADSET 
 • Lung Facts Advisor för ERS/IRC
 • Ledamot i styrelsen för Svensk epidemiologisk förening
 • Associate Editor för Respiratory Medicine

 

Respiratory Medicine, Saunders Elsevier 2024, Vol. 224
Almqvist, Linnea; Andersson, Martin; Backman, Helena; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2024, Vol. 223
Andersén, Heidi; Bhatta, Laxmi; Bashir, Muwada; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove Medical Press 2024, Vol. 17 : 209-218
Backman, Helena; Bhatta, Laxmi; Hedman, Linnea; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2024, Vol. 209, (1) : 10-12
Backman, Helena; Ekström, Magnus
Therapeutic Advances in Respiratory Disease, Sage Publications 2024, Vol. 18, (January-December)
Backman, Helena; Sawalha, Sami; Nilsson, Ulf; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2024, Vol. 222
Backman, Helena; Winsa-Lindmark, Sofia; Hedman, Linnea; et al.
Clinical and Translational Allergy, John Wiley & Sons 2024, Vol. 14, (6)
Bashir, Muwada Bashir Awad; Pullerits, Teet; Ekerljung, Linda; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2024, Vol. 209, (1) : 104-106
Ekström, Magnus; Backman, Helena; Mannino, David
Pediatric Allergy and Immunology, John Wiley & Sons 2024, Vol. 35, (4)
Hedman, Linnea; Andersson, Martin; Bjerg, Anders; et al.
Tobacco Induced Diseases, European Publishing 2024, Vol. 22
Hedman, Linnea; Lyytinen, Gustaf; Backman, Helena; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer Nature 2024, Vol. 97 : 145-154
Jalasto, Juuso; Luukkonen, Ritva; Lindqvist, Ari; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2024, Vol. 209, (1) : 119-120
Lundquist, Anders; Lindberg, Anne; Eriksson Ström, Jonas; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 217
Axelsson, Malin; Backman, Helena; Nwaru, Bright I.; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2023, Vol. 208, (10) : 1063-1074
Backman, Helena; Blomberg, Anders; Lundquist, Anders; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 211
Bashir, Muwada Bashir Awad; Basna, Rani; Hedman, Linnea; et al.
BMJ open respiratory research, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 10, (1)
Bertels, Xander; Edris, Ahmed; Garcia-Aymerich, Judith; et al.
The Lancet Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 11, (8) : e73-e73
Ekström, Magnus; Backman, Helena; Mannino, David
ERJ Open Research, European Respiratory Society (ERS) 2023, Vol. 9, (2)
Hansen, Susanne; von Bülow, Anna; Sandin, Patrik; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, Elsevier 2023, Vol. 11, (2) : 555-563.e4
Honkamäki, Jasmin; Ilmarinen, Pinja; Hisinger-Mölkänen, Hanna; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Wolters Kluwer 2023, Vol. 65, (1) : 22-28
Jalasto, Juuso; Luukkonen, Ritva; Lindqvist, Ari; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2023, Vol. 208, (4) : 461-471
Malinovschi, Andrei; Zhou, Xingwu; Andersson, Anders; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis 2023, Vol. 60, (1) : 185-194
Schyllert, Christian; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
Respiratory Medicine, Saunders Elsevier 2023, Vol. 216
Selberg, Stina; Karlsson Sundbaum, Johanna; Konradsen, Jon R.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2023, Vol. 18, (4)
Strandkvist, Viktor; Lindberg, Anne; Larsson, Agneta; et al.
Respiratory Medicine, Saunders Elsevier 2023, Vol. 216
Sturesson, Axel; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2023, Vol. 62, (3)
von Bülow, Anna; Hansen, Susanne; Sandin, Patrik; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis 2023, Vol. 60, (12) : 2224-2232
Warm, Katja; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 219
Winsa-Lindmark, Sofia; Stridsman, Caroline; Sahlin, Axel; et al.
The Lancet Respiratory Medicine, Elsevier 2022, Vol. 10, (1) : 83-94
Allinson, James P.; Afzal, Shoaib; Çolak, Yunus; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society Journals 2022, Vol. 8, (1)
Andersén, Heidi; Ilmarinen, Pinja; Honkamäki, Jasmin; et al.
Annals of the American Thoracic Society, American Thoracic Society 2022, Vol. 19, (10) : 1783-1787
Backman, Helena; Sawalha, Sami; Nilsson, Ulf; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove press 2022, Vol. 15 : 1429-1439
Backman, Helena; Stridsman, Caroline; Hedman, Linnea; et al.
Systematic Reviews, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 11, (1)
Bashir, Muwada Bashir Awad; Basna, Rani; Zhang, Guo-Qiang; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2022, Vol. 8, (4)
Bermúdez Barón, Nicolás; Kankaanranta, Hannu; Hedman, Linnea; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2022, Vol. 8, (4)
Hedman, Linnea; Almqvist, Linnea; Bjerg, Anders; et al.
World Allergy Organization Journal, Elsevier 2022, Vol. 15, (9)
Hisinger-Mölkänen, Hanna; Honkamäki, Jasmin; Kankaanranta, Hannu; et al.
Clinical Respiratory Journal, John Wiley & Sons 2022, Vol. 16, (6) : 467-474
Hisinger-Mölkänen, Hanna; Kankaanranta, Hannu; Haahtela, Tari; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis 2022, Vol. 59, (4) : 840-849
Ilmarinen, Pinja; Stridsman, Caroline; Bashir, Muwada; et al.
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Routledge 2022, Vol. 19, (1) : 226-235
Jalasto, Juuso; Kauppi, Paula; Luukkonen, Ritva; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2022, Vol. 191
Jalasto, Juuso; Lassmann-Klee, Paul; Schyllert, Christian; et al.
Clinical Physiology and Functional Imaging, John Wiley & Sons 2022, Vol. 42, (3) : 181-189
Myrberg, Tomi; Lindberg, Anne; Eriksson, Berne; et al.
European Clinical Respiratory Journal, Taylor & Francis 2021, Vol. 8, (1)
Andersen, Heidi; Ilmarinen, Pinja; Honkamaki, Jasmin; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove Press 2021, Vol. 14 : 1081-1091
Andersén, Heidi; Ilmarinen, Pinja; Honkamäki, Jasmin; et al.
Preventive Medicine Reports, Elsevier 2021, Vol. 22
Andersén, Heidi; Kankaanranta, Hannu; Tuomisto, Leena E.; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 58, (9) : 1196-1207
Axelsson, Malin; Ilmarinen, Pinja; Backman, Helena; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2021, Vol. 176
Backman, Helena; Virchow, Johann Christian; Lundbäck, Bo
BMJ Open Respiratory Research, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 8, (1)
Bermúdez Barón, Nicolás; Lindberg, Anne; Stridsman, Caroline; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, Elsevier 2021, Vol. 9, (5) : 1950-1959.e4
Honkamäki, Jasmin; Piirilä, Päivi; Hisinger-Mölkänen, Hanna; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2021, Vol. 186
Lindberg, Anne; Lindberg, Lina; Sawalha, Sami; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Huvudhandledare:

 • Nicolas Bermudez Baron, Avd för Hållbar Hälsa, Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå Universitet
 • Sofia Winsa Lindmark, Avd för Hållbar Hälsa, Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå Universitet

Biträdande handledare:

 • Linnea Almqvist, Avd för Hållbar Hälsa, Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå Universitet
 • Petri Räisänen, Avd för Hållbar Hälsa, Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå Universitet
 • Reshed Abohalaka, Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Inst för Medicin, Göteborgs Universitet

Tidigare biträdande handledare för (år för disputation):

 • Sami Sawalha, Avd för Medicin, Inst för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå Universitet (2019)

 

 

Ökar astma och allergi fortfarande?

Astma och allergier ökar, osäkert varför. Bättre diagnostik och förändringar i livsstil, miljö och kost kan vara några förklaringar.