Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Helena Backman

Helena Backman

Forskare och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå, Region Norrbotten Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Jag är disputerad forskare och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985. Forskningen omfattar företrädesvis klassisk epidemiologi om astma, KOL och lungfunktion. Under senare tid har forskningen även inkluderat koppling av klinisk epidemiologi med data från olika nationella register, för att utvärdera prognos för obstruktiva lungsjukdomar och deras olika fenotyper. Eftersom OLIN-studierna omfattar kliniska data sedan mer än 35 år finns det unika möjligheter att utvärdera långtidsprognos för astma och KOL i termer av exempelvis sjukhusinläggningar och mortalitet.

Min forskning finansieras huvudsakligen av:

 • Hjärt-Lung fonden
 • ALF
 • Region Norrbotten
 • NordForsk
 • VR

Jag innehar även följande positioner:

 • Ledamot i OLIN studiernas ledningsgrupp
 • Co-project manager Nordic EpiLung Study
 • Medlem i Nordic Severe Asthma Network (NSAN)
 • Partner till ERS CRC CADSET 
 • Associate Editor för Respiratory Medicine

 

The Lancet Respiratory Medicine, Elsevier 2022, Vol. 10, (1) : 83-94
Allinson, James P.; Afzal, Shoaib; Çolak, Yunus; et al.
European Clinical Respiratory Journal, Taylor & Francis 2021, Vol. 8, (1)
Andersen, Heidi; Ilmarinen, Pinja; Honkamaki, Jasmin; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove Press 2021, Vol. 14 : 1081-1091
Andersén, Heidi; Ilmarinen, Pinja; Honkamäki, Jasmin; et al.
Preventive Medicine Reports, Elsevier 2021, Vol. 22
Andersén, Heidi; Kankaanranta, Hannu; Tuomisto, Leena E.; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 58, (9) : 1196-1207
Axelsson, Malin; Ilmarinen, Pinja; Backman, Helena; et al.
BMJ Open Respiratory Research, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 8, (1)
Bermúdez Barón, Nicolás; Lindberg, Anne; Stridsman, Caroline; et al.
Journal of Asthma
Ilmarinen, Pinja; Stridsman, Caroline; Bashir, Muwada; et al.
Respiratory Medicine
Jalasto, Juuso; Lassmann-Klee, Paul; Schyllert, Christian; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2021, Vol. 186
Lindberg, Anne; Lindberg, Lina; Sawalha, Sami; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2021, Vol. 176
Pullerits, Teet; Rönmark, Erik P.; Ekerljung, Linda; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society Journals 2021, Vol. 7, (3)
Räisänen, Petri; Backman, Helena; Hedman, Linnea; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove Medical Press 2021, Vol. 14 : 1106-1115
Rönnebjerg, Lina; Axelsson, Malin; Kankaanranta, Hannu; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2021, Vol. 186
Schyllert, Christian; Andersson, Martin; Backman, Helena; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis 2021, Vol. 58, (5) : 586-595
Stridsman, Caroline; Axelsson, Malin; Warm, Katja; et al.
ERJ Open Research, ERS Publications 2021, Vol. 7, (4)
Wang, Gang; Hallberg, Jenny; Charalampopoulos, Dimitrios; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society (ERS) 2020, Vol. 56, (suppl 64)
Allinson, James; Afzal, Shoaib; Colak, Yunus; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Almqvist, Linnéa; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2020, Vol. 6, (4)
Almqvist, Linnéa; Rönmark, Eva; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Andersén, Heidi; Kankaanranta, Hannu; Tuomisto, Leena E.; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Axelsson, Malin; Backman, Helena; Vanfleteren, Lowie; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56, (Suppl. 64)
Backman, Helena; Bhatta, Laxmi; Hedman, Linnea; et al.
The World Allergy Organization journal, Elsevier 2020, Vol. 13, (3)
Backman, Helena; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Backman, Helena; Stridsman, Caroline; Jansson, Sven-Arne; et al.
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Backman, Helena; Vanfleteren, Lowie; Lindberg, Anne; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 55, (4)
Geale, Kirk; Darabi, Hatef; Lindh, Maria; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Hedman, Linnea; Backman, Helena; Andersson, Martin; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (12)
Hedman, Linnea; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, ERS Publications 2020, Vol. 56, (Suppl 64)
Honkamaki, Jasmin; Piirila, Paivi; Hisinger-Molkanen, Hanna; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice
Honkamäki, Jasmin; Piirilä, Päivi; Hisinger-Mölkänen, Hanna; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2020, Vol. 162
Jansson, Sven-Arne; Backman, Helena; Andersson, Maria; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Jansson, Sven-Arne; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, Vol. 56
Lagrange, Eva; Nilsson, Ulf; Stridsman, Caroline; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2020, Vol. 173
Lassmann-Klee, Paul G.; Piirillä, Päivi L.; Brumpton, Ben; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Lindberg, Lina; Sawalha, Sami; Backman, Helena; et al.
European Respiratory Journal, ERS Publications 2020, Vol. 56, (Suppl 64)
Melen, Erik; Hallberg, Jenny; Backman, Helena; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Nilsson, Ulf; Mills, Nicholas; Backman, Helena; et al.
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Nilsson, Ulf; Mills, Nicholas L.; McAllister, David A.; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Nilsson, Ulf; Pleiborn, Viktoria; Linder, Robert; et al.
BMC Pulmonary Medicine, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Pakkasela, Johanna; Ilmarinen, Pinja; Honkamäki, Jasmin; et al.
Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Wiley-Blackwell 2020, Vol. 75 : 496-496
Pullerits, T.; Ekerljung, L.; M, Radinger; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Pullerits, Teet; Römark, Erik P.; Ekerljung, Linda; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Räisänen, Petri; Backman, Helena; Hedman, Linnea; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2020, Vol. 173
Räisänen, Petri; Hedman, Linnea; Andersson, Martin; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society (ERS) 2020, Vol. 6, (3)
Schyllert, Christian; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Schyllert, Christian; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
Physiotherapy Theory and Practice, Taylor & Francis 2020, Vol. 36, (3) : 408-416
Strandkvist, Viktor; Andersson, Mikael; Backman, Helena; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Stridsman, Caroline; Ilmarinen, Pinja; Bashir, Muwada Bashir Awad; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Winsa Lindmark, Sofia; Sandström, Ludwig; Selberg, Johanna; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Andersen, Heidi; Ilmarinen, Pinja; Tuomisto, Leena; et al.
Clinical and Experimental Allergy, John Wiley & Sons 2019, Vol. 49, (6) : 819-828
Backman, Helena; Jansson, Sven-Arne; Stridsman, Caroline; et al.

Jag är huvudhandledare för en doktorand vid Hållbar Hälsa:

 • Nicolas Bermudez

Jag är biträdande handledare för två doktorander vid Hållbar Hälsa:

 • Linnea Almqvist
 • Petri Räisänen

Tidigare biträdande handledare för (år för disputation):

 • Sami Sawalha (2019)

Jag är även Adjungerad Universitetsadjunkt vid institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet