"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Helena Backman

Helena Backman

Forskare och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå, Region Norrbotten Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Jag är Docent och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) studierna, en epidemiologisk forskningsverksamhet som pågått sedan 1985. Forskningen omfattar företrädesvis klassisk epidemiologi om astma, KOL och lungfunktion. Under senare tid har forskningen även inkluderat koppling av klinisk epidemiologi med data från olika nationella register, för att utvärdera prognos för obstruktiva lungsjukdomar och deras olika fenotyper. Eftersom OLIN-studierna omfattar kliniska data sedan mer än 35 år finns det unika möjligheter att utvärdera långtidsprognos för astma och KOL i termer av exempelvis sjukhusinläggningar och mortalitet.

Min forskning finansieras huvudsakligen av:

 • Hjärt-Lung fonden
 • ALF
 • Region Norrbotten
 • NordForsk
 • VR
 • FORTE

Jag innehar även följande positioner:

 • Ledamot i OLIN studiernas ledningsgrupp
 • Projektledare för OLIN:s forskningslinje om Astma och allergi bland vuxna
 • Co-project manager för Nordic EpiLung Study och STELLAR
 • Ledamot i ledningsgruppen för Andas Sverige och Breathe Sweden
 • Medlem i Nordic Severe Asthma Network (NSAN)
 • Partner till ERS CRC CADSET 
 • Lung Facts Advisor för ERS/IRC
 • Ledamot i styrelsen för Svensk epidemiologisk förening
 • Associate Editor för Respiratory Medicine

 

Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 217
Axelsson, Malin; Backman, Helena; Nwaru, Bright I.; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Backman, Helena; Blomberg, Anders; Lundquist, Anders; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 211
Bashir, Muwada Bashir Awad; Basna, Rani; Hedman, Linnea; et al.
BMJ open respiratory research, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 10, (1)
Bertels, Xander; Edris, Ahmed; Garcia-Aymerich, Judith; et al.
The Lancet Respiratory Medicine, Elsevier 2023, Vol. 11, (8) : e73-e73
Ekström, Magnus; Backman, Helena; Mannino, David
ERJ Open Research, European Respiratory Society (ERS) 2023, Vol. 9, (2)
Hansen, Susanne; von Bülow, Anna; Sandin, Patrik; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, Elsevier 2023, Vol. 11, (2) : 555-563.e4
Honkamäki, Jasmin; Ilmarinen, Pinja; Hisinger-Mölkänen, Hanna; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Wolters Kluwer 2023, Vol. 65, (1) : 22-28
Jalasto, Juuso; Luukkonen, Ritva; Lindqvist, Ari; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis 2023, Vol. 60, (1) : 185-194
Schyllert, Christian; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
Respiratory Medicine, Saunders Elsevier 2023, Vol. 216
Selberg, Stina; Karlsson Sundbaum, Johanna; Konradsen, Jon R.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2023, Vol. 18, (4)
Strandkvist, Viktor; Lindberg, Anne; Larsson, Agneta; et al.
Respiratory Medicine, Saunders Elsevier 2023, Vol. 216
Sturesson, Axel; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2023, Vol. 62, (3)
von Bülow, Anna; Hansen, Susanne; Sandin, Patrik; et al.
Journal of Asthma
Warm, Katja; Hedman, Linnea; Stridsman, Caroline; et al.
The Lancet Respiratory Medicine, Elsevier 2022, Vol. 10, (1) : 83-94
Allinson, James P.; Afzal, Shoaib; Çolak, Yunus; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society Journals 2022, Vol. 8, (1)
Andersén, Heidi; Ilmarinen, Pinja; Honkamäki, Jasmin; et al.
Annals of the American Thoracic Society, American Thoracic Society 2022, Vol. 19, (10) : 1783-1787
Backman, Helena; Sawalha, Sami; Nilsson, Ulf; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove press 2022, Vol. 15 : 1429-1439
Backman, Helena; Stridsman, Caroline; Hedman, Linnea; et al.
Systematic Reviews, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 11, (1)
Bashir, Muwada Bashir Awad; Basna, Rani; Zhang, Guo-Qiang; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2022, Vol. 8, (4)
Bermúdez Barón, Nicolás; Kankaanranta, Hannu; Hedman, Linnea; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2022, Vol. 8, (4)
Hedman, Linnea; Almqvist, Linnea; Bjerg, Anders; et al.
World Allergy Organization Journal, Elsevier 2022, Vol. 15, (9)
Hisinger-Mölkänen, Hanna; Honkamäki, Jasmin; Kankaanranta, Hannu; et al.
Clinical Respiratory Journal, John Wiley & Sons 2022, Vol. 16, (6) : 467-474
Hisinger-Mölkänen, Hanna; Kankaanranta, Hannu; Haahtela, Tari; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis 2022, Vol. 59, (4) : 840-849
Ilmarinen, Pinja; Stridsman, Caroline; Bashir, Muwada; et al.
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Routledge 2022, Vol. 19, (1) : 226-235
Jalasto, Juuso; Kauppi, Paula; Luukkonen, Ritva; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2022, Vol. 191
Jalasto, Juuso; Lassmann-Klee, Paul; Schyllert, Christian; et al.
Clinical Physiology and Functional Imaging, John Wiley & Sons 2022, Vol. 42, (3) : 181-189
Myrberg, Tomi; Lindberg, Anne; Eriksson, Berne; et al.
European Clinical Respiratory Journal, Taylor & Francis 2021, Vol. 8, (1)
Andersen, Heidi; Ilmarinen, Pinja; Honkamaki, Jasmin; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove Press 2021, Vol. 14 : 1081-1091
Andersén, Heidi; Ilmarinen, Pinja; Honkamäki, Jasmin; et al.
Preventive Medicine Reports, Elsevier 2021, Vol. 22
Andersén, Heidi; Kankaanranta, Hannu; Tuomisto, Leena E.; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 58, (9) : 1196-1207
Axelsson, Malin; Ilmarinen, Pinja; Backman, Helena; et al.
BMJ Open Respiratory Research, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 8, (1)
Bermúdez Barón, Nicolás; Lindberg, Anne; Stridsman, Caroline; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, Elsevier 2021, Vol. 9, (5) : 1950-1959.e4
Honkamäki, Jasmin; Piirilä, Päivi; Hisinger-Mölkänen, Hanna; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2021, Vol. 186
Lindberg, Anne; Lindberg, Lina; Sawalha, Sami; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2021, Vol. 176
Pullerits, Teet; Rönmark, Erik P.; Ekerljung, Linda; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society Journals 2021, Vol. 7, (3)
Räisänen, Petri; Backman, Helena; Hedman, Linnea; et al.
Journal of Asthma and Allergy, Dove Medical Press 2021, Vol. 14 : 1106-1115
Rönnebjerg, Lina; Axelsson, Malin; Kankaanranta, Hannu; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2021, Vol. 186
Schyllert, Christian; Andersson, Martin; Backman, Helena; et al.
Journal of Asthma, Taylor & Francis 2021, Vol. 58, (5) : 586-595
Stridsman, Caroline; Axelsson, Malin; Warm, Katja; et al.
ERJ Open Research, ERS Publications 2021, Vol. 7, (4)
Wang, Gang; Hallberg, Jenny; Charalampopoulos, Dimitrios; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society (ERS) 2020, Vol. 56, (suppl 64)
Allinson, James; Afzal, Shoaib; Colak, Yunus; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Almqvist, Linnéa; Backman, Helena; Stridsman, Caroline; et al.
ERJ Open Research, European Respiratory Society 2020, Vol. 6, (4)
Almqvist, Linnéa; Rönmark, Eva; Stridsman, Caroline; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Andersén, Heidi; Kankaanranta, Hannu; Tuomisto, Leena E.; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Axelsson, Malin; Backman, Helena; Vanfleteren, Lowie; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56, (Suppl. 64)
Backman, Helena; Bhatta, Laxmi; Hedman, Linnea; et al.
The World Allergy Organization journal, Elsevier 2020, Vol. 13, (3)
Backman, Helena; Lindberg, Anne; Hedman, Linnea; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Backman, Helena; Stridsman, Caroline; Jansson, Sven-Arne; et al.
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Backman, Helena; Vanfleteren, Lowie; Lindberg, Anne; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag är huvudhandledare för två doktorander vid Hållbar Hälsa:

 • Nicolas Bermudez
 • Sofia Winsa Lindmark

Jag är biträdande handledare för två doktorander vid Hållbar Hälsa:

 • Linnea Almqvist
 • Petri Räisänen

Tidigare biträdande handledare för (år för disputation):

 • Sami Sawalha (2019)