"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-23

Arcum-afflierade Hanna Blåhed finalist i Mitt Nordliga Projekt

NYHET Mitt Nordliga Projekt är en unik möjlighet för morgondagens ledare att bilda nätverk och delta i den internationella dialogen kring viktiga frågor som påverkar Arktis framtid

Text: Anngelica Kristoferqvist

Hanna Blåhed har valts ut som en av 6 finalister bestående av master studenter och doktorander från Arktiska universitetets nordiska medlemmar. Hanna valdes ut baserat på sitt arbete med hälsoeffekter vid eventuell gruvetablering.

Hanna jobbar som projektassistent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, men är född och delvis uppvuxen i Tornedalen. Hon flyttade för några år sedan till Umeå där hon tog sin kandidatexamen i statsvetenskap. Hon hamnade vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa efter sin master i folkhälsovetenskap.

Min bakgrund och stora naturintrersse gör att jag värnar lite extra för Arktis

För Hanna är det en ynnest att få kombinera sitt intresse för policy med sitt intresse för hälsa, och geografiskt sett har hon alltid haft fokus på Arktisk. ”Jag tror det är en kombination av min egna bakgrund samt ett stort naturintresse som gör att jag värnar lite extra för Arktisk befolkning och dess miljö”, säger Hanna, som har varit affiliead vid Arcum sedan 2020.

Tillsammans med Arcumaffilierade Miguel San Sebastián publicerade Hanna nyligen rapporten "Det är ju faktiskt framtiden som tas ifrån en" - En hälsokonsekvensbedömning med anledning av den potentiella gruvetableringen i Gállok/Kallak, svenska Sápmi, och som tävlingsbidrag skickade hon in en presentation samt en videoansökan där hon berättade om rapportens syfte, metod, resultat och slutsats.

Utnämningen som finalist betyder att hon får 1200€ till resa, boende och deltagaravgift för Arktiska universitetets kongress i maj 2021 på Island, där hon kommer få möjlighet att presentera sin forskning inför en internationell publik vid Polcirkelförsamlingen (Arctic Circle Assembly).

Denna session, nu känd som Blixtpresentationer, har blivit en favorit för åhörarna på grund av visionerna från de unga forskarna inom en rad ämnen som hjälper till att förstå arktisk utveckling. Hanna hoppas att de tycker att det är en viktig fråga och utnämnandet är var glädjande. ”Jag är naturligtvis glad, men främst tacksam att resultaten får möjlighet att spridas”, säger Hanna.

Hanna Blåhed
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 73