"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-25

Arkitekthögskolans studenter ställer ut

NYHET Arkitektoniska lösningar för Umeås vattenkretslopp och Öns bebyggda och obebyggda landskap och utforskande av hemmet som idé. Det är några av de projekt som visas när Arkitekthögskolans slututställning öppnar torsdag 2 juni. Utspritt över byggnadens fyra våningar ställs studentarbeten från alla fem årskurser ut.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Förberedelserna för utställningen pågår för fullt på byggnadens alla våningsplan och utomhus bygger årskurs 1 upp årets paviljong i skala 1:1 som kommer invigas med en ceremoni kl 13 på torsdagen. Vi ser mycket fram emot att nästa vecka öppna upp Arkitekthögskolans dörrar för allmänheten, säger Sara Zetterlund, utställningskoordinator på Arkitekthögskolan tillsammans med Johanna Runge. 

Årskurs 1 har under hösten arbetat med kroppen som ett verktyg för att mäta, uppfatta, uppleva och bebo rumsligheter. Under vårterminen har studenterna arbetat med Ön i Umeå och utforskat dess byggda och obyggda landskap genom kartläggning och genom att ta fram designförslag som på olika sätt relaterar till platsens karaktär.

Årskurs 2-3 är indelade i tre olika enheter (så kallade Studios):

Studio 1 fokuserade under hösten på landsbygdsmiljöer i samarbete med lokalsamhället på Holmön. Som kontrast flyttades under våren fokus till centrala Umeå med utgångspunkt i rutnätsplanering, stadsbild och samtida byggnadstekniker. I studion undersöker studenterna hur skapandet av ny arkitektur samtalar och påverkar sin omgivning, bland annat genom att studera resursfrågor, politiska aspekter, byggnadsdetaljer och platsers olika egenskaper.

Studio 2 har utgått från ett holistiskt förhållningssätt till frågor kring en stads vatten- och livsmedelsproduktion i relation till dess arkitektur och stadsplanering. Studion har bland annat undersökt   Umeås vattenkretslopp och livsmedelssystem för att ta fram tänkbara arkitektoniska lösningar, såväl för byggnader som på plannivå, som möjliggör kretslopp och smartare resursanvändning.

Studio 3 har utgått från en idé om en arkitektur som inte bara skapas genom att upprätta ett fast program utan också genom att förstå rummets inneboende kvalitet. Målet för studion har under året varit att tillsammans bygga upp en atlas, där det arkitektoniska projektet har fungerat som en testplats för forskning och reflektion kring samtida brådskande ämnen, så som flyktingkrisen och klimatförändringarna, genom att ta fram förslag på nya prototyper och uppfinningar.


Årskurs 4-5 är även de indelade i tre olika enheter (så kallade Studios):

Studio 10 har under året engagerat sig i flyktingkrisen genom att arbeta direkt med icke-statliga organisationer, volontärer, flyktingar och värdsamhällen. I studion har studenterna, förutom att göra individuella projekt, arbetat med att designa och bygga ett klassrum i skala 1:1 på taket av Tiafi Community Center i Izmir, Turkiet.

Studio 11 har arbetat med frågor kring privatsfären (domesticity) och de fiktiva föreställningar som finns inbäddade i begreppet. Med utgångspunkt kring idén om hur hemmet kopplats till idén om ”familjelivet” och pandemins utsuddande av gränsen mellan hem och arbete har studion haft som mål att undersöka, ifrågasätta, utmana och omforma idén om hemmet och arkitektens roll inom detta fält.

Studio 12 har arbetat med en transdiciplinär forskning kring geopolitiska, sociala och miljömässiga frågor inom fälten konst, design och ingenjörsvetenskap. Genom att kombinera byggnads- och ingenjörskonst med konstnärliga processer har studion agerat som ett pedagogiskt laboratorium, där syftet har varit att stödja studenterna i processen med fokus på att lära sig genom att göra, designa genom att testa och utforska genom forskning.

Om Utställningen
Utställningen öppnar torsdagen den 2 juni kl 13.00 med en invigning av UMA1:s paviljong utanför skolan mot älven. Utställningen håller sedan öppet till kl 17, samt fredag 3 juni kl 10-17 och under helgen 4-5 juni kl 12-16.

Läs mer om Arkitektprogrammet

Läs mer om masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad

Läs mer om Arkitekthögskolan

För mer information, samt tidsbokning av guidad tur genom utställningen, vänligen kontakta:

Sara Zetterlund, utställningskoordinator, Arkitekthögskolan
Telefon: 076-1421152
E-post: sara.zetterlund@umu.se


Johanna Runge, utställningskoordinator, Arkitekthögskolan
E-post: johanna.runge@umu.se