"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du vara med och skapa framtidens hållbara arkitektur och socialt rättvisa städer? Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad rör sig i gränslandet mellan det konstnärliga och det vetenskapliga. Utbildningen präglas av fokus på hållbarhet och en utforskande och experimentell profil med lärare från hela världen.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Ekologiska utmaningar som klimatförändringar och sociala kriser som ojämlik lokal och global utveckling och migration ställer krav på arkitekturen att utveckla nya lösningar utifrån breda tvärvetenskapliga perspektiv. På Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad behandlas dessa komplexa frågeställningar i olika studios. Utifrån dina egna erfarenheter och etiska ståndpunkt vill programmet utmana den samtida konventionella arkitekturpraktiken och professionens framtid.

Utveckla ditt kritiska tänkande

Arkitekthögskolan finns på Konstnärligt Campus – en kreativ miljö med verkstäder och infrastruktur för skapande, tillsammans med Konst- och Designhögskolan, inkubatorn Sliperiet samt Bildmuseet.

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad är uppbyggt kring studios med olika tematiska inriktningar. Du får arbeta med att utforska nya kunskapsfält i relation till arkitektur och stadsplanering i en studiemiljö som liknar ett laboratorium.

Syftet är att utveckla ditt eget kritiska tänkande och i utforskandet av dessa kunskapsfält utveckla och tillämpa nya perspektiv, designa alternativa arkitektoniska förslag, strategier och metoder som kan bidra till förändring i dagens samhälls- och stadsutveckling.

Fokus på hållbarhet

Viktiga inslag i utbildningen är social och ekologisk hållbarhet, resursmedvetenhet, arbete i olika skalor, experimenterande med tekniska lösningar och prototyper genom fullskaligt byggande och arkitektoniska ingrepp och iscensättningar i den fysiska miljön.

Masterprogrammet utgår från experimentell pedagogik där teoretisk kunskap integreras med processorienterat och konstnärligt undersökande. Ämnesutvecklingen sker i det utforskande och konstnärliga närmandet till praktiken och professionen.

All undervisning på engelska

Under de tre första terminerna löper två seminariekurser och en synteskurs i form av ett designprojekt parallellt genom utbildningen. Under fjärde terminen genomförs ett examensprojekt.

Seminariekurserna introducerar och fördjupar teoretiska och tekniska begrepp, metoder och processer samt frågor kring professionen och yrkesutövningen.
Designprojekten utförs i olika studios vilket ger dig möjlighet att välja olika inriktningar efter personligt intresse. Utbildningen ges på engelska av lärare med bakgrund från olika länder och med specialiserade ämneskunskaper.

Experimenterande arbetsmetoder

Genom undersökande och processorienterade metoder utforskas designprocessen. Arbetsmetoder prövas och utvecklas genom okonventionellt experimenterande som i ett laboratorium där prototyper, modeller, projekt och idéer testas. Målsättningen är att utveckla alternativa strategier som kan skapa nya former och metoder inom arkitektur, design och urbanism.

Här skapas förutsättningarna för ett arbetssätt som innebär en kollaborativ arkitekturkultur och praktik där strategier och förslag utvecklas genom samarbete. Syftet är att skapa en arbetsmiljö där individer kan utveckla frågeställningar och projekt, både individuellt och i grupp, i en kollektiv strävan att skapa en gemensam kunskapsbas.

Undervisningen har sitt fokus på att ge dig som student kraft och möjlighet att utvecklas och utifrån en helhetssyn på utbildningen. Vi arbetar i seminarier och rundabordsdiskussioner och ser självutvärdering och feedback som en interaktiv och öppen samtalsprocess.

Programöversikt

Efter utbildningen

Utbildningen leder till en konstnärlig masterexamen vilket innebär att du kan arbeta med arkitektur och stadsplanering i såväl privat som offentlig sektor. Programmets internationella prägel ger god förberedelse för arbete i såväl Sverige som i resten av världen. Här ges även goda förutsättningar för dig som vill forska inom ämnet.

Ökad efterfrågan på arkitektkompetens

Ämnesområdet är under stark expansion och utveckling både för att möta aktuella samhällsutvecklingar som en kraftigt ökad efterfrågan på kompetens inom hållbar utveckling inom arkitektur, stadsplanering och samhällsbyggande.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen om minst 180 hp i huvudområdet arkitektur samt arbetsprover/portfolio. Engelska B/6.

Urval

Urvalet sker bland behöriga sökande på grundval av inlämnade inlämnade arbetsprover/portfolio. Ansökan görs i två steg. Steg 1: Ansökan via www.antagning.se. OBS! Sista ansökningsdag 15 januari. Steg 2: Portfolio skickas in till Arkitekthögskolan. Information om hur ansökan går till finns på https://www.umu.se/arkitekthogskolan/arkitektur-och-stadsbyggnad/arbetsprov

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 93 600 kr. Total studieavgift: 374 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5032

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

ANSÖKAN GÖRS I TVÅ STEG

Steg 1: Ansök via www.antagning.se. OBS! Sista ansökningsdag 16 januari.
Steg 2: Skicka in din portfolio till Arkitekthögskolan. Information om hur ansökan går till finns på www.umu.se/arkitekthogskolan/utbildning/program/masterprogrammet-i-arkitektur-och-stadsbyggnad/arbetsprov.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Sangram Shirke, programansvarig