Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arkitektprogrammet

  • Antal högskolepoäng 300 hp
  • Studietid 5 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2020

Vill du skapa framtidens hållbara, socialt rättvisa städer och byggnader? Arkitektprogrammet på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet rör sig i gränslandet mellan det konstnärliga och det vetenskapliga. Utbildningen präglas av ett genomgående fokus på hållbarhet och har en internationell profil med lärare från hela världen.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Undervisningen är till stor del projektbaserad och syftar till att integrera teoretisk och vetenskaplig kunskap med processorienterat och konstnärligt undersökande. Hållbarhet och resursmedvetenhet, liksom experimenterande i fullskaligt byggande, är viktiga inslag i utbildningen. Arkitekthögskolan är utrustad med en träverkstad, laserskärare, 3D-skrivare och datasalar.

Undervisningen sker på engelska.

Arkitekturteori och praktiska verktyg

Skolan ligger på Konstnärligt Campus vid Umeälvens strand tillsammans med bland andra Konsthögskolan, Designhögskolan och Bildmuseet.

Film: Vi utbildar teknikutvecklare!
Vi utbildar teknikutvecklare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Hos oss lär du dig utveckla ny teknik för framtiden.

Utbildningen består i huvudsak av projektarbete med handledning, i grupp eller individuellt. Kurser i bland annat arkitekturteori, arkitekturhistoria och teknologi kombineras med projektarbetet och löper parallellt under terminerna. Vårt fokus är att ge dig en bred orientering i ämnet arkitektur och praktiska verktyg för analys, framtagande av koncept och komposition, samt ett brett tekniskt kunnande.

Egen arbetsplats i skolans studio

Många föreläsningar ges av internationellt yrkesverksamma arkitekter, konstnärer och forskare. Du presenterar dina projekt med bland annat modeller och skisser, och har en egen arbetsplats i skolans studio. 

Under utbildningens tre första år introduceras centrala begrepp, metoder och teoretiska modeller. Utgångspunkten skiftar successivt från det lokala, till det regionala, till det globala. Under de två avslutande åren ges möjlighet till specialisering genom olika studieval med olika inriktningar. Läs om en vanlig dag på Arkitekthögskolan

Programöversikt

Efter utbildningen

Utbildningen leder till en arkitektexamen vilket innebär att du kan arbeta som arkitekt i såväl privat som offentlig sektor. Programmets internationella prägel ger god förberedelse för att jobba såväl i Sverige som i resten av världen.

Vanliga yrken

  • Arkitekt
  • Konsult
  • Projektledare

Examen

Utbildningen leder till en arkitektexamen.

Anmälan och behörighet

Arkitektprogrammet, 300 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. Naturkunskap B kan ersättas av Kemi A och Fysik A (Biologi A krävs inte). Naturkunskap 2 kan ersättas av Kemi 1 och Fysik 1a/1b1+1b2 (Biologi 1 krävs inte). (områdesbehörighet 3/A3 med ett eller flera undantag)

Urval

Pga inställt arkitektprov har nytt beslut om fördelning av platser beslutats 2020-04-07: För antagning till höstterminen 2020 gäller Betyg-Högskoleprov 66/34 procent. Inom parentes nedan framgår ursprungligt planerat urval. (Alternativt urval: Betyg-Högskoleprov-Arkitektprov 34/33/33 procent. Till högst en tredjedel av utbildningsplatserna sker antagningen efter ett särskilt prov som är öppet för dem som via www.antagning.se eller Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm, söker till arkitektutbildningen. Provet inleds med en hemuppgift som skall lämnas in senast sista anmälningsdag. Provet kan hämtas på www.arkitektprovet.se. Mer information om provet kan du få på www.arkitektprovet.se eller www.arch.umu.se. Observera! Anmälan till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm eller via www.antagning.se senast den sista anmälningsdag är obligatorisk även för dem som skickar in hemuppgiften.)

Anmälningskod

UMU-P1592

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Arkitektprovet är inställt på grund av covid-19

Arkitektprovet är ett prov som används för urval bland behöriga sökande.

OBS! På grund av risken för spridning av coronaviruset har dock de lärosäten som anordnar Arkitektprovet efter noga överväganden beslutat att det alternativa urvalet Arkitektprovet 2020 ställs in. Sveriges arkitektutbildningar kommer således inte att erbjuda antagning genom alternativt urval för höstterminen 2020.

Läs mer på Arkitektprovets webbsida

För höstterminen 2020 kommer 66 procent av platserna på Arkitektprogrammet att fördelas utifrån betygsmeriter och 33 procent fördelas utifrån resultat på högskoleprovet.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Sangram Shirke, programansvarig