"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-15

Att börja nomadskolan skildras i ny barnbok om skolans historia

NYHET En ny barnbok berättar om skillnader i skolgång genom historien från 1600-tal fram till 1980-talet. Tolv forskare och lärare har skrivit fristående kapitel om olika utbildningsformer. Ett av dessa handlar om en samisk flicka som börjar i nomadskola.

I boken En resa genom skolans historia beskrivs den svenska undervisningens historia från 1600-talet fram till 1980-tal. Genom de 12 olika kapitlen visar boken på de stora skillnader som funnits gällande barns skolgång genom historien.

– Boken visar på stor variation i hur utbildning sett ut för olika sociala grupper genom historien, även skillnader mellan flickors och pojkars skolgång. Den är ett mycket bra verktyg för lärare att använda för att möta upp grundskolans kursplan i historias mål att elever ska få möta skildringar av familjeliv och skola i ett historiskt perspektiv, säger Charlotta Svonni doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och anknuten till Várdduo – centrum för samisk forskning.
 
Charlotta Svonni har bidragit med ett kapitel om Marja-Stina som börjar nomadskolan. Det handlar om en samisk flicka i en renskötarfamilj som ska börja i en internatskola för fjällrenskötande samer. 

– Den är helt fiktiv men baserad på berättelser om upplevelser av elever som gått i nomadskolan. Kapitlet beskriver hur det var att lämna sin familj och hur det var i nomadskolan med både skoj och hemskheter, berättar Charlotta.
 
Boken är tänkt att fungera som läromedel i skolan och kapitlen är skrivna för att kunna läsa på egen hand från 9 år och uppåt. Boken finns både i tryckt och i digitalt format.

En resa genom skolans historia, digital version