"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-17

Bäst stadsluft i Europa − men lokala utsläpp bekymrar fortfarande Umeåforskare

NYHET Stadsluften i Umeå är bäst i hela Europa, enligt beräkningar av den Europeiska miljöbyrån, EEA. Men innebär det att luftmiljön är helt ofarlig i Umeå? − EEA:s mätningar speglar mest åldrade partiklar i de luftmassor som förs in över området. För hälsoriskerna är de tillkommande lokala utsläppen, främst från trafiken, av mycket större betydelse för hälsan, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar vid Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

Luftföroreningar är en stor hälsofara för invånare i städer, i vissa fall leder dem till döden.
För att alla ska kunna se hur luftmiljön ser ut i europeiska städer lanserade den Europeiska miljöbyrån, EEA, ett interaktivt hjälpmedel den 17 juni. Just nu finns det statistik för 323 städer över hela kontinenten, bland dem har Umeå den allra renaste luften. 

Enligt EEA har Umeå 3,7 mikrogram partiklar per kubikmeter luft. Gränsvärdet i EU ligger på 25 mikrogram partiklar per kubikmeter luft, enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är gränsen nådd vid 10. 

Men innebär detta att luften är helt igenom ren i Umeå? Inte riktigt, om man frågar forskare vid Umeå universitet.
− Rapporten från Europeiska miljöbyrån jämför viktkoncentrationen av partiklar inom ett visst storleksintervall (mindre än 2,5 mikrometer) från mätningar i taknivå. Detta speglar mest åldrade partiklar i de luftmassor som förs in över området, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin med inriktning på hälsoeffekter av luftföroreningar vid Umeå universitet, och fortsätter: 
− För hälsoriskerna är de tillkommande lokala utsläppen, främst från trafiken, av mycket större betydelse. Där har vår forskning visat på att avgashalten vid bostaden även i Umeå påverkar bland annat risken att utveckla astma och demens.

Fokusera på andra utsläpp

Enligt Bertil Forsberg borde det finnas normer för det lokala haltbidraget, det vill säga dra bort halten i bakgrundsluften och fokusera på utsläppen som kommunerna faktiskt kan påverka. 

− Det är slående att samtidigt med detta besked från EEA var Umeå år 2020 den enda staden i Sverige som överskred miljökvalitetsnormen för bilavgasmarkören kvävedioxid, säger han.