"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-14

Bok om skrivdidaktik ger lärare redskap att utveckla undervisning

NYHET De flesta skriver olika typer av texter flera gånger om dagen och ofta på olika språk. Dessutom är det fler som uttrycker åsikter och tankar i exempelvis sociala medier. Vad är då viktigt att ha kunskap om, och hur går man till väga? Boken Skrivdidaktik i grundskolan ska ge lärare verktyg för att tänka bredare och djupare om sin skrivundervisning och därmed kunna utveckla den.

Text: Sandra Lundström

– Boken är unik eftersom den täcker skrivande och skrivdidaktik i hela grundskolan. I kapitlen lyfts konkreta undervisningsexempel från alla grundskolans stadier tillsammans med teorier om skrivande och skrivutveckling, säger Eva Lindgren, professor vid Institutionen för språkstudier, och en av bokens redaktörer.

I kapitlen ryms till exempel interaktionen mellan läsande och skrivande, multimodalt skrivande, skrivande genom dataspelande och lek, svårigheter i skrivande och skrivande i flerspråkiga klassrum. Boken riktar sig till såväl lärarstudenter som lärare i grundskolan.

Skrivdidaktik i grundskolan är utgiven av utbildningsförlaget Studentlitteratur. Den är sprungen ur forskningsmiljön Litum, Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet, som är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö kopplad till Lärarhögskolan vid universitetet

Bokens redaktörer:

Eva Lindgren, professor vid Institutionen för språkstudier.

Carina Hermansson, numera professor vid Högskolan i Borås och tidigare universitetslektor vid Institutionen för språkstudier.

Annika Norlund Shaswar, universitetslektor vid Institutionen för språkstudier och forskningsledare vid Litum.

Sofie Areljung, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och forskningsledare på Litum.