"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-20 Uppdaterad: 2023-03-23, 07:55

Bra infrastruktur en förutsättning för forskning i framkant

NYHET Avancerad och väl fungerande forskningsinfrastruktur är avgörande för universitetets attraktionskraft och för att bedriva högkvalitativ forskning. Under en hel dag samlades forskare och andra aktörer för att dela med sig av vilka infrastrukturer som finns och inspirera till nya samarbeten.

Text: Sara-Lena Brännström

Research Infrastructure Day anordnades den 15 mars av Medicinska och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Umeå universitet.

– Syftet är att synliggöra vikten av tillgång till rätt infrastruktur för att kunna genomföra den planerade forskningen. Det handlar också om att visa upp infrastrukturkartan, både när det gäller organisation, hur man hittar infrastrukturerna, var olika beslut tas och finansieringsmöjligheterna, som kan komma från olika håll, säger Anna Arnqvist, vicedekan för forskning vid Medicinska fakulteten.

Infrastruktur är ett brett begrepp som täcker allt från instrument, som mikroskop och lasrar, till exempelvis databaser, biobanker och forskningsanläggningar.

– Det här är en väldigt bra dag för att visa bredden av forskning och forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet, säger Marja-Liisa Lammi Tavelin, strateg vid Kliniskt forskningscentrum vid Region Västerbotten.

Hon var en av cirka 170 deltagare under dagen, och en av många som tog chansen att presentera sin infrastruktur genom en tre minuter lång pitch i Rotundan. Under pauserna fanns även 35 postrar att ta del av.

Fråga: Vad tyckte du om infrastrukturdagen?

Programmet bestod av ett flertal talare, bland annat Alice Kempe, ordförande i Kempestiftelserna som är en stor finansiär till infrastruktur vid Umeå universitet. Hon lyfte vikten av att ha en god organisation i ryggen, vara väl förberedd och att skicka in sin ansökan i god tid – men också ha en plan för framtiden.

– Ha alltid drömmar. Se till att du är beredd när det plötsligt dyker upp en möjlighet att få pengar. Ha en lista redo i bakfickan för att inte förlora tid, säger Alice Kempe som deltog i eftermiddagens paneldebatt om samverkan och framtida behov av infrastruktur och organisation.

– Jag tror att det finns mycket mer att göra när det kommer till samordning mellan SLU och Umeå universitet kring infrastruktur. Det är bra att träffas och diskutera men jag tror också att vi måste komma till mer konkreta åtgärder, säger Ove Nilsson, föreståndare för Umeå Plant Science Center, UPSC.

En annan av dagens deltagare, som fick chansen att hålla en kort pitch, var Christina West från NorthPop. Det är en forskningsstudie som omfattar 10 000 familjer, och målet är friska och välmående barn.

– Den här dagen har inneburit ett unikt tillfälle att samlas. Vi har en stor databas och en biobank, som fler skulle kunna ta del av. Mycket forskning är multidisciplinär, och då behöver man mötas, säger Christina West.

Det här var första gången Research Infrastructure Day anordnades. Om det blir någon fortsättning är ännu inte bestämt.

– Vi är jättenöjda att så många kom och att alla varit så aktiva och engagerade. Det kommer att finnas fortsatt behov av ett kunskapsutbyte kring de här frågorna men sen är det frågan vilken form det ska ha, säger Johan Olofsson, vicedekan för forskning vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

Hitta alla infrastrukturer vid Umeå universitet här

Läs mer om Kempestiftelserna