"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-27

Bubblor hjälper fiskar att hitta rätt

NYHET En ny avhandling från Företagsforskarskolan vid Umeå universitet visar att bubbelbarriärer kan leda fiskar bort från farliga passager i utbyggda älvar. Studien visar också att effekten är densamma vare sig om fisken är mer eller mindre benägen att ta risker. Johan Leander försvarar sina resultat vid Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh

Varför lax undviker bubblor är fortfarande lite av ett mysterium

Passager med hög dödlighet för vandrande fisk är ett uppmärksammat miljöproblem för vattenkraften där turbiner kan skada fisk som söker sig ut mot havet. Även med tillgängliga vandringsvägar i form av fisktrappor kan fisken ha svårt att hitta rätt. I sin avhandling visar Johan Leander att enkla och billiga bubbelbarriärer kan leda vandrande fisk bort från huvudfåran och mot en säkrare passage via en fiskväg.

– Eftersom arterna som jag studerat i denna avhandling, lax och öring, är vana vid turbulent vatten med inslag av bubblor var vi till en början skeptiska till huruvida bubblor kunde leda fisken, men vi kan styra uppemot 85 procent av vandrade lax med bubblor, säger Johan Leander, doktorand på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Vägg av bubblor repellererar

Med hjälp av akustiska sändare och ekolod demonstrerar Johan Leander att en homogen ”vägg” av bubblor har en stark repellerande effekt och kan styra både juvenil och vuxen laxfisk åt sidan. Genom att köra experimenten i både dagsljus och i mörker visar resultaten att synen är avgörande för att lax skall reagera på bubblor.

– Resultaten är intressanta och vi följer upp Johan Leanders studier med vidare tester i Vattenfalls försöksanläggning i Älvkarleby, säger Richard Holmgren, chef för Vattenfall Vattenkrafts avdelning för Miljö och Tillstånd som har varit Johan Leanders externa part i doktorandprojektet inom ramen för Företagsforskarskolan.

Exakt varför lax reagerar så starkt på bubblor är fortfarande oklart. I en av Johan Leanders delstudier undersökte han om passage genom bubblor var kopplat till laxens riskbenägenhet, men i resultatet fanns inget som tydde på att fisken upplever att bubblor är förknippat med risk.

– Varför lax undviker bubblor är fortfarande lite av ett mysterium, säger Johan Leander.

Billigare verktyg för fiskpassage

Jämfört med konventionella alternativ i form av fysiska avledare är bubbelbarriärer betydligt billigare både att installera och att underhålla. Förmågan att släppa igenom material som kommer drivande med vattnet gör bubbelbarriären mindre utsatt vid höga flöden då fysiska barriärer utsätts för stora påfrestningar och i värsta fall kan kollapsa.

En viktig slutsats är att bubbelbarriärer kan bli ett viktigt verktyg för fungerande fiskpassager i framtiden.

– I kommande omprövningar av vattenkraften kommer vi att använda all kunskap som kan få positiv effekt på biodiversitet men som också tar hänsyn till produktion, reglerförmåga och dammsäkerhet, säger Richard Holmgren.

Johan Leander är född och uppvuxen i Svarttjärn, Dalsland. Han har en kandidatexamen i biologi från Umeå universitet och en masterexamen i biologi från Sveriges lantbruksuniversitet.

Johan Leanders doktorandprojekt har finansierats av Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Vattenfall Vattenkraft AB som varit med som extern part.

Om Företagsforskarskolan:

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet bygger på samverkan mellan universitet, forskare och företag eller organisation och syftar till att förena nytta för både samhället och den externa parten samtidigt som en utbildning av nya högkvalitativa forskare sker. doktoranden får också ett skräddarsytt akademiskt kurspaket. Forskarskolan är öppen för alla discipliner och doktoranden har sin anställning vid Umeå universitet.

www.umu.se/foretagsforskarskolan

Om disputationen:

Fredagen den 17 september försvarar Johan Leander, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet sin avhandling med titeln: Downstream migration of salmonids in regulated rivers – non-conventional methods for fish diversion. Svensk titel: Nedströmsvandring av laxfiskar i reglerade älvar – Icke-konventionella metoder för fiskavledning.

Disputationen äger rum klockan 09:00 i sal KB.G5.01, KBC-huset, Umeå universitet.

Fakultetsopponent är professor Paul Kemp, Faculty of Engineering and Physical Sciences, University of Southampton, Storbritannien