"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-07

Caroline Blomquist får pedagogiskt pris

NYHET Caroline Blomquist, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, belönas med Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2023. Prissumman är 30 000 kronor.

Text: Anna-Lena Lindskog

– Jag är otroligt glad att få Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris och jag vill rikta ett stort tack till fantastiska kollegor som bidragit till förändringsarbetet både på kurs- och programnivå vid institutionen. Det är roligt att fakulteten uppmärksammar institutionens pedagogiska arbete, vilket jag är stolt att vara en del i, säger Caroline Blomquist.

Caroline Blomquist har varit lärare vid Umeå universitet sedan 1991 och undervisat inom biologi och kemi vid en rad olika utbildningar, till exempel på basåret och kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd. Hennes specialområden är fysiologi och metabolism.

Drivkraften i förändringsarbetet är att få aktiva studenter genom interaktiva föreläsningar, seminarier, laborationer, studiebesök och redovisningar

Hon har också under åren tillsammans med kollegor och studenter arbetat aktivt med att utveckla och förbättra kvaliteten inom kurser och program. Det har bland annat handlat om att integrera jämställdhetsperspektiv i undervisningen på kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, samt i ett annat projekt utveckla studenternas skrivkunskaper. Ett annat exempel är att hon tillsammans med Livsmedelsverket och en rad olika kommuner utvecklat kursen Livsmedelssäkerhet, från campusbaserad undervisning till att numera ges på distans.

– Drivkraften i förändringsarbetet är att få aktiva studenter genom interaktiva föreläsningar, seminarier, laborationer, studiebesök och redovisningar, säger hon. Vi har också strävat efter att utforma examinationsformer som bidrar till lärande som muntlig tentamen där återkoppling kan ske både direkt och individuellt.

Caroline Blomquist är också med i programråden för miljö- och hälsoskyddsprogrammet, basåret och kostvetarprogrammet. Sedan 1 juli 2021 är hon studierektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Fakultetsnämnden vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten beslutade vid sitt senaste sammanträde att pedagogiska priset 2023 ska gå till Caroline Blomquist. Så här lyder prismotiveringen:

”Caroline Blomquist får priset för sina högt uppskattade insatser som lärare, sitt dedikerade och starka pedagogiska ledarskap, samt sitt stora engagemang att utveckla kurser och program exempelvis inom hållbar utveckling, jämställdhetsintegrering och studentcentrerat lärande.”

Fakultetens pedagogiska pris delas ut varje år. Syftet är att synliggöra och uppmuntra lärares engagemang och insatser i högskolepedagogisk utveckling. Prissumman är 30 000 kronor.

 

 

För mer information, kontakta gärna:

Caroline Blomquist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 17