"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-11

Ceremoni för skickliga lärare vid Umeå universitet

NYHET År 2013 var Umeå universitet det första stora lärosätet som införde ett meriteringssystem för lärare. Systemet ska uppmuntra lärare att utveckla sin pedagogiska kompetens. Idag har totalt 170 meriterade och excellenta lärare utsetts. Igår uppmärksammades omkring sjuttio av dem vid en nyinrättad ceremoni.

– Syftet med både meriteringssystemet och ceremonin är att synliggöra och uppmärksamma det arbete som universitetets lärare gör dagligen. Att så många av universitetets lärare tagit chansen att meritera sig är väldigt roligt, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning, och ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering.

År 2013 införde Umeå universitet ett system med universitetsgemensamma kriterier för att premiera lärares pedagogiska skicklighet. Meriteringssystemet har två nivåer, meriterad och excellent, och lärarna ansöker själva till en nivå i taget. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för den aktuella nivån. Utnämnda lärare får ett diplom samt ett lönepåslag, 800 kronor för meriterad och 1 200 kronor för excellent.

Ceremonin inledde med en jojk till Umeå universitet, och tal av rektor Hans Adolfsson. Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor, led den del av ceremonin där de skickliga lärarna uppmärksammas.

För mer information, kontakta:

Lars Larsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 53
Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49