"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-10

Christina Storm Mienna ny föreståndare för Várdduo

NYHET Christina Storm Mienna, universitetslektor vid Umeå universitet och övertandläkare vid Region Västerbotten, har utsetts till ny föreståndare för Várdduo – Centrum för samisk forskning.

Text: Per Melander

Något att särskilt lyfta som rör all forskning relaterat till urfolk är frågor som rör etik samt datahantering och förvaltande av data

Christina Storm Mienna berättar att det är många olika delar hon ser fram emot i sitt nya uppdrag.

– Främst möjligheten att få arbeta tvärvetenskapligt med utvecklingen av samisk forskning lokalt såväl som nationellt och internationellt utifrån en bred ansats, säger Christina Storm Mienna och fortsätter:

– På ett mer personligt plan lockade det att under en tid få arbeta mer fokuserat med frågor som rör samisk tematik än vad jag har möjlighet att göra i dagsläget i mitt arbete som lektor på institutionen för odontologi och övertandläkare i bettfysiologi.

Inspirerande lärare

Hon säger att hennes intresse för forskning väcktes redan under grundutbildningen till tandläkare för närmare 25 år sedan tack vare en inspirerande lärare.

– Det visar verkligen hur viktig en lärarens roll är för att väcka intresse till lärande. Jag fick möjlighet att redan under studietiden påbörja ett projekt som rörde mina bägge intresseområden, bettfysiologi och samisk hälsa.

– Sedan dess har forskningen funnits vid min sida, i lite olika omfattningar under olika tidsperioder, men under hela mitt yrkesverksamma liv.

Hon säger vidare att hon har två huvudspår i sin forskning som hon kombinerar när det är möjligt. Det ena är samisk hälsa i en vid bemärkelse och det andra handlar om smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Här nämner hon även sina internationella samarbeten inom urfolkshälsa.

Finns det områden inom samisk forskning som är ”bortglömda” som du tycker behöver få mer utrymme?

– Inom samisk forskning finns det ju omfattande kunskapsluckor inom de flesta områden, men något att särskilt lyfta fram som rör all forskning relaterat till urfolk är frågor som rör etik samt datahantering och förvaltande av data.

– De är frågor som ännu inte har fått något stort utrymme inom forskning som rör den samiska befolkningen men är på stark frammarsch internationellt.

Christina Storm Mienna tillträder det nya uppraget som föreståndare vid Várdduo den 1 september 2021.