"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-27

Coronakrisen: Varslade bör vidareutbildas för relaterade jobb

NYHET I april hade nästan 60 000 personer varslats i Sverige i samband med coronakrisen. Under rådande omständigheter önskas en ökad rörlighet mellan jobb. Men omställningen kräver att individer hamnar i relaterade jobb för att nyttja sitt uppbyggda humankapital. Det menar Rikard Eriksson, professor i kulturgeografi, och en av författarna till en ny artikel.

Varslad personal i en bransch kan sällan gå direkt över till bristyrken i andra branscher. I artikeln beskrivs hur de som blir av med sina jobb under krisen bör hitta nya jobb inom sitt kompetensknippe, det vill säga i branscher och yrken där de kan använda en större del av sina tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter.

– Det är inte säkert att det är en bra idé att gå tillbaka till samma bransch som man lämnade. Erfarenheter visar att det då finns en förhöjd risk att bli av med jobbet igen, säger en av artikelförfattarna Martin Henning, professor vid

Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

I artikeln uppmanar författarna Myndigheten för yrkeshögskolan och andra utbildnings- och fortbildningsleverantörer att arbeta för korta kompletterande utbildningar samt att understödja ett aktivt omställningsarbete.

– En central fråga för produktiv omställning är att identifiera vad en individ nästan kan för att bredda sina kompetenser och öka möjligheten att röra sig över längre avstånd i sitt kompetensknippe, säger Rikard Eriksson.

Ett av de största hindren för kompetensutveckling under normala konjunkturella förhållanden är enligt författarna brist på tid och möjlighet, både för individer och företag. Uppmaningen är att dra nytta av den lägre takten i ekonomin under coronakrisen för att uppgradera det humankapital som utgör den svenska ekonomins viktigaste konkurrensfördel.


Länk till artikeln:
https://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2020/05/EfterPandemin_5_Eriksson_Henning.pdf

För mer information kontakta: