"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-12

CSN ger 80 procent av lönen för byte av riktning i arbetslivet

NYHET Är du mitt i arbetslivet och vill byta spår eller kanske bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden? Från och med den 1 oktober går det att ansöka om ett särskilt omställningsstudiestöd från CSN. Stödet består av både bidrag och lån, där bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst.

Text: Johanna Fredriksson

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt stöd som regeringen beslutade om i juni 2022. Det hanteras av Centrala studiestödsnämnden, CSN, och syftet är bland annat att skapa bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling för personer på arbetsmarknaden.

För personer mellan 27 och 62 år

Stödet riktar sig till personer som är mellan 27 och 62 år samt är etablerad och har aktuell förankring på arbetsmarknaden, det vill säga har arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) under de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna.
Stödet består av ett bidrag och ett lån, men det är möjligt att bara ta bidrag och avstå från lånet. Bidraget motsvarar 80 procent av tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp (år 2022 är maxbeloppet 21 298 kronor per månad, före skatt).

Kort om omställningsstudiestödet

- Stödet består av bidrag och lån där lånet är upp till 80 procent av din tidigare inkomst.
- För personer mellan 27 och 62 år. 
- För dig som redan är etablerad på arbetsmarknaden men vill kompetensutveckla dig.
- För dig som vill byta spår eller bredda din kompetens.
- Möjligt att arbeta deltid samtidigt. 

Läs mer om stödet och vad som gäller på CSN:s webb.

Omställnings­studiestöd kan ges för studier på heltid eller deltid, och det räcker för max 44 veckor, vilket motsvarar ungefär ett års studier. Om man studerar deltid eller väljer att ta ut mindre omställningsstudiestöd än studietakten kan stödet räcka under en längre period.

Måste finnas behov på arbetsmarknaden

För att ha rätt till omställnings­­studiestöd måste utbildningen stärka ställningen på arbets­­marknaden och det ska också finnas behov av den sortens kompetens på arbetsmarknaden. Det innebär att omställnings­­studiestöd inte kan ges för utbildningar som leder till yrken där det är stor konkurrens. Men det finns undantag vid särskilda skäl, exempelvis ifall det finns ett lokalt behov av arbetskraft inom det yrket.
Det finns omställnings­organisationer som kan hjälpa till att reda ut vilka utbildningar som ger rätt till stödet.

Möjligt att arbeta deltid

Det är möjligt att arbeta deltid samtidigt som man får stödet och det finns ingen gräns för hur mycket man får tjäna. Däremot kan man bara få omställnings­­studiestöd för den tid som man inte arbetar, det innebär att de som arbetar 50 procent bara kan få stöd på 50 procent, även om studietakten är 100 procent.

Den 1 oktober 2022 öppnas ansökan för omställnings­studiestödet för studier som startar någon gång under perioden 1 januari–30 juni.
Nästa ansökningsperiod öppnar 1 april 2023.

På CSN:s webb finns mer att läsa om omställnings­studiestödet och svar på en mängd olika frågor. Det är även där man kan skicka in en ansökan.