"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-28

Demokrati är ingen självklarhet

NYHET I den nya boken ”Ingen självklarhet” med historikern Jonny Hjelm och idéhistorikern Christer Nordlund som redaktörer, båda vid Umeå universitet, belyses demokratins framväxt och utmaningar.

Idén om demokrati i betydelsen ”folkstyre” går tillbaka till antikens Aten, men vilka som ska utgöra folket och hur styret ska bedrivas har debatterats alltsedan dess. Över tid har allt fler grupper av människor inkluderats i demos.

Samtidigt har det under demokratins hela historia funnits ett motstånd mot att gemene man och kvinna ska ha inflytande över politiska angelägenheter. Borde inte styret skötas av experter? Räcker det inte med att en upplyst ledare eller ett parti med bred förankring kanaliserar folkviljan?

Den nya boken Ingen självklarhet belyser demokratins framväxt och utmaningar, från antiken till våra dagar, utifrån historiska, idéhistoriska och statsvetenskapliga perspektiv: utvecklingen av demokratibegreppet och principerna om mänskliga rättigheter, genombrottet för lika och allmän rösträtt, den radikala vänsterns avståndstagande, kritiken mot demokratins förmåga att hantera globala miljöhot, den ”autokratiseringsrörelse” som åter kan skönjas samt förhållandet mellan demokrati och sociala medier.

Bokens redaktörer, Jonny Hjelm och Christer Nordlund, är professorer i historia respektive idéhistoria på Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Övriga medverkande

Magnus Blomgren, Anders Burman, Sandra Grahn, Staffan I. Lindberg, Anna Lührman, Erland Mårald, Malin Rönnblom och Josefin Rönnbäck.

Boken Ingen självklarhet är utgiven på förlaget h:ström – Text & kultur.