"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-01

Den brittiska ambassaden i Stockholm på besök

NYHET Den 27 september fick Umeå universitet besök av en delegation från den brittiska ambassaden i Stockholm under ledning av ambassadör Judith Gough. Vid ett förmiddagsmöte med rektor Hans Adolfsson som värd, berättade professor Niklas Eklund, föreståndare vid Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum), om forskningen i Arktis och dess utmaningar.

Den brittiska ambassaden i Stockholm har till uppgift att främja brittiska intressen i Sverige, men spelar också en viktig roll i internationellt samarbete och internationella initiativ. I onsdags gjorde en delegation från ambassaden ett formellt besök vid Umeå universitet. Rektor Hans Adolfsson presenterade en översikt av universitetet och dess många aktiviteter inom olika områden av forskning, undervisning och innovationer. Korta presentationer gavs också av professor Erik Elmroth, institutionen för datavetenskap; professor Oliver Billker, institutionen för molekylärbiologi; samt professor Niklas Eklund, institutionen för statsvetenskap.

I sin roll som föreståndare gav Niklas Eklund en kort introduktion till Arcum och dess fakultetsövergripande nätverk av anknutna forskare. Han fokuserade på några av de nuvarande generiska utmaningarna för den arktiska forskningen, till exempel hur en betydande mängd medel för arktisk forskning i Europa tenderar att hamna i länder utanför det egentliga norra Europa. Ett annat område gällde definitioner, där det fortfarande finns ett oklart begreppsförhållande mellan polarforskning och arktisk forskning. Ett tredje område var förändringar av säkerheten i Arktis till följd av både klimatförändringar och snabbt förändrat engagemang bland globala aktörer. 

Ambassadör Judith Gough visade ett stort intresse för arktiska frågor och förde med sig tänkvärda reflektioner. Tyvärr var tiden för diskussionen starkt begränsad, och både ambassadören och föredragshållarna var tvungna avvika. Eftersom Arcum välkomnar en öppen dialog och bidrag från många samhällsaktörer hoppas vi att dialogen kan fortsätta vid en annan tidpunkt.

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86
Niklas Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72
Oliver Billker
Forskare, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 78