"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-02

Det samhällsviktiga frivilligengagemanget

NYHET Statsvetenskapliga institutionen ger ut sitt andra nummer i Policy brief serien om "Det samhällsviktiga frivilligengagemanget". Forskningen drivs av Veronica Strandh och Malin Eklund Wimelius inom ramen för projektet "Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring", finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Text: Linnéa Eriksson Östberg

Pandemin har tydligt visat vilken betydande roll frivilliga resurser spelar vid en omfattande samhällskris. Samtidigt visar analyser att det frivilliga engagemanget inte nyttjats på ett optimalt sätt av offentliga krishanteringsaktörer som exempelvis myndigheter (Coronakommissionen, 2021).

I denna policy brief sammanfattas centrala insatser och erfarenheter från Frivillig Resursgrupp (FRG) under pandemin och tre rekommendationer, riktade både till FRG och kommuner, presenteras för att stärka det frivilliga engagemanget ytterligare och öka förutsättningarna för ett bättre nyttjande av frivilliga resurser.

Rekommendationerna

#1 Synliggör och visa uppskattning för FRG insatser
#2 Skapa en tydligare uttalad ambition att bredda medlemsskaran i FRG
#3 Öka kunskapen om hur frivilliga kan organiseras och stärk kommunens beställarkompetens av frivilliga i bred bemärkelse

Läs hela i DIVA

Författarna

Veronica Strandh
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 72
Malin E Wimelius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 32

Frivillig Resursgrupp

FRG samlar frivilliga försvarsorganisationer (FFO) på lokal nivå. FRG som sådant är ett avtalsbaserat koncept och innebär att kommuner som under en kris aktiverar FRG också ekonomiskt ersätter personer som gör insatser under densamma. Drygt hälften (155) av landets kommuner har upprättat sådana avtal. Den rättsliga regleringen återfinns i Frivilligförordningen (1994: 524) som listar de 18 FFO som avses (MSB, 2020)