"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Malin E Wimelius

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen Roll: Prefekt
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, B5 58 01 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, John Wiley & Sons 2024, Vol. 48, (2)
Eklund Wimelius, Malin; Strandh, Veronica
Relational peace practices, Manchester: Manchester University Press 2023 : 27-50
Eklund, Niklas; Eklund Wimelius, Malin; Elfving, Jörgen
Conflict, Security and Development, Routledge 2023, Vol. 23, (5) : 545-561
Eklund Wimelius, Malin
Studies in Conflict and Terrorism, Routledge 2023, Vol. 46, (7) : 1108-1125
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Kinsman, John; et al.
Umeå Working Papers in Crisis Management Studies, 3
Strandh, Veronica; E. Wimelius, Malin
Policy Brief - Statsvetenskapliga institutionen, 2022:2
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin
Institutionsvård rapport, 2021:2
Eriksson, Malin; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
The Journal of Refugee Studies, Oxford University Press 2021, Vol. 34, (2) : 1675-1694
Ghazinour, Mehdi; Rostami, Arian; Eriksson, Malin; et al.
Journal for Deradicalization, German Institute on Radicalization and De-Radicalization Studies (GIRDS) 2020, (22) : 122-154
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Strandh, Veronica; et al.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap; Umeå universitet 2020
Eklund Wimelius, Malin; Strandh, Veronica; Eriksson, Malin; et al.
Religion, migration och polisiärt arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 47-66
Åström, Karin; Eklund Wimelius, Malin
The Journal of Refugee Studies, Oxford University Press 2019, Vol. 32, (3) : 372-396
Eriksson, Malin; Wimelius, Malin E.; Ghazinour, Mehdi
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2019, Vol. 96, (1) : 22-37
Ghazinour, Mehdi; Eriksson, Malin; Eklund Wimelius, Malin
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 12
Jarstad, Anna; Eklund, Niklas; Johansson, Patrik; et al.
Policing & society, Routledge 2018, Vol. 28, (9) : 1050-1064
Saati, Abrak; Eklund Wimelius, Malin
Mänsklig säkerhet
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; et al.
Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia, Gyldendal Juridisk 2018 : 235-264
Strandh, Veronica; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 49-77
Wimelius, E., Malin
Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien 2018, (3) : 187-199
Wimelius, Malin E; Eklund, Niklas; Elfving, Jörgen
Våldsbejakande extremism: en forskarantologi, Stockholm: Wolters Kluwer 2017 : 225--255
Eklund Wimelius, Malin; Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies, 9
Jarstad, Anna; Åkebo, Malin; Johansson, Patrik; et al.
Journal of International Migration and Integration, Springer 2017, Vol. 18, (1) : 143-157
Wimelius, Malin E.; Eriksson, Malin; Isaksson, Joakim; et al.
Journal of social service research, Routledge 2016, Vol. 42, (5) : 675-688
Hanberger, Anders; Eklund Wimelius, Malin; Ghazinour, Mehdi; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 5
Saati, Abrak; Wimelius, Malin E; Naarttijärvi, Markus
International Journal of Mass Emergencies and Disasters, International Research Committee on Disasters 2015, Vol. 33, (3) : 323-339
Engberg, Jan; Wimelius, Malin E
Polisutbildningens skriftserie, 4
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
International Journal of Social Work and Human Services Practice, Horizon Research Publishing 2015, Vol. 3, (3) : 101-108
Hansson, Jonas; Ghazinour, Mehdi; Wimelius, Malin
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 53-83
Lidström, Anders; Eckerberg, Katarina; Wimelius, Malin E.; et al.
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2015
Naarttijärvi, Markus; Bergling, Per; Wimelius, Malin E.; et al.
Journal of Contingencies and Crisis Management, Vol. 23, (3) : 129-137
Wimelius E., Malin; Engberg, Jan
Evaluation Report
Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; Hanberger, Anders; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 3
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
Polisutbildningens skriftserie, 2
Ghazinour, Mehdi; Hansson, Jonas; Lauritz, Lars Erik; et al.
UCERs Arbetsrapportserie
Eriksson, Malin; Ghazinour, Mehdi; Hanberger, Anders; et al.
Polisen - verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 41-65
Wimelius, Malin E.
UCER - Arbetsrapporter
Wimelius E, Malin; Isaksson, Joakim; Eriksson, Malin; et al.
Handbook of Administrative Reform: An International Perspective, New York: CRC Press 2008 : 3-24
Eklund, Niklas; Wimelius, Malin E.
International Studies Association
Wimelius, Malin E.; Kite, Cynthia
International Trends Analysis: Yearbook 2007, Stockholm: FOI Swedish Defence Research Agency 2007 : 117-138
Wimelius, Malin E.
International Studies Association
Wimelius, Malin E.; Kite, Cynthia
International Studies Association
Wimelius, Malin E.
International Political Science Association
Wimelius, Malin E.; Gustafsson, Gunnel
International Political Science Association, Fukuoka, July 2006
Wimelius, Malin E.; Nord, Douglas C.
Religion och politik, Malmö: Liber 2005 : 187-206
Wimelius, Malin E.
Wimelius, Malin E.; Nord, Douglas C
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2003:2
Wimelius, Malin
Invandrare och minoriteter, Norsborg: Stiftelsen Invandrare & minoriteter 2003, (4) : 28-31
Wimelius, Malin
Mennesker & rettigheter, Nordic Journal for Human Rights, (1) : 57-69
Wimelius, Malin E.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2017 till 31 december 2019