"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-11

Digital karta över bönhus visar norrländskt bibelbälte

NYHET En digital karta över Luleå stifts kyrkor och bönhus belyser stiftets religiösa geografi genom att visa kyrkors och samfunds lokaler i tid och rum. Lokalernas utbredning inbegriper framför allt delar av kustlandet i Västerbottens och Norrbottens län samt Tornedalen, områden som dessutom har lite olika religiös karaktär.

Text: Sandra Lundström

– Det är lokalernas utbredning, och att det är flera kyrkor, samfund och väckelserörelser, som sammantaget gör det motiverat att tala om ett norrländskt bibelbälte. Kartan synliggör detta, säger Stefan Gelfgren, universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Stefan Gelfgren har, med tekniskt stöd av Humlab, tagit fram den digitala kartan, DigiBön, över Luleå stifts bönhus.

Kartan baseras på en databas som bygger på bönhusinventeringar som gjorts av Länsstyrelsen i Västerbotten, Skellefteå museum och Norrbottens museum, samt information som Svenska kyrkan har delgett om sina kyrkor och kapell.

– Kartan är nu offentliggjord, men fortfarande under utveckling, fortsätter Stefan Gelfgren.

– Framför allt önskas nu allmänhetens hjälp att granska och kvalitetssäkra kartans data, vilket är ett resurskrävande arbete för någon enskild person.

Kartan finns på:

digibon.humlab.umu.se

 

Kontakt

Stefan Gelfgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 87