"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-20

Doktorander sökes inom energieffektivisering av byggnader

NYHET Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet söker upp till tre doktorander inom ämnesområdet energieffektivisering av byggnader. Sista ansökningsdag 2020-12-18. Startdatum för tjänsten är 1 februari, 2021 (exakt startdatum kan diskuteras).

Omställningen till en långsiktig säker energiförsörjning är en av vår tids största utmaningar. I detta sammanhang har byggsektorn stor inverkan på möjligheterna att minska klimatförändringen. Inriktningen av denna utlysning för nya doktorander möter den stora utmaningen baserat på att föreslå, implementera och utvärdera strategier för ökad energiprestanda i de olika skedena i byggprocessen. Detta betonar djupare förståelse för effekterna av alternativa åtgärder och strategier, särskilt hur de kan förändras lokalt och temporärt under en kommande klimatförändring. Viktiga perspektiv som kommer att undersökas i forskningsprojektet inkluderar hur Big-Data tillsammans med maskininlärning kan användas för att utvärdera energibesparingar och utsläppsminskningar. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) ingår också, liksom simuleringar av byggprocesser, för att uppnå en smart och hållbar byggd miljö.

Läs hela annonsen