"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energiteknik

Grundläggande och tillämpad forskning i energiteknik bedrivs inom två områden vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik - energieffektivitet i byggnader och energiomvandling i termokemiska processer.

Energiteknik avser resurser, omvandling, distribution, lagring och användning av energi. Forskningsfrågor i ämnet fokuserar exempelvis på resurs- och energieffektivitet, driftstillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Dessa är starkt kopplade till flera av de globala målen för hållbar utveckling, men framför allt utvecklingen av förnybara, effektiva och hållbara energisystem. På alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra befintlig teknik och hitta nya och innovativa lösningar. Den forskning inom energiteknik som bedrivs vid Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik syftar till att utveckla ny kunskap inom områdena energieffektivitet i byggnader och energiomvandling i termokemiska processer.

Forskningen inom energieffektivisering syftar till att förbättra hållbarheten i den byggda miljön och aktiviteterna sträcker sig från byggnadens inneboende energi till operativ energianvändning. Den pågående forskningen undersöker energiflöden i byggnationens leverantörskedja, energiförsörjningskedjan, energianvändning i byggnader, boendes beteende, termisk inomhuskomfort, informationsmodellering för byggnader och AI för en digitaliserad och hållbar byggd miljö. Forskningen inkluderar avancerad övervakning och analytiska tekniker som ofta involverar nära samarbete med olika intressenter.

Forskningen inom energiomvandling i termokemiska processer är inriktad på fysikaliska och kemiska fenomen i energiomvandlingsprocesser vid höga temperaturer. Forskningen berör olika områden som resurs- och processeffektivitet, bränsleval, driftstillgänglighet, utsläppsminskning samt reaktordesign och materialfrågor. De system som studeras sträcker sig från hushållsapplikationer till kraft- och värmeverk i industriell skala. Detta kräver användning och utveckling av nya modelleringsverktyg samt experimentella resurser såsom avancerade diagnostiska och analytiska tekniker. Forskningen använder infrastruktur som finns tillgänglig vid universitetet eller via samarbeten, samt avancerad nationell och internationell forskningsinfrastruktur.

Vårt team

Professorer

Rainer Backman
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 43
Dan Boström
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 45
Flemming Frandsen
Gästprofessor
E-post
E-post
Anders Nordin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 64
Bin Yang
Professor
E-post
E-post

Docenter

Staffan Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 45
Gireesh Nair
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 04
Florian Schmidt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 11
Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01

Lektorer

Christoffer Boman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 56
Per Holmgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 03
Gireesh Nair
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 04
Anna Strandberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 04
Jimmy Vesterberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 53
Anders Åstrand
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 27
Ronny Östin
Gästlärare
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 37

Adjunkter

Lars Bäckström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 67
Mark Murphy
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 96

Post docs

Mehrez Hermassi
Första forskningsingenjör, gästforskare
E-post
E-post
Hongxia Zhou
Postdoktor
E-post
E-post

Doktorander

Katarzyna Cwik
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 72
Sana Elbashir
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 79
Ange Sabine Ingabire
Forskarstuderande
E-post
E-post
Emil Thorin
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 31
Erik Viggh
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Amanda Vikström
Doktorand (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 17
Naresh Kumar Wagri
Gästforskare
E-post
E-post

Forskningsingenjörer

Markus Carlborg
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 60
Matias Eriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68
Anders Rebbling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 72
Charlie Ma
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 07

Våra forskargrupper

Energieffektivisering
Gruppen forskar om effektivisera energianvändning som krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Intelligent Human-Buildings Interactions lab
Ett Intelligent Human-Buildings Interaction Lab (IHBI) etableras vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Syftet är...
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsområde: Energiteknik
Tillämpad optik
Förbränningsdiagnostik, andningsgasanalys och kemisk avbildning.
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik

Publikationer

Fuel, Elsevier 2024, Vol. 357
Hannl, Thomas Karl; Skoglund, Nils; Priščák, Juraj; et al.
Composite structures, Elsevier 2024, Vol. 327
Liu, Bokai; Lu, Weizhuo; Olofsson, Thomas; et al.
Buildings, MDPI 2024, Vol. 14, (1)
Wei, Bo’an; Yang, Bin; Zhang, Weiling; et al.
Materials & design, Elsevier 2024, Vol. 238
Elbashir, Sana; Broström, Markus; Skoglund, Nils
Fuel, Elsevier 2024, Vol. 364
Bozaghian Bäckman, Marjan; Rebbling, Anders; Kuba, Matthias; et al.
Waste Management, Elsevier 2024, Vol. 177 : 56-65
Strandberg, Anna; Thyrel, Mikael; Falk, Joel; et al.
Fuel, Elsevier 2024, Vol. 357
Valizadeh, Ali; Skoglund, Nils; Forsberg, Fredrik; et al.
Minerals, MDPI 2024, Vol. 14, (3)
Eriksson, Matias; Sandström, Karin; Carlborg, Markus; et al.
Vol. 1 (2024): ISEC 2024 – 3rd International Sustainable Energy Conference
Nair, Gireesh; Mattsson, Moa; Delice, Eser; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 331
Faust, Robin; Fürsatz, Katharina; Aonsamang, Panida; et al.
Wikman, Tobias; Olofsson, Thomas; Nair, Gireesh
Energy Reports, Elsevier 2023, Vol. 9 : 4971-4983
Abugabbara, Marwan; Gehlin, Signhild; Lindhe, Jonas; et al.
Analytical Chemistry, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 95, (2) : 1140-1148
Thorin, Emil; Maia Paiva, Eduardo; Schmidt, Florian
Advanced chemical microscopy for life science and translational medicine 2023
Maia Paiva, Eduardo; Schmidt, Florian
Toxics, MDPI 2023, Vol. 11, (6)
Rahman, Mizanur; Upadhyay, Swapna; Ganguly, Koustav; et al.
Fermentation, MDPI 2023, Vol. 9, (6)
Miranda, Diego A.; Marín, Katherine; Sundman, Ola; et al.
Particle and Fibre Toxicology, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 20, (1)
Hansson, Alva; Rankin, Gregory; Uski, O.; et al.
SBE23-Thessaloniki: Sustainable built environments: Paving the way for achieving the targets of 2030 and beyond
Penaka, Santhan Reddy; Feng, Kailun; Rebbling, Anders; et al.
Energies, MDPI 2023, Vol. 16, (12)
Mattsson, Moa; Olofsson, Thomas; Lundberg, Liv; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 333
Faust, Robin; Valizadeh, Ali; Qiu, Ren; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 340
Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; Perrin, Jonathan; et al.
Energy, Elsevier 2023, Vol. 274
Lu, Chujie; Li, Sihui; Penaka, Santhan Reddy; et al.
Energy & Fuels, Vol. 37, (2) : 1116-1130
Mousavi, Seyed Morteza; Thorin, Emil; Schmidt, Florian; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 335
Häggström, Gustav; Karl Hannl, Thomas; Holmgren, Per; et al.
Journal of Building Engineering, Elsevier 2023, Vol. 64
Lu, Chujie; Li, Sihui; Gu, Junhua; et al.
ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 8, (14) : 13162-13176
Falk, Joel; Hannl, Thomas Karl; Öhman, Marcus; et al.
Healthy buildings 2023 Europe: beyond disciplinary boundaries: Book of abstracts : 379-379
Liu, Bokai; Lu, Weizhuo; Hu, Xiaoyue; et al.
Yound investigators symposium Umeå 2023: Book of abstracts & programme, Umeå: Umeå University 2023 : 29-29
Liu, Bokai; Lu, Weizhuo; Olofsson, Thomas
TCCS-12, The 12th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage, Trondheim, Norway, June 20-21, 2023
Aguirre Castillo, José; Broström, Markus; Eriksson, Matias
Fire safety journal, Elsevier 2023, Vol. 141
Liu, Weiyue; Liu, Minzhang; Chang, Ru; et al.
Engineering Construction and Architectural Management, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 30, (1) : 259-295
Feng, Kailun; Chen, Shiwei; Lu, Weizhuo; et al.
Technology in society, Elsevier 2023, Vol. 75
Liu, Bokai; Penaka, Santhan Reddy; Lu, Weizhuo; et al.
Environmental Technology & Innovation, Elsevier 2023, Vol. 32
Mukarunyana, Brigitte; Boman, Christoffer; Kabera, Telesphore; et al.
Journal of the European Ceramic Society, Elsevier 2023, Vol. 43, (8) : 3770-3777
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 342
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Biomass Conversion and Biorefinery
Michel, Julie; Rivas-Arrieta, María J.; Borén, Eleonora; et al.
Nordic Flame Days 2023, Trondheim, Norway, November 29 -30, 2023
Sandström, Karin; Broström, Markus; Eriksson, Matias
Green Chemistry, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 25, (18) : 7259-7272
Ismail, Norafiqah; Zhou, Qiuyueming; Wang, Qian; et al.
Renewable energy, Elsevier 2023, Vol. 220
Liu, Bokai; Wang, Yizheng; Rabczuk, Timon; et al.
Nordic Flame Days, Trondheim, Norway, November 29-30, 2023
Holmgren, Per; Chishty, Muhammad Aqib; Eriksson, Matias; et al.
The Lancet, Elsevier 2023, Vol. 402, (10419) : 2346-2394
Romanello, Marina; Napoli, Claudia di; Green, Carole; et al.
Nordic Flame Days 2023, Trondheim, Norway, 29-30 November, 2023
Strandberg, Anna; Steinvall, Erik; Morari, Adrian; et al.
Nordic Flame Days 2023, Trondheim, Norway, November 28 - 30, 2023
Sandström, Karin; Broström, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Advances in Cement Research, ICE publishing 2023, Vol. 35, (12) : 577-587
Aguirre Castillo, José; Broström, Markus; Eriksson, Matias
ICCREM 2023: the human-centered construction transformation - proceedings of the international conference on construction and real estate management 2023, American Society of Civil Engineers (ASCE) 2023 : 592-604
Hu, Siying; Qiu, Shaowei; Feng, Kailun; et al.
Journal of Physics, Conference Series, Institute of Physics (IOP) 2023, Vol. 2654, (1)
Mattsson, Moa; Olofsson, Thomas; Nair, Gireesh
Journal of Physics, Conference Series, Institute of Physics (IOP) 2023, Vol. 2654, (1)
Zhou, Hongxia; Puttige, Anjan Rao; Nair, Gireesh; et al.
Senast uppdaterad: 2022-01-19