Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energiteknik

Grundläggande och tillämpad forskning i energiteknik bedrivs inom två områden vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik - energieffektivitet i byggnader och energiomvandling i termokemiska processer.

Energiteknik avser resurser, omvandling, distribution, lagring och användning av energi. Forskningsfrågor i ämnet fokuserar exempelvis på resurs- och energieffektivitet, driftstillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Dessa är starkt kopplade till flera av de globala målen för hållbar utveckling, men framför allt utvecklingen av förnybara, effektiva och hållbara energisystem. På alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra befintlig teknik och hitta nya och innovativa lösningar. Den forskning inom energiteknik som bedrivs vid Institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik syftar till att utveckla ny kunskap inom områdena energieffektivitet i byggnader och energiomvandling i termokemiska processer.

Forskningen inom energieffektivisering syftar till att förbättra hållbarheten i den byggda miljön och aktiviteterna sträcker sig från byggnadens inneboende energi till operativ energianvändning. Den pågående forskningen undersöker energiflöden i byggnationens leverantörskedja, energiförsörjningskedjan, energianvändning i byggnader, boendes beteende, termisk inomhuskomfort, informationsmodellering för byggnader och AI för en digitaliserad och hållbar byggd miljö. Forskningen inkluderar avancerad övervakning och analytiska tekniker som ofta involverar nära samarbete med olika intressenter.

Forskningen inom energiomvandling i termokemiska processer är inriktad på fysikaliska och kemiska fenomen i energiomvandlingsprocesser vid höga temperaturer. Forskningen berör olika områden som resurs- och processeffektivitet, bränsleval, driftstillgänglighet, utsläppsminskning samt reaktordesign och materialfrågor. De system som studeras sträcker sig från hushållsapplikationer till kraft- och värmeverk i industriell skala. Detta kräver användning och utveckling av nya modelleringsverktyg samt experimentella resurser såsom avancerade diagnostiska och analytiska tekniker. Forskningen använder infrastruktur som finns tillgänglig vid universitetet eller via samarbeten, samt avancerad nationell och internationell forskningsinfrastruktur.

Vårt team

Professorer

Rainer Backman
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 43
Dan Boström
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 45
Flemming Frandsen
Gästprofessor
E-post
E-post
Angui Li
Professor
E-post
E-post
Anders Nordin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 64
Bin Yang
Professor
E-post
E-post

Docenter

Staffan Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 45
Gireesh Nair
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 04
Florian Schmidt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 11
Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01

Lektorer

Christoffer Boman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 56
Åke Fransson
Gästlärare
E-post
E-post
Per Holmgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 03
Gireesh Nair
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 04
Anna Strandberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 04
Jimmy Vesterberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 53
Anders Åstrand
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 27
Ronny Östin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 37

Adjunkter

Lars Bäckström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 67
Mark Murphy
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 96

Forskare

Henrik Hagman
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 56

Post docs

Mehrez Hermassi
Forskare, första forskningsingenjör
E-post
E-post
Ramtin Rabiee
Gästforskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 74
Ying Zhang
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 28
Hongxia Zhou
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 55

Doktorander

Shoaib Azizi
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 45
Katarzyna Cwik
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 72
Sana Elbashir
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 79
Ange Sabine Ingabire
Forskarstuderande
E-post
E-post
Robert Lindgren
Forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 03
Anjan Rao Puttige
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 43
Karin Sandström
Doktorand (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 88
Emil Thorin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 31
Naresh Kumar Wagri
Forskarstuderande
E-post
E-post
Erik Viggh
Forskarstuderande
E-post
E-post

Forskningsingenjörer

Anders Ohlsson
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Markus Carlborg
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 60
Matias Eriksson
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68
Anders Rebbling
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 72
Charlie Ma
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 07
Marcus Svensson
Projektassistent
E-post
E-post

Våra forskargrupper

Energieffektivisering
Gruppen forskar om effektivisera energianvändning som krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Intelligent Human-Buildings Interactions lab
Ett Intelligent Human-Buildings Interaction Lab etableras (IHBI) vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Syftet är...
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsområde: Energiteknik
Tillämpad optik
Förbränningsdiagnostik, andningsgasanalys och kemisk avbildning.
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik

Publikationer

Sustainable cities and society, Elsevier 2022, Vol. 76
Nydahl, Helena; Andersson, Staffan; Åstrand, Anders P.; et al.
Combustion and Flame, Elsevier 2022, Vol. 237
Sepman, Alexey; Thorin, Emil; Ögren, Yngve; et al.
Energy and Buildings, Elsevier 2022, Vol. 255
Zhang, Ying; Zhao, Chenbo; Olofsson, Thomas; et al.
Energy and Buildings, Elsevier 2022, Vol. 255
Zhang, Ying; Zhao, Chenbo; Olofsson, Thomas; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2022, Vol. 227
Hannl, Thomas Karl; Häggström, Gustav; Hedayati, Ali; et al.
Fuel, Elsevier 2022, Vol. 311
Staničić, Ivana; Backman, Rainer; Cao, Yu; et al.
Energy & Fuels, Vol. 36, (7) : 3640-3653
Hedayati, Ali; Falk, Joel; Boren, Eleonora; et al.
Energy and Buildings, Elsevier 2022, Vol. 264
Puttige, Anjan Rao; Andersson, Staffan; Östin, Ronny; et al.
Renewable & sustainable energy reviews, Elsevier 2022, Vol. 168
Ohlsson, K.E. Anders; Nair, Gireesh; Olofsson, Thomas
ESPC4 & PERM5 2022 – Book of Abstracts
Elbashir, Sana; Ramstedt, Madeleine; Thyrel, Mikael; et al.
ESPC4 & PERM5 2022 – Book of Abstracts
Pérez, Carla; Boily, Jean-Francois; Jansson, Stina; et al.
Eceee 2022 Summer Study on energy efficiency: agents of change, Stockholm: European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2022 : 633-639
Mattsson, Moa; Lundberg, Liv; Olofsson, Thomas; et al.
Fuel, Elsevier 2021, Vol. 285
Thyrel, Mikael; Backman, Rainer; Boström, Dan; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 35, (2) : 1449-1464
Hedayati, Ali; Lindgren, Robert; Skoglund, Nils; et al.
Renewable & sustainable energy reviews, Elsevier 2021, Vol. 142
Ohlsson, K.E. Anders; Olofsson, Thomas
Fuel processing technology, Elsevier 2021, Vol. 217
Hedayati, Ali; Sefidari, Hamid; Boman, Christoffer; et al.
Biomass and Bioenergy, Elsevier 2021, Vol. 148
Staničić, Ivana; Mattisson, Tobias; Backman, Rainer; et al.
E3S Web of Conferences
Nair, Gireesh; Fransson, Åke; Olofsson, Thomas
Fuel, Elsevier 2021, Vol. 300
Sandström, Karin; Broström, Markus; Eriksson, Matias
Atmospheric Chemistry And Physics, Nicolaus Copernicus University Press 2021, Vol. 21, (10) : 8023-8044
Kristensen, Thomas Bjerring; Falk, John; Lindgren, Robert; et al.
Fuel, Elsevier 2021, Vol. 302
Staničić, Ivana; Cañete Vela, Isabel; Backman, Rainer; et al.
Advances in Cement Research, ICE Publishing 2021, Vol. 33, (6) : 249-256
Viggh, Erik; Eriksson, Matias; Wilhelmsson, Bodil; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 35, (12) : 10009-10022
Häggström, Gustav; Hannl, Thomas Karl; Hedayati, Ali; et al.
Biomass Conversion and Biorefinery, Springer 2021, Vol. 11, (1) : 57-68
Hannl, Thomas Karl; Sefidari, Hamid; Kuba, Matthias; et al.
Particle and Fibre Toxicology, BioMed Central 2021, Vol. 18, (1)
Unosson, Jon; Kabele, Mikael; Boman, Christoffer; et al.
BEHAVE 2020-2021: the 6th European Conference on Behaviour Change for Energy Efficiency: Conference proceedings, Copenhagen: Copenhagen Centre on Energy Efficiency 2021 : 160-162
Nair, Gireesh; Olofsson, Thomas; Azizi, Shoaib
Building and Environment, Elsevier 2021, Vol. 190
Zhen, Meng; Dong, Qi; Xu, Min; et al.
Journal of Building Engineering, Elsevier 2021, Vol. 36
Yang, Bin; Zhou, Bin; Su, Wei; et al.
Remote Sensing, MDPI 2021, Vol. 13, (16)
Rabiee, Ramtin; Karlsson, Johannes
The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 125, (31) : 17155-17163
Du, Mingrun; Dong, Jiajun; Zhang, Ying; et al.
Waste Management, Elsevier 2021, Vol. 135 : 30-39
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael
Energies, MDPI 2021, Vol. 14, (6)
Puttige, Anjan Rao; Andersson, Staffan; Östin, Ronny; et al.
Umeå: Umeå University 2021
Puttige, Anjan Rao
Energies, MDPI 2021, Vol. 14, (19)
Azizi, Shoaib; Rabiee, Ramtin; Nair, Gireesh; et al.
Applied Sciences, MDPI 2021, Vol. 11, (19)
Qu, Zhechao; Fatehi, Hesameddin; Schmidt, Florian
Energy and Buildings, Elsevier 2021, Vol. 250
Allard, Ingrid; Nair, Gireesh; Olofsson, Thomas
2021 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), IEEE 2021 : 1-6
Song, Yang; Bajaj, Ian; Rabiee, Ramtin; et al.
ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 6, (49) : 34115-34128
Phounglamcheik, Aekjuthon; Vila, Ricardo; Kienzl, Norbert; et al.
Optics Express, The Optical Society 2021, Vol. 29, (26)
Thorin, Emil; Zhang, Kun; Valiev, Damir; et al.
Journal of Physics: Conference Series
Zhou, Hongxia; Fransson, Åke; Olofsson, Thomas
Indoor + Built Environment, Sage Publications 2021, Vol. 30, (7) : 875-885
Yang, Bin; Li, Zhe; Zhou, Bin; et al.
Fuel, Elsevier 2021, Vol. 302
Ma, Charlie; Skoglund, Nils; Carlborg, Markus; et al.
Energies, MDPI 2021, Vol. 14, (19)
Zhou, Hongxia; Fransson, Åke; Olofsson, Thomas