Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Energiteknik

Inom denna forskningsmiljö bedrivs teknisk tillämpad forskning inom energiteknikområdet. Verksamheten har två principiella inriktningar, energieffektivisering inriktad mot byggnader och termokemisk energiomvandling.

Utveckling av ett långsiktigt säkert energisystem är en av det globala samhällets största utmaningar. Energifrågan är nära kopplad till ekonomisk utveckling, levnadsstandard och livsvillkor. Utmaningarna för forskningen i energiteknik består bland annat i utveckling av ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.


På institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet finns en väl etablerad energiteknisk forskningsmiljö. Syftet med verksamheten är att utveckla ny kunskap som är användbar vid utveckling och införande av ny teknik inom områdena energieffektivisering med inriktning mot bebyggelse och termokemisk energiomvandling.

Inom energieffektivisering har forskningsverksamheten sin tyngdpunkt i slutanvändning av energi i byggnader. Vi undersöker dels energiöverföring med avseende på byggnadstekniska komponenter och energianvändning för brukade byggnader, samt dels kopplingen mellan energianvändning och beteende och termiskt inomhusklimat. Inom termokemisk omvandling arbetar vi för att bidra till en ökad fundamental kunskapsbas kring kritiska termokemiska omvandlingssystem för att optimera processer och anläggningar, delta i utvecklingen av innovativa idéer, ta fram nya processkoncept och andra aspekter nödvändiga för en lyckad omställning till ett hållbart energisystem baserat på förnyelsebara råvaror.

Vårt team

Professorer

Rainer Backman
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 43
Dan Boström
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 45
Flemming Frandsen
Gästprofessor
E-post
E-post
Angui Li
Gästprofessor
E-post
E-post
Anders Nordin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 64
Bin Yang
Professor
E-post
E-post

Docenter

Staffan Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 45
Florian Schmidt
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 11

Lektorer

Anders Åstrand
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 27
Gireesh Nair
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 04
Jimmy Vesterberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 53
Ronny Östin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 37
Åke Fransson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 33
Per Holmgren
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 03
Christoffer Boman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 56

Adjunkter

Lars Bäckström
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 67
Mark Murphy
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 96

Forskare

Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01
Henrik Hagman
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 56

Forskarassistenter

Post docs

Ying Zhang
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 28
Hongxia Zhou
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 55
Ramtin Rabiee
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 74
Eleonora Borén
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 57

Doktorander

Helena Nydahl
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 91
Shoaib Azizi
Forskningsassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 45
Robert Lindgren
Forskningsassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 03
Shahrbanoo Salehi
Forskarstuderande
E-post
E-post
Erik Steinvall
Forskarstuderande, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Erik Viggh
Forskarstuderande
E-post
E-post
Emil Thorin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 31
Ingrid Allard
Forskarstuderande
E-post
E-post

Forskningsingenjörer

Anders Ohlsson
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Markus Carlborg
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 60
Matias Eriksson
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68
Anders Rebbling
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 72

Våra forskargrupper

Energieffektivisering
Forskningen i denna grupp syftar till att effektivisera energianvändning av begränsade resurser, vilket krävs för hållbar utveckling både lokalt oc...
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsområde: Energiteknik
Tillämpad laserspektroskopi
Andningsgasanalys och förbränningsdiagnostik
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik

Publikationer

Fuel, Elsevier 2021, Vol. 285
Thyrel, Mikael; Backman, Rainer; Boström, Dan; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 35, (2) : 1449-1464
Hedayati, Ali; Lindgren, Robert; Skoglund, Nils; et al.
Renewable & sustainable energy reviews, Elsevier 2021, Vol. 142
Ohlsson, K.E. Anders; Olofsson, Thomas
Energies, MDPI 2021, Vol. 14, (6)
Puttige, Anjan Rao; Andersson, Staffan; Östin, Ronny; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2021, Vol. 217
Hedayati, Ali; Sefidari, Hamid; Boman, Christoffer; et al.
Cold Climate HVAC & Energy 2021, Online, April 20-21, 2021
Nair, Gireesh; Fransson, Åke; Olofsson, Thomas
Cold Climate HVAC & Energy 2021, Online, April 20-21, 2021
Nair, Gireesh; Azizi, Shoaib; Olofsson, Thomas
Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 142, (16) : 7584-7590
Zhang, Ying; Yao, Mingguang; Du, Mingrun; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (4) : 3984-3995
Falk, Joel; Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (2) : 1822-1829
Häggström, Gustav; Wagner, Katharina; Kuba, Matthias; et al.
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (7)
Nordin, Andreas; Strandberg, Anna; Elbashir, Sana; et al.
Biomass and Bioenergy, Elsevier 2020, Vol. 137
Rebbling, Anders; Näzelius, Ida-Linn; Schwabl, Manuel; et al.
Energy & Fuels, AMER CHEMICAL SOC 2020, Vol. 34, (2) : 2574-2583
Rebbling, Anders; Sundberg, Peter; Fagerström, Jonathan; et al.
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (3)
Carvalho, Ricardo Luís; Yadav, Pooja; García-López, Naxto; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2020, Vol. 200
Stanicic, Ivana; Hanning, Malin; Deniz, Robin; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2020, Vol. 202
Borén, Eleonora; Pommer, Linda; Nordin, Anders; et al.
Chemical Engineering Science, Elsevier 2020, Vol. 215
Ma, Charlie; Skoglund, Nils; Carlborg, Markus; et al.
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (1)
Ramirez-Villegas, Ricardo; Eriksson, Ola; Olofsson, Thomas
Environmental Pollution, Elsevier 2020, Vol. 264
Erlandsson, Lena; Lindgren, Robert; Nääv, Åsa; et al.
E3S Web of Conferences, EDP Sciences 2020, Vol. 172
Azizi, Shoaib; Rabiee, Ramtin; Nair, Gireesh; et al.
Journal of Building Performance Simulation, Taylor & Francis, Taylor & Francis 2020, Vol. 13, (4) : 430-442
Puttige, Anjan Rao; Andersson, Staffan; Östin, Ronny; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (7) : 8353-8365
Phounglamcheik, Aekjuthon; Wang, Liang; Romar, Henrik; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (6) : 7112-7120
Holmgren, Per; Skoglund, Nils; Broström, Markus; et al.
Energies, Vol. 13, (15)
Priscak, Juraj; Fuersatz, Katharina; Kuba, Matthias; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (4) : 4587-4594
Falk, Joel; Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; et al.
Atmospheric Chemistry And Physics, Nicolaus Copernicus University Press 2020, Vol. 20, (8) : 4951-4968
Korhonen, Kimmo; Kristensen, Thomas Bjerring; Falk, John; et al.
Building and Environment, Elsevier 2020, Vol. 186
Azizi, Shoaib; Nair, Gireesh; Rabiee, Ramtin; et al.
Energy and Buildings, Elsevier 2020, Vol. 224
Yang, Bin; Li, Xiaojing; Hou, Yingzhen; et al.
Cities, Elsevier 2020, Vol. 102
Yang, Bin; Wang, Sihan; Yu, Shuren; et al.
Atmosphere, MDPI 2020, Vol. 11, (4)
Qian, Junpeng; Cheng, Xiaogang; Yang, Bin; et al.
12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020)
Zhang, Ying; Olofsson, Thomas; Nair, Gireesh; et al.
Indoor + Built Environment
Yang, Bin; Li, Zhe; Zhou, Bin; et al.
Energi & miljö, EMTF Förlag 2020, (10) : 50-51
Olofsson, Thomas; Fransson, Åke; Nair, Gireesh
REHVA Journal, (5) : 69-71
Olofsson, Thomas; Fransson, Åke; Nair, Gireesh
Optics Letters, Optical Society of America 2020, Vol. 45, (18) : 5230-5233
Thorin, Emil; Schmidt, Florian M.
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (22)
Azizi, Shoaib; Nair, Gireesh; Olofsson, Thomas
12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020)
Zhou, Hongxia; Fransson, Åke; Olofsson, Thomas
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (23)
Puttige, Anjan Rao; Andersson, Staffan; Östin, Ronny; et al.
IEEE Transactions on Industrial Informatics
Ma, Kai; Yu, Yangqing; Yang, Bin; et al.
Indoor + Built Environment, Sage Publications 2019, Vol. 28, (1) : 63-76
Kabanshi, Alan; Yang, Bin; Sörqvist, Patrik; et al.
Energies, MDPI 2019, Vol. 12, (2)
Nydahl, Helena; Andersson, Staffan; Åstrand, Anders P.; et al.
Energies, MDPI 2019, Vol. 12, (3)
Ramírez-Villegas, Ricardo; Eriksson, Ola; Olofsson, Thomas
Proceedings of the 1st International Conference on: Comfort at the Extremes: Energy, Economy and Climate: 10th – 11th April 2019 Heriot Watt University, Dubai
Meier, Alan; Cheng, Xiaogang; Dyer, William; et al.
Cold climate HVAC 2018: sustainable buildings in cold climates, Switzerland: Springer Publishing Company 2019 : 791-801
Nair, Gireesh; Olofsson, Thomas; Nordlund, Annika; et al.
eceee 2019 Summer Study on energy efficiency: Is efficient sufficient?, 3–8 June, Presqu’île de Giens, Hyères, France, European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2019 : 13-18
Nair, Gireesh; Eklund, Erik
Is efficient sufficient?: eceee 2019 Summer Study on energy efficiency: Abstracts, European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2019 : 1433-1442
Östin, Ronny; Nair, Gireesh
eceee 2019 Summer Study on energy efficiency:: Is efficient sufficient?, European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2019 : 1444-1450
Azizi, Shoaib; Nair, Gireesh; Olofsson, Thomas