"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-08

Ekonomiskt våld hamnar i skymundan av det fysiska våldet

NYHET Forskning vid Umeå universitet visar att det ekonomiska våldet ofta överskuggar det fysiska våldet i rättsprocessen i fall där kvinnor utsatts för grov kvinnofridskränkning. I vissa fall kan det ekonomiska våldet vara straffbart - ändå ingår det inte i åtalet. Detta kan bero på kunskapsbrist, menar forskaren Ann-Sofie Henrikson.

Text: Linnéa Höök

Ann-Sofie Henrikson, lektor i rättsvetenskap vid Umeå universitet driver ett forskningsprojekt om ekonomiskt våld mot kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning. Projektet drivs tillsammans med Charlott Nyman, Sociologiska institutionen vid Umeå universitet och Lars Evertsson, Institutionen för psykologi och socialt arbete vid Mittuniversitetet.

Tvärvetenskapligt projekt för att belysa problematik

Projektet är tvärvetenskapligt, finansierat att Brottsoffermyndigheten och har pågått sedan 2021 med syfte att användas i det preventiva arbetet. Genom analyser av tingsrättsdomar och intervjuer med kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning har forskarna kunnat se att fokus oftast hamnar på det fysiska våldet.

 - Det här är en typ av våld som ofta är skambelagt och som hamnar i skymundan av det fysiska våldet, menar Ann-Sofie Henrikson.

Ekonomiskt våld i parrelationer kan enligt Ann-Sofie handla till exempel handla om att en person i relationen gör anspråk på den andres lön eller bidrag, lånar pengar i den andres namn eller att man försöker ”sätta dit” någon genom att inte betala dennes räkningar så att denna person får betalningsanmärkningar.

Kunskapsbrist inom rättsväsendet

Det finns flera fall av grov kvinnofridskränkning där det tycks ha förekommit  ekonomiskt våld som skulle kunna ingå i åtalet mot mannen, men inte gjort det. Detta kan enligt Ann-Sofie till viss del bero på kunskapsbrist inom rättsväsendet.

-Man ställer inte dessa frågor och förstår kanske inte heller komplexiteten i våldet, att det inte bara är fysiskt våld utan en helhet, förklarar Ann-Sofie.

I projektet deltar även forskarna Charlott Nyman, lektor vid Sociologiska institutionen samt Lars Evertsson, lektor vid institutionen för socialt arbete. Ann-Sofie ansvarar för de juridiska delarna och analyserar intervjusvaren för att undersöka hur eventuell förekomst av ekonomiskt våld kan fångas upp, samt om ekonomiskt våld används för att ge en förklaring till det fysiska våldet.

Lyssna på Ann-Sofie som berättar mer om ekonomiskt våld under ett inslag i Sveriges Radio här.

Kontaktuppgifter

Ann-Sofie Henrikson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 67