"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-20

Elitinriktat tränarprogram startar vid Umeå universitet

NYHET Höstterminen 2020 startar en ny elitinriktad tränarutbildning vid Umeå universitet. Det nya Tränarprogrammet är en del i åtagandet som Riksidrottsuniversitet och vänder sig till personer som tänker sig en karriär som elittränare i junior- eller senioridrott.

Programmet är ett tvärvetenskapligt program med medverkan från ettflertal institutioner från två olika fakulteter.

– Att fungera som elittränare kräver kunskap inom en rad olika discipliner som bland andra idrottspsykologi, idrottspedagogik, idrottsmedicin och kostvetenskap. Därför har det varit viktigt att samla expertkunskap från en så bred bas som möjligt när vi utvecklat programmet, säger Mattias Lundberg vid Institutionen för psykologi och ansvarig för utvecklingsarbetet.

Tränarprogrammet är byggt efter internationella riktlinjer för tränarutbildningar utfärdade av International Council of Coaching Excellence (ICCE), vilket välkomnas av Riksidrottsförbundet:

– Det nya tränarprogrammet vid Umeå universitet har förutsättningar att väsentligt höja kompetensen på nästa generation elit- och landslagstränare i svensk idrott. Ett kompetensbaserat tränarprogram byggt på ICCEs ramverk kännetecknas av nytänkande och kommer att väcka internationellt intresse, säger Kent Lindahl, ansvarig för Riksidrottsuniversiteten på Riksidrottsförbundet.

En utmaning med ett akademiskt Tränarprogram med elitinriktning är att det inte finns tillräckligt utrymme att skola studenten i alla olika specialidrotter. Att studenten kan planera, genomföra och utvärdera elitinriktad träning inom sin specialidrott är nästan en förutsättning för att efter utbildningen kunna ta uppdrag som elittränare. Därför har ett samarbete inletts med ett antal specialidrottsförbund:

– Tränarprogrammets studenter kommer parallellt med sin akademiska utbildning ha möjlighet att gå anpassade utbildningar inom sitt respektive specialidrottsförbund. På så sätt får studenterna tillräckliga kunskaper och färdigheter att fungera som elittränare inom sin specialidrott, säger Mattias Lundberg.

En viktig positiv effekt av det nya Tränarprogrammet är att det är påbyggnadsbart med Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), varefter studenten kan ansöka om lärarlegitimation i specialidrott, en yrkeskategori som efterfrågas i hela landet.

– Genom det nya Tränarprogrammet får vi en modern tränarutbildning som ytterligare bidrar till Umeå universitets attraktivitet för studenter med idrottsintresse, säger Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

Mattias Lundberg, ansvarig Tränarprogrammet, Umeå universitet
Telefon: 070-3154078
E-post: mattias.lundberg@umu.se

Kent Lindahl, ansvarig Riksidrottsuniversitet, Riksidrottsförbundet
Telefon: 070-3375526
E-post: kent.lindahl@rfsisu.se

Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare Idrottshögskolan, Umeå universitet.
Telefon: 090-7865529
E-post: pernilla.eriksson@umu.se

Se även:
https://www.umu.se/utbildning/program/tranarprogrammet/