Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Tränarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

Vill du arbeta med idrott och ledarskap, utveckla din förmåga som tränare och vara med och utveckla, påverka och leda framtida elitidrottare? Genom Tränarprogrammet, Umeå universitet – ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet – får du en kompetensbaserad och vetenskapligt förankrad utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter som krävs av tränare på elitnivå. Tränarprogrammet är påbyggnadsbart med ”Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)”, som kan ge dig lärarexamen i specialidrott.

Film:

Marius Sommer är programsamordnare. Här berättar han om programmet.

Under utbildningen

I första delen av utbildningen så läggs en teoretisk grund genom bland annat kurser i idrottspsykologi, idrottspedagogik och idrottsmedicin. Längre fram i programmet ökas antalet färdighetstränande och tillämpade inslag användbara inom elitidrott. Senare i din utbildning kommer ytterligare ämnen, till exempel kostvetenskap, in i utbildningen. Under den sista delen av utbildningen fördjupas relationen mellan teori och praktiska inslag och programmet avslutas med praktik i en idrottslig verksamhet.

Praktisk träning

Under stora delar av programmet varvas teori med praktiska inslag där du får träna yrkesfärdigheter användbara inom olika specialidrotter. Beroende på vilken idrott du själv är intresserad och har erfarenhet av, finns möjlighet att parallellt med Tränarprogrammet gå anpassade utbildningar inom respektive specialidrottsförbunds utbildningssystem.

Studera eller praktisera utanför Sverige?

Under utbildningen kan du studera någon eller några terminer utanför Sverige, antingen som utbytesstudent vid något av våra partneruniversitet eller som så kallad free-mover. Du kan även göra din praktik och skriva din examensuppsats utomlands, eller i en annan del av Sverige, i en verksamhet som känns spännande för din blivande karriär som elittränare.

Anpassad utbildningsmiljö

Som student på Tränarprogrammet får du en stimulerande utbildningsmiljö. Många praktiska moment i din utbildning genomförs vid en av Europas största träningsanläggningar, IKSU, som ger dig en inspirerande miljö där du kan träna, koppla av och träffa studiekompisar på fritiden.

Umeå universitet – ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet

Då Umeå universitet är ett Riksidrottsuniversitet finns ett nära samarbete med idrottsrörelsen i våra idrottsutbildningar och med idrottsforskare vid Umeå universitet. Dessutom finns möjligheten för elitaktiva idrottsutövare och tränare att teckna elitidrottsavtal för att kunna kombinera sina elitsatsningar och universitetsstudier.

Ladda ner Tränarprogrammets informationsfolder.

Programöversikt

Termin 1
Grundläggande Idrottspsykologi och Idrottspedagogik i relation till tränarrollen

Termin 2
Idrottspsykologi, hälsa och kroppens fysiologi och anatomi

Termin 3
Rollen - ledaren, tränaren, förebilden

Termin 4
Förutsättningar för fysisk prestationsutveckling och för den professionella tränarrollen

Termin 5
Prestationsfokuserat tränarskap – planering, genomförande, utvärdering

Termin 6
Examensarbete och Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)

 

programöversikt_tränarprogrammet_200428.jpg

Programöversikten finns i pdf-format och går att ladda ner härifrån. 

Efter utbildningen

Arbetsmarknad

Välutbildade elittränare efterfrågas av idrottsorganisationer både inom Sverige och internationellt, och behovet bedöms öka under många år framöver. Tränarprogrammet är utvecklat i samarbete med Riksidrottsförbundet och programmet bygger på internationella riktlinjer för tränarutbildning enligt International Council for Coaching Excellence (ICCE).  Detta innebär goda förutsättningarna för att efter utbildningen kunna arbeta såväl nationellt som internationellt.

Elittränaryrket blir allt mer professionaliserat och Tränarprogrammet är uppbyggt för att möta behoven av akademiskt utbildade tränare nu och i framtiden.

Läsa vidare?

Tränarprogrammet är påbyggnadsbart med Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), varefter du kan ansöka om lärarlegitimation i gymnasieämnet specialidrott.

Beroende på vilken inriktning du väljer under utbildningen är du efter examen också behörig att läsa psykologi eller idrottspedagogik på avancerad nivå.

Examen

Efter fullgjorda studier (tre år) kan du ta ut en kandidatexamen i antingen psykologi med inriktning mot tränarskap, eller i idrottspedagogik med inriktning mot tränarskap.

Anmälan och behörighet

Tränarprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1294

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Mattias Lundberg