"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tränarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2023

Vill du arbeta med idrott och ledarskap, utveckla din förmåga som tränare och vara med och utveckla, påverka och leda framtida elitidrottare? Genom Tränarprogrammet, Umeå universitet – ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet – får du en kompetensbaserad och vetenskapligt förankrad utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter som krävs av tränare på elitnivå. Tränarprogrammet är påbyggnadsbart med ”Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)”, som kan ge dig lärarexamen i specialidrott.

Välkommen till Umeå universitet. Här kan du bland annat utbilda dig till tränare. Efter en rolig studietid väntar en bred arbetsmarknad på dig! Arbetstillfällen finns inom föreningar och förbund. Du har stora möjligheter att skapa din egen karriärväg utifrån eget idrottsintresse. 

Spännande nyheter

Som ett led i vår strävan att hålla vårt program i framkant när det gäller att möta den ständigt föränderliga arbetsmarknaden, har vi tagit det strategiska beslutet att ägna kommande läsår till programutveckling. Detta innebär att vi inte kommer att göra intag av nya studenter till Tränarprogrammet under hösten 2024.
Välkommen att söka till Tränarprogrammet höstterminen 2025!

Har du frågor eller vill veta mer om vårt program?

Du är varmt välkommen att kontakta Marius Sommer, programansvarig för Tränarprogrammet: marius.sommer@umu.se

Under utbildningen

I första delen av utbildningen så läggs en teoretisk grund genom bland annat kurser i idrottspsykologi, idrottspedagogik och idrottsmedicin. Längre fram i programmet ökas antalet färdighetstränande och tillämpade inslag användbara inom elitidrott. Senare i din utbildning kommer ytterligare ämnen, till exempel kostvetenskap, in i utbildningen. Under den sista delen av utbildningen fördjupas relationen mellan teori och praktiska inslag och programmet avslutas med praktik i en idrottslig verksamhet.

Undervisning på engelska

Undervisningsinslag på engelska såväl som engelsk litteratur kan förekomma på flera kurser.

Praktisk träning

Under stora delar av programmet varvas teori med praktiska inslag där du får träna yrkesfärdigheter användbara inom olika specialidrotter. Beroende på vilken idrott du själv är intresserad och har erfarenhet av, finns möjlighet att parallellt med Tränarprogrammet gå anpassade utbildningar inom respektive specialidrottsförbunds utbildningssystem.

Studera eller praktisera utanför Sverige?

Under utbildningen kan du studera någon eller några terminer utanför Sverige, antingen som utbytesstudent vid något av våra partneruniversitet eller som så kallad free-mover. Du kan även göra din praktik och skriva din examensuppsats utomlands, eller i en annan del av Sverige, i en verksamhet som känns spännande för din blivande karriär som elittränare.

Anpassad utbildningsmiljö

Som student på Tränarprogrammet får du en stimulerande utbildningsmiljö. Många praktiska moment i din utbildning genomförs vid en av Europas största träningsanläggningar, IKSU, som ger dig en inspirerande miljö där du kan träna, koppla av och träffa studiekompisar på fritiden.


Umeå universitet – ett Riksidrottsuniversitet

Både Umeå som stad och Umeå universitet har en tydlig idrottsprofil. Umeå andas idrott och har år 2018 och år 2020 blivit utsedd till Sveriges bästa idrottsstad! Du som student på ett idrottsrelaterat utbildningsprogram är en viktig del av Idrottshögskolan som samlar all idrottsrelaterad verksamhet vid Umeå universitet. 

Vid Umeå universitet ges flera idrottsrelaterade program. I filmen beskrivs programmen närmare. 

Umeå universitet är ett av landets utvalda Riksidrottsuniversitet, det innebär att vi har ett uppdrag från Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden att utveckla svensk idrott. Umeå universitet erbjuder ett nära samarbete mellan sin idrottsrelaterade utbildning samt forskning och idrottsrörelsen.

Ett Riksidrottsuniversitet har som sitt främsta syfte att möjliggöra kombinationen av elitidrott och högre utbildning. Umeå universitet är ledande i sitt arbete med Dubbla karriärer, du som elitidrottare kan via Idrottshögskolan teckna ett elitidrottsavtal som hjälper dig att kombinera din elitidrottssatsning med valfria universitetsstudier – ett vinnande koncept. Idrott och Akademi – välj Umeå!

 

Programöversikt

Termin 1: Grundläggande Idrottspsykologi och Idrottspedagogik i relation till tränarrollen

Termin 2: Idrottspsykologi, hälsa och kroppens fysiologi och anatomi

Termin 3: Rollen - ledaren, tränaren, förebilden

Termin 4: Förutsättningar för fysisk prestationsutveckling och för den professionella tränarrollen

Termin 5: Prestationsfokuserat tränarskap – planering, genomförande, utvärdering

Termin 6: Examensarbete och Verksamhetsförlagd utbildning (praktik)   

Efter utbildningen

Arbetsmarknad

Välutbildade elittränare efterfrågas av idrottsorganisationer både inom Sverige och internationellt, och behovet bedöms öka under många år framöver. Tränarprogrammet är utvecklat i samarbete med Riksidrottsförbundet och programmet bygger på internationella riktlinjer för tränarutbildning enligt International Council for Coaching Excellence (ICCE).  Detta innebär goda förutsättningarna för att efter utbildningen kunna arbeta såväl nationellt som internationellt.

Elittränaryrket blir allt mer professionaliserat och Tränarprogrammet är uppbyggt för att möta behoven av akademiskt utbildade tränare nu och i framtiden.

Läsa vidare?

Tränarprogrammet är påbyggnadsbart med Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), varefter du kan ansöka om lärarlegitimation i gymnasieämnet specialidrott. Detta givet att du har minst 400 poäng godkända kurser från gymnasiets ämne Specialidrott, alternativt minst två års dokumenterad idrottserfarenhet på elitnivå (även junior) inom någon av Riksidrottsförbundets Specialidrottsförbund, alternativt dokumenterad tränar-ledarerfarenhet på elitnivå (lägst junior) om minst ett år.

Beroende på vilken inriktning du väljer under utbildningen är du efter examen också behörig att läsa psykologi eller idrottspedagogik på avancerad nivå.

Examen

Efter fullgjorda studier (tre år) kan du ta ut en kandidatexamen i antingen psykologi med inriktning mot tränarskap, eller i idrottspedagogik med inriktning mot tränarskap.

Anmälan och behörighet

Tränarprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 76 950 kr. Total studieavgift: 461 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1294

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Hur många platser finns det inom programmet?

Det finns 30 platser. 

Vad krävs för att komma in på programmet?

För att komma in behövs endast grundläggande behörighet för högskolestudier. Det är också bra att ha idrottslig erfarenhet, men det är inte ett krav.

Kan jag ansöka till programmet både höst- och vårtermin?

Tränarprogrammet har endast intag under höstterminen.

Kan jag läsa programmet på distans?

Nej, Tränarprogrammet kan du enbart läsa på campus i Umeå.

Kan man göra delar av utbildningen utomlands?

Ja, hela termin 6 kan genomföras utomlands.

Vad kan jag få för tränaruppdrag efter utbildningen?

Tränarprogrammet är utvecklat i samarbete med Riksidrottsförbundet och bygger på internationella riktlinjer för tränarutbildning framtaget av International Council for Coaching Excellence (ICCE). Detta innebär goda förutsättningarna för att efter utbildningen kunna arbeta med unga och vuxna idrottare som är, eller är på väg mot, en hög prestationsnivå, nationell- och/eller internationell nivå.

Självklart kommer din egna tränarerfarenhet att påverka dina möjligheter för uppdrag, och därför uppmuntras studenter med lite eller ingen tränarerfarenhet att engagera sig i tränaruppdrag under utbildningen. Du kan även använda Tränarprogrammet som grund för att läsa vidare till lärare inom specialidrott.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)