"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-12

En grupp studenter är bekräftat smittade

NYHET Några studenter vid Handelshögskolan, Umeå universitet, testades i slutet av förra veckan positivt för covid-19. De smittade studenterna har sedan dess hållit sig hemma, och kursen bedrivs nu på distans. Inga medarbetare verkar ha drabbats.

Text: Camilla Bergvall

– Det är förstås ett väldigt tråkigt besked, och jag förstår om oron kan öka bland våra medarbetare och studenter. Positivt är att de drabbade studenterna mår förhållandevis bra. De har också agerat exemplariskt i att meddela kursansvariga och följa smittskyddets instruktioner för att minska risken för smittspridning, säger Sofia Lundberg, rektor och prefekt vid  Handelshögskolan.

Det är sju studenter i en undervisningsgrupp vid universitetet som testades positivt under förra veckan. Efter beskedet har Handelshögskolan, i samråd med smittskyddet och den universitetsgemensamma krisledningsgruppen, vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning.

– De smittade studenterna har stannat hemma efter de positiva provsvaren, och den kursmodul som de läser på har gått över till nätundervisning. Den smittspårning som pågår visar att inga medarbetare på Handelshögskolan verkar ha smittats.

Under den senaste tiden har antalet nya fall av covid-19 ökat i regionen, och vid Handelshögskolan i Umeå finns ett stort antal studenter på flera olika utbildningsprogram och kurser. Liksom på universitetet i övrigt har förstatermins- och sistaterminsstudenter prioriterats för campusundervisning under hösten.

– I och med att vi är en stor arbetsplats och smittspridningen ökar i samhället är det inte helt oväntat att också personer vid universitetet drabbas. Tyvärr finns också signaler om andra enstaka fall. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga, och har gjort flera förebyggande åtgärder och anpassningar för att begränsa risken för smittspridning, säger Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör och ordförande i universitetets krisledningsgrupp, och påtalar att arbetet sker enligt plan.

– Universitetet har klara rutiner för hur chefer eller kursansvariga ska agera om de får veta att det finns smittade studenter och medarbetare, och det fungerade väldigt bra i det här fallet, säger han.

Per Ragnarsson vill dock påminna alla studenter och medarbetare om att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symptom.

Per Ragnarsson
Biträdande universitetsdirektör
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 86
Sofia Lundberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 06