"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-26 Uppdaterad: 2024-02-01, 07:33

Molndata slukar el – nytt forskningssamarbete mellan Umeå universitet och Ericsson

NYHET År 2030 kommer molntjänster världen över att kräva nio procent av all elförsörjning. Att effektivisera dessa anläggningar är brådskande men hittills har forskarna inte haft tillgång till systemen. Nu öppnar Ericsson Research Data Center upp för forskare vid Umeå universitet i syfte att göra något åt energiförbrukningen.

Text: Victoria Skeidsvoll

Samarbetsprojektet WCIB – WARA Common Information startar i en tid då behovet av el ökar samtidigt som priserna stiger.

– Tack vare Ericsson Research Data Center får vi unik tillgång till den största mängden molnbeteendedata i realtid i världen. Det gör att vi kan börja arbeta med att utveckla och energieffektivisera framtidens moln-anläggningar, säger Paul Townend, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och projektansvarig för WCIB, som finansieras av WASP AI – Wallenberg AI, Autonomous System and Software Program.

Slukar el som en hel stad

Nästan allt vi gör idag skapar stora mängder data. Vi pratar om 2,5 kvintiljoner (18 nollor), dagligen, eller 44 zettabytes på ett år. Allt denna data lagras och hanteras i "molnet" – en av de cirka åtta miljoner datacenteran i världen. Dessa anläggningar innehåller upp till en miljon noder av servrar och kräver lika mycket el som en stad med 60 000 invånare. Ett annat, lika stort problem, är energieffektiviteten. Ett datacenter – som både förbrukar mycket ström och producerar stora mängder värme – utnyttjas bara till 20 procent åt gången. 
– Det här beror på att man inte vet när en ökning i efterfrågan kan inträffa. I stället överdimensionerar man konstant för att inte tappa kapacitet och därmed riskera att skada ryktet, säger Paul Townend. 

Tack vare Ericsson har han och hans forskarteam nu tillgång till Ericsson Research Data Center – ett datacenter med 1 500 användare.
 –  Det handlar om realdata, vilket är mycket anmärkningsvärt. De mycket få, tillgängliga datauppsättningarna som finns i världen är sällan uppdaterade och innehåller begränsad information, säger Paul Townend.

Pionjärer inom området

Forskarna inom WCIB – WARA Common Information ska försöka besvara frågor om anläggningens system och processer.
– Vi vill titta på hur mycket nätverkstrafik som går genom växlarna, hur många processorer som används, hur mycket disk och vilken temperatur och strömförbrukning som anläggningen kräver, säger Jon Leijon, forskningsingenjör.

Syftet är att utveckla en portal som gör data synlig och lättillgänglig för forskare och det gör dem till pionjärer inom området.
– I ett första skede är portalen till för forskarna inom WASP som vill utveckla effektiva och pålitliga lösningar genom att till exempel ”tweaka” systemen och balansera strömförbrukning med prestanda, för att utnyttja energin på bästa sätt, säger Paul Townend. I förlängningen kan portalen öppnas upp för forskare världen över. 

För mer information, kontakta gärna:

Paul Townend
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 38