"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock, sdecoret

WARA Common Information Bridge – möjliggör forskning om datadriven molnverksamhet

Forskningsprojekt Världens datacenter blir allt fler. Hur kontrollerar och hanterar man deras system och flöden och hur fördelar man resurserna mest effektivt? Det här är något som WCIB, WARA Common Information Bridge for Enabling Research on Data-Driven Cloud Operations, arbetar med i ett unikt projekt.

Datacenter möjliggör molntjänster och i takt med digitaliseringen växer nu dessa i storlek, komplexitet och heterogenitet. Att manuellt hantera alla tusentals servrar är svårt och behovet av autonoma hanteringssystem som identifierar trender och avvikelser, fördelar resurser och förbättrar system- och applikationsprestanda blir allt viktigare. Grunden för nya och bättre lösningar är dock tillgången till data och denna saknar forskarna idag.

Projektansvarig

Paul Townend
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 38

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-09-01 2022-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Datavetenskap

Projektbeskrivning

WCIB, WARA Common Information Bridge, är ett samarbete med Ericsson och finansieras av WASP, Wallenberg AI and Autonomous System and Software Program. WCIB vill samla och tillgängliggöra data i en ny och helt unik portal, öppen för forskare, främst inom WASP. Målsättningen är att skapa optimala förutsättningar för att utveckla nya innovativa och effektiva metoder inom molntjänster. 

Unik onlineportal

WCIBs nya onlineportal ska göra det möjligt för forskare inom WASP att i realtid studera delar av en befintlig molnanläggning – Ericsson Research Data Center i Lund. Här handlar det om att extrahera stora volymer verksamhetsdata – allt från hårdvara och anläggningssystem till mätvärden för nätverkstrafik och arbetsbelastning. WCIB exponerar över 1 TB data per dag, vilket gör det till den största, tillgängliga operationsdatan i ett datacenter i världen. 

Fokusområden

Inom projektet studeras flera viktiga tekniska och vetenskapliga utmaningar relaterade till: 

  • Att korrelera och integrera operativ molndata 
  • Att automatiskt identifiera och välja delar av data
  • Dynamisk integration av data
  • Automatiserad anonymisering av data för att säkerställa användarnas konfidentialitet 

Ericsson Research Data Center

WCIB kommer att arbeta tillsammans med forskare och ingenjörer vid Ericsson Data Center för att koppla ihop databaser och lagrade mätvärden och utveckla de metoder och verktyg som krävs för att skapa denna toppmoderna dataresurs.

WARA Common Information Bridge är ett samarbete mellan Umeå universitet och Ericsson Research Data Center. Önskar du ytterligare information, vänligen kontakta Johan Eker, forskningsledare vid Ericsson Research Data Center och professor vid Institutionen för reglerteknik, Lunds universitet.

 

Senast uppdaterad: 2022-02-08