"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Paul Townend

Paul Townend

Mina intressen inkluderar datacenter-, moln- och kantdatorsystem, beslutsstöd, energieffektivitet och pålitlighet. Jag är medlem i ADS, CORE och sitter i ledningsgruppen för WASP forskarskola.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap
Plats
Naturvetarhuset, Umeå universitet, NAT.B2.210 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har forskat inom datavetenskap sedan 2000 och sedan dess publicerat över 70 internationellt granskade vetenskapliga artiklar vilka har citerats över 1 500 gånger. Min forskning spänner över ett brett spektrum av ämnen inom distribuerade system – däribland datacenter, molnresurser och edge cloud (småskaliga molnresurser), beslutsstöd, energieffektiv databehandling och pålitlighet.

Vid Umeå universitet är jag med i forskargruppen Autonomous Distributed Systems och forskningsrådet CORE. Jag sitter också i ledningsgruppen för den nationella forskarskolan vid Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).
Internationellt är jag styrgruppsmedlem i IEEE ISORC, IEEE JCC och IEEE BigDataService och medgrundare av Edgetic – ett engelskt spin off-företag från University of Leeds som tittar på effektivitet inom datacentersektorn.

2022 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), IEEE 2022 : 688-698
Kidane, Lidia; Townend, Paul; Metsch, Thijs; et al.
2022 IEEE International Conference on Service-Oriented System Engineering (SOSE), IEEE 2022 : 176-184
Saleh Sedghpour, Mohammad Reza; Townend, Paul
2022 1st International Conference on 6G Networking, 6GNet 2022
Tarneberg, William; Fitzgerald, Emma; Bhuyan, Monowar H.; et al.
Proceedings: 2022 IEEE 13th International Conference on Joint Cloud Computing, IEEE Computer Society 2022 : VIII-VIII
Townend, Paul; Wo, Tianyu

Forskargrupper

Forskningsprojekt