"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-20 Uppdaterad: 2020-01-07, 09:33

Erik Rosendahl i nya Äldreforskarrådet

NYHET Regeringen har inrättat ett äldreforskarråd där forskare med särskild kompetens inom äldreområdet ska ingå. En av dessa forskare är professor Erik Rosendahl vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi, Umeå universitet.

– Det känns jättespännande och viktigt, säger Erik Rosendahl om uppdraget i Äldreforskarrådet som gäller från och med 1 januari 2020 till och med 31 december 2022.

Syftet med rådet är att främja en kontinuerlig dialog mellan regeringen och forskare inom området.

– Sverige får en allt äldre befolkning. Det är positivt men innebär också stora utmaningar för välfärdssamhället. Det kan till exempel handla om hur framtidens äldreomsorg bör utformas och om hur äldre kan fortsätta vara friska och hur allvarliga sjukdomar kan förebyggas. Därför är jag glad att vi nu får ett äldreforskarråd som kan bidra i detta viktiga arbete, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Erik Rosendahl har i sin forskning arbetat mycket med fokus på att förebygga fallolyckor, vikten av fysisk aktivitet och träning, samt forskning om äldreboende och personer med demens.

Erik har nyligen medverkat som expert i Socialstyrelsens arbete att ta fram en nationell webbutbildning för verksamheter inom vård och omsorg för att förebygga fallolyckor. Han medverkar nu även som expert i Socialstyrelsens arbete att ta fram kunskapsstöd riktat till vård- och omsorgspersonal om att stödja äldres hälsosamma levnadsvanor.

– Det är väl därför jag blivit aktuell i det här sammanhanget. Det ska bli mycket intressant, det är verkligen en jätteviktig fråga eftersom både antalet och andelen äldre i samhället blir allt större.

Äldreforskarrådet består av 15 ledamöter från universitet och högskolor runt om i Sverige och de kommer att sammanträda ett par gånger per år.