Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Erik Rosendahl

Erik Rosendahl

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå
2020
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (5)
Cedervall, Ylva; Stenberg, Anna M.; Ahman, Hanna B.; et al.
2020
European Journal of Ageing
Hörnsten, Carl; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
2020
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Månsson, Linda; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
2019
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2019, Vol. 71 : S75-S83
Ahman, Hanna Bozkurt; Giedraitis, Vilmantas; Cedervall, Ylva; et al.
2019
Frontiers in Physiology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Hedlund, Mattias; Lindelöf, Nina; Johansson, Bengt; et al.
2019
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 23, (10) : 1011-1020
Sondell, Anna; Littbrand, Håkan; Holmberg, Henrik; et al.
2019
Journal of Geriatric Physical Therapy, Wolters Kluwer 2019, Vol. 42, (4) : E16-E24
Sondell, Anna; Rosendahl, Erik; Gustafson, Yngve; et al.
2019
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2019, Vol. 20, (7) : 835-842
Toots, Annika; Wiklund, Robert; Littbrand, Håkan; et al.
2017
BMC Pharmacology & Toxicology, Vol. 18
Brännström, Jon; Boström, Gustaf; Rosendahl, Erik; et al.
2017
Gait & Posture, Elsevier 2017, Vol. 58 : 481-486
Johansson, Hanna; Lundin-Olsson, Lillemor; Littbrand, Håkan; et al.
2017
PLoS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2017, Vol. 12, (11)
Lindelöf, Nina; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
2017
Journal of alzheimers disease, IOS Press 2017, Vol. 60, (1) : 323-332
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
2017
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 18, (3) : 227-233
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Holmberg, Henrik; et al.
2016
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 17, (5) : 381-392
Barreto, Philipe de Souto; Morley, John E.; Chodzko-Zajko, Wojtek; et al.
2016
Aging Clinical and Experimental Research, Vol. 28, (4) : 797-803
Blain, H.; Masud, T.; Dargent-Molina, P.; et al.
2016
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Springer 2016, Vol. 20, (6) : 647-652
Blain, H.; Masud, T.; Dargent-Molina, P.; et al.
2016
European Geriatric Medicine, Elsevier 2016, Vol. 7, (6) : 519-525
Blain, H.; Masud, T.; Dargent-Molina, P.; et al.
2016
International Journal of Geriatric Psychiatry, Vol. 31, (8) : 868-878
Boström, Gustaf; Conradsson, Mia; Hörnsten, Carl; et al.
2016
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 64, (1) : 55-64
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Lindelöf, Nina; et al.
2016
Osteoporosis International, Vol. 27, (3) : 923-931
Wiklund, Robert; Toots, Annika; Conradsson, Mia; et al.
2014
Clinical Interventions in Aging, Dove Medical Press Ltd. 2014, Vol. 9 : 249-257
Boström, Gustaf; Conradsson, Mia; Rosendahl, Erik; et al.
2013
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 17, (2) : 186-191
Carlsson, Maine; Haglin, Lena; Rosendahl, Erik; et al.
2013
Clinical Interventions in Aging, Dove Medical Press 2013, Vol. 8 : 1561-1568
Conradsson, Mia; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
2013
Aging & Mental Health, Routledge 2013, Vol. 17, (5) : 638-645
Conradsson, Mia; Rosendahl, Erik; Littbrand, Håkan; et al.
2013
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Elsevier 2013, Vol. 57, (3) : 369-376
Lindelöf, Nina; Rosendahl, Erik; Gustafsson, S.; et al.
2013
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 14, (7) : 529.e1-529.e6
Toots, Annika; Rosendahl, Erik; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
2012
Det goda åldrandet, Lund: Studentlitteratur 2012 : 191-210
Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
2012
Äldres hälsa: ett sjukgymnastiskt perspektiv, Lund: Studentlitteratur 2012 : 235-247
Rosendahl, Erik; Littbrand, Håkan
2011
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 15, (7) : 554-560
Carlsson, Maine; Littbrand, Håkan; Gustafson, Yngve; et al.
2011
Journal of The American Geriatrics Society, Wiley 2011, Vol. 59, (7) : 1274-1282
Littbrand, Håkan; Carlsson, Maine; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
2011
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, Lippincott Williams & Wilkins 2011, Vol. 90, (6) : 495-518
Littbrand, Håkan; Stenvall, Michael; Rosendahl, Erik
2011
Nationell satsning för ökad patientsäkerhet
Åberg, Anna Cristina; Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
2009
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 57, (10) : 1741-1749
Littbrand, Håkan; Lundin-Olsson, Lillemor; Gustafson, Yngve; et al.
2009
Journal of rehabilitation medicine : official journal of the UEMS European Board of Physical and Rehabilitation Medicine, Vol. 41, (13) : 1034-1040
Åberg, Anna Cristina; Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
2008
Tematiska rum: Trygghet
Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
2008
Aging Clinical and Experimental Research, Milan: Editrice Kurtis SRL 2008, Vol. 20, (1) : 67-75
Rosendahl, Erik; Gustafson, Yngve; Nordin, Ellinor; et al.
2007
Physical Therapy, American Physical Therapy Association (APTA) 2007, Vol. 87, (9) : 1155-1163
Conradsson, Mia; Lundin-Olsson, Lillernor; Lindelöf, Nina; et al.
2007
Research and practice in Alzheimer's disease, Serdi Publisher, Paris 2007 : 212-215
Rosendahl, Erik; Littbrand, Håkan; Lindelöf, Nina; et al.
2006
Australian Journal of Physiotherapy, Vol. 52, (2) : 105-113
Rosendahl, Erik; Lindelöf, Nina; Littbrand, Håkan; et al.
2004
Aging clinical and experimental research, Vol. 16, (4) : 283-92
Jensen, Jane; Nyberg, Lars; Rosendahl, Erik; et al.
Carlsson, Maine; Håglin, Lena; Rosendahl, Erik; et al.