"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-24

Ett år efter krigets utbrott – universitetet flaggar för Ukraina

NYHET Den 24 februari 2023 har det gått exakt ett år sedan Rysslands invaderade Ukraina och ett krig i Europa bröt ut. Umeå universitet har på olika sätt visat sitt stöd för ukrainska forskare och studenter. – Vi gör det vi som lärosäte kan göra för att stötta i den svåra situation som råder, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

I februari 2022 meddelade president Vladimir Putin i ett tv-sänt tal att Ryssland skulle inleda en militär insats i östra Ukraina. Tidigt på torsdagsmorgonen den 24 februari föll de första ryska bomberna över Ukraina. Sedan dess har kriget pågått utan uppehåll. Flera miljoner människor har tvingats lämna sina hem och sitt hemland. FN:s flyktingorgan UNHCR beskriver krisen som den snabbast växande krisen i Europa sedan Andra världskriget och många hjälpinsatser i samhället har satts i bruk.

Vi valt att på olika sätt göra det vi kan för att stötta ukrainska forskare och studenter som flytt undan kriget.

Umeå universitet har under året vidtagit en rad åtgärder för att stötta forskare och studenter som drabbats av kriget, samt markera mot Ryssland och Belarus.  
– Rysslands invasion av Ukraina är en tragedi för enormt många människor på många olika sätt. Vårt uppdrag som lärosäte och akademi är att värna om utbildning, forskning och den akademiska friheten, som utgör viktiga grundpelare i en fungerande demokrati. Därför har vi valt att på olika sätt göra det vi kan för att stötta ukrainska forskare och studenter som flytt undan kriget, säger Hans Adolfsson.   

Öronmärkta pengar och gåvoinsamling

De åtgärder som vidtagits är bland annat öronmärkta pengar till mottagande av ukrainska forskare. Universitetet har under året tagit emot åtta forskare och doktorander, och de öronmärkta pengarna, som även innebär stöd från institution eller fakultet eller extern finansiär, har bidragit till ekonomiskt stöd för dessa.
I höstas startade universitetet en gåvoinsamling till stipendium för ukrainska studenter. Hittills har fyra studenter på grund- och avancerad nivå fått del av dessa pengar. Insamlingen pågår fortfarande och nästa ansökningsperiod är öppen till 25 februari.
Förutom dessa konkreta åtgärder har universitetet valt att hissa ukrainska flaggan på campus i Umeå – såväl en tid i början av kriget, under Ukrainas självständighetsdag och nu under årsdagen av kriget.  

Universitetet har också arbetat med aktiviteter kopplade till Ryssland och Vitryssland. Enligt regeringens uppmaning inventerades och pausades samarbeten med ryska och belarusiska institutioner tidigt. Det har även gjorts en översyn av så väl samarbeten med leverantörer och exponering av företag i kapitalförvaltning kopplat till Ryssland och Belarus.  De få exponeringar i ryska företag i kapitalförvaltning avslutades under våren 2022. 
– Både genom rent konkreta åtgärder och mer symboliska handlingar, som flaggning på campus, visar vi vårt stöd för ett drabbat land och folk i vår närhet, säger Hans Adolfsson.