"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-04

Europeiska CBRNE-centrets medlemsorganisationer under pandemin

NYHET Sedan flera veckor tillbaka är vardagen i Sverige drastiskt förändrad. Ingen har kunnat undgå den inverkan spridningen av det nya coronaviruset haft på vårt samhälle. För medlemsorganisationerna i Europeiska CBRNE-centret har vardagen förändrats precis som på de flesta andra arbetsplatser runt om i landet. Förutom ändrade förutsättningar för det dagliga arbetet gör även dessa organisationer betydande insatser för att vårt samhälle ska klara de olika påfrestningar coronakrisen medfört.

Text: Åsa Burlin; Lisa Hermansson

På Umeå universitet där Europeiska CBRNE-centret också har sina lokaler, följde man regeringens rekommendationer och stängde campus för studenter från och med den 18 mars. En stor del av personalen arbetar hemma och undervisningen sker på distans. Universitetet är dessutom inblandad i samhällets svar på pandemin på flera olika sätt. På Curiosum, Umeås nya science center, tillverkas skyddsvisir till sjukvården, något som snabbt blivit en bristvara under pandemin. En annan bristvara är handsprit, och sedan kemikalieinspektionen tillfälligt lättat på reglerna tillverkar nu kemiska institutionen handsprit till Norrlands universitetssjukhus. Något annat som blivit mycket uppmärksammat är ett simuleringsverktyg som utvecklas av ett Europeiskt forskarteam lett av Umeå universitet. Tanken är att bland annat kunna underlätta för beslutsfattare som måste balansera hänsyn till många olika faktorer när samhället ställs inför en stor prövning. Universitetet har i dagarna startat sin första kliniska studie på COVID-19 för att lära sig mer om sjukdomens förlopp och egenskaper samt kartlägga immunitet. Studien sammanför forskare från olika forskningsfält inom virologi, lungmedicin, infektion, molekylärbiologi och pediatrik. 
 
Som ansvarig för hälso- och sjukvård i länet är Region Västerbotten i navet av coronakrisen. För tillfället finns tillräckligt med intensivvårdsplatser till de länsbor som behöver det och vården arbetar hårt för att kunna fungera så pass vanligt som möjligt under rådande omständigheter. Region Västerbotten ansvarar även för den regionala utvecklingen i länet och är efter Umeå Kommun länets största arbetsgivare.  ”Den rådande pandemin har tvingat organisationen att snabbt styra om och omprioritera inom verksamheterna. Vi ser hur Covid-19 ger allvarliga konsekvenser för människor, företag och kultur-och föreningsliv i Västerbotten. Jag kan samtidigt konstatera att den regionala utvecklingen fortsätter framåt och vi är många aktörer som samverkar för Västerbottens bästa.  Jag är stolt över att verka i en organisation där vi med stort allvar och professionalism tar oss än utmaningar samtidigt som vi ser nya utvecklingsmöjligheter.” säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten 
 
På försvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå har man bland annat sedan påskhelgen gått in och stöttat Region Västerbotten med kliniska prover. I nuläget kan FOI behandla uppemot 200 kliniska prover om dagen för detektion av SARS-CoV-2. Man har även möjlighet att undersöka hur och om viruset muterar, vilket bidrar till viktig kunskap om hur samhället bör hantera smittan. FOI medverkar även i testning av skyddsutrustning. Allt arbete och stöd som FOI utför på grund av den pågående pandemin sker på förfrågan och i dialog med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB eller sjukvården. Dessutom påverkas FOIs personal av de nya direktiven på samma sätt som på många andra arbetsplatser. Man uppmanas att jobba hemifrån om det är praktiskt möjligt, och medarbetare stannar hemma vid minsta symptom. 
  
Totalförsvarets Skyddscentrum i Umeå är ledande inom Försvarsmakten vad gäller skydd mot biologiska vapen och redan i slutet av januari hölls en övning där laboratorium och personal flyttades från Umeå till Uppsala för att stå till tjänst. Syftet var att snabbt utveckla metoder för att analysera prover tagna på patienter med misstänkta symptom för COVID-19. Övningen genomfördes tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Akademiska sjukhuset i Uppsala inom ramen för ett MSB-projekt. Efter ett dygn kunde en analysmetod bekräftas. I parallella test visades att det mobila laboratoriet kunde understödja Akademiska sjukhuset om det finns ett behov att hantera många prover. Förutom övningarna i januari så levererade Totalförsvarets Skyddscentrum skyddsutrustning till Västernorrland, Västerbotten och Jämtland Härjedalens regioner. Utrustningen bestod av bland annat 3000 C-vätskeskydd, en skyddsdräkt som är tänkt att användas mot kemiska stridsmedel, samt skyddsmasker.  
 
Fortifikationsverket tar höjd i sin planering för att kunder, samarbetspartners och hyresgäster snabbt får ändrade behov i en samhällskris. Många aktiviteter hos framförallt Försvarsmakten har fått planeras om och där har Fortifikationsverket fått vara lyhörda och flexibla för att fortfarande bidra till en ökad försvarsförmåga och stabila insatser för samhället. 
 
Coronakrisen har slått hårt mot näringsliv och företag, Umeå Kommun arbetar hårt för att lindra dessa negativa konsekvenser med olika sorters initiativ och lösningar. Företagsakuten startades i mars som en rådgivningstjänst för företag som drabbats. Syftet med initiativet är att öka kunskap om vilken hjälp som finns att få och hur man kan ta del av de stödåtgärder som finns. Initiativet ska även dela med sig av den know-how som finns hos Företagarna i Umeå och lokala företagsrådgivare. Företag kan även få hjälp med hur de tar fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter och personal. Företaget behöver inte vara medlem i Företagarna för att få rådgivning. Kommunen har även öppnat upp möjligheten för tidigareläggande av ansökan till uteserveringstillstånd för restauranger. Umeå kommun erbjuder också olika typer av stöd till gamla och personer i riskgrupp. Dessutom erbjuds landsbygdsbutiker ekonomiskt stöd för att kunna leverera dagligvaror till boende på landsbygden. Från och med den 1 april har även ett besöksförbud upprättats på samtliga vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen i kommunen. Umeå kommun har även upprättat ett stödpaket för Umeås föreningsliv