"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-16

Umeåforskare på DN Debatt: “Extremväder kommer påverka folkhälsan”

NYHET Konsekvenserna för människors hälsa av extrema väderförhållanden underskattas. Sommaren 2018 är en försmak av vad ett förändrat klimat kan innebära. Därför är det viktigt att vi nu tar lärdom. Det skriver Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, och Maria Lilja, specialistläkare i barn och ungdomsmedicin vid Västerbottens läns landsting, i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Det krävs forskning så att vi i framtiden kan vidta förebyggande åtgärder för utsatta grupper, skriver de båda debattörerna och listar ett antal faktorer som ökar risken för ohälsa och i värsta fall död till följd av klimatförändringarna.

Bland annat visar en studie att antalet fall av vibrioinfektioner, så kallad badsårsfeber, ökar med 14 procent för varje grads temperaturökning av vattnet. Inte minst efter Norrlandskusten har en ökning varit tydlig. Algblomning med cyanobakterier i havet har nått ovanligt långt norrut med kända risker för människor och djur. Flera fall av infektioner som misstänks ha orsakats av förorenat dricksvatten har rapporterats. Bakterietillväxt och smitta via dricksvattnet ökar under värme och torka. Även psykisk ohälsa bland jord- och skogsbrukare till följd av torkan och bränderna bör tas med i beräkningen.

Joacim Rocklöv och Maria Lilja menar att kunskapsläget idag är otillräckligt och att det därför krävs mer övergripande epidemiologisk forskning för att förse politiker och myndigheter med beslutsunderlag.

Till debattartikel i DN


För mer information, kontakta gärna

Joacim Rocklöv
Gästprofessor
E-post
E-post