"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-18 Uppdaterad: 2023-08-25, 13:48

Familjebilder på Instagram som utmanar och bekräftar heteronormer

NYHET Att visa upp lyckliga familjebilder på sociala medier är vanligt förekommande bland föräldrar idag. I en artikel av Evelina Liliequist, universitetslektor vid Humlab, synliggör hon erfarenheter från samkönade par som delar familjebilder publikt på Instagram – vilket både utmanar heteronormer och bekräftar dem.

Text: Evelina Liliequist och Sandra Lundström

– I min avhandling undersökte jag hur sociala medier användes som ett sätt att hitta gemenskaper och orientera sig i världen som hbtq-person med utgångspunkt i norra Sverige. I den här studien fortsatte jag undersöka queera orienteringar i digitala rum, men med fokus på samkönat föräldraskap.  
 
Det är idag vanligt förekommande att föräldrar delar familjefotografier på sociala medier, ett fenomen som kallas för sharenting. Begreppet är en sammanslagning av de engelska orden sharing (delande) och parenting (föräldraskap). I Liliequists artikel beskriver en del av paren sina vardagliga bilddelningar som ett sätt att göra ett ”statement” gentemot normativa föreställningar om hur en familj ser ut. 
 
– Att exempelvis visualisera lycka i bilderna blir ett sätt att ”tala tillbaka” mot fördomar och motstånd mot samkönat föräldraskap. Samtidigt sker också delvis en assimilering där heteronormativa föreställningar om familj snarare återskapas, säger Evelina Liliequist.
 
Artikeln Proud Pictures. Negotiating Family through Same-Sex Couples Sharenting är publicerad i Ethnologia Scandinavica, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2023, Vol. 53 : 79–95 

Kontakt

Evelina Liliequist
Universitetslektor
E-post
E-post